Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Europatour 2005: Je venkov opravdu místem k životu?

8. 9. 2005
Tomáš Tetiva [Econnect/Cultural Villages ] -


-foto- Zhruba 20 účastníků Europatour 2005 cestuje už 50 dní po evropských zemích, aby prozkoumali venkovské oblasti Evropy. Během cesty měli možnost se seznámit s nejrůznějšími místními iniciativami počínaje zemědělstvím, přes iniciativy kulturního a sociálního života: ekologické farmy v Německu a Finsku, ultramoderní malý vepřín v Rakousku, komunitní střední školu v Dánsku a estonskou obec Killingi Nöme - Cultural Village 2005. Avšak navzdory všem těmto odlišnostem zůstávají některé věci stejné pro všechna místa, která účastníci Europatour 2005 navštívili.

„Přitažlivost vesnice je jedním z hlavních témat pro malá společenství,“ říká Bert Kisjes, koordinátor Europatour 2005. „S tím souvisí nedostatek pracovních příležitostí, odliv lidí z venkova a pověst nudného a zaostalého místa, kde se nic neděje. V roce 1999 jsme se spojili s dalšími obcemi a pokusili jsme se je učinit přitažlivější a aktivnější. Nyní jsme se vydali na cestu, abychom zjistili, jak se to daří jiným vesnicím a jak vidí svoje vlastní postavení ve 21. století.“

V průběhu cesty se účastníci tour měli možnost setkat s pozoruhodnými iniciativami, které vytvářejí jak jedinci, tak místní komunity – litevský kněz starající se o děti, komunitní farma, která zajišťuje vhodné zaměstnání pro lidi s částečným postižením a mnohé další. Jedno měli společné: kladli důraz na komunitní způsob života.

“Je třeba zdůraznit, že kulturní život v obci znamená , že ho lidé sami vytvářejí, nejsou tedy pouhými konzumenty. To, že se jeho účastníci navzájem znají, navíc tuto aktivitu ještě více prohlubuje. Aktivní lidé, kteří se pokouší o nové věci, činí vesnice atraktivnějším a příjemnějším místem k životu. Na mnoha místech, která jsme navštívili, jsme našli takové lidi.“

„Například v Nizozemí jsme potkali mladé lidi, kteří vytvářejí sérii kulturních workshopů. V Litvě jsme měli možnost se setkat s bývalým starostou a zároveň umělcem, který přetvořil statek na veřejný ateliér, kde se setkávají a společně pracují lidé z nejrůznějších zemí. A v Dánsku jsme zase objevili člověka, který založil nový typ školy orientovaný na praktický život,“ říká Bert Kisjes.

Zemědělství bylo tradičně nejdůležitějším zdrojem obživy na venkově, ale od té doby, co se musí vyrovnávat s tlakem globalizace, vyvstává mnoho otázek o jeho budoucnosti. „Kdo se postará o půdu, pokud zde nebudou žádné pracovní příležitosti? Jak mohou ti, kdo zde zůstanou, dobře obhospodařovat půdu, pokud jejím vlastníkem je někdo zdaleka?“ ptá se Vincent Tijms, další účastník tour.

„Zemědělské půdy je dostatek, ale již nevytváří pracovní příležitosti. 1200 ha zemědělské půdy v německé obci Schachdorf Ströbeck zaměstnává pouhých deset lidí. K vyřešení zmíněných ekonomických problémů je zapotřebí kreativních lidí. Faktem je, že mladí lidé odcházejí studovat na univerzity do měst a mají možnost poznat jiný způsob života. Ale nedostatek pracovních příležitostí jim téměř neumožňuje vrátit se zpět do vsi, kde vyrostli,“ shrnuje své dosavadní zkušenosti koordinátor tour Bert Kisjes.

„Zjistili jsme, že je potřeba využít místní znalost místa a lidí, pokud chceme oživit život ve vsi. Pokud žijete v malém společenství, tak víte, kdo má jaké schopnosti a to vám umožní rozvíjet místní aktivity. Také znalost místa samotného přispívá k úspěchu. Snažíme se najít takové průkopníky, lidi, kteří jsou ochotni přispět svými znalostmi a osobností k tomu, aby učinili malé komunity lepšími místy k životu. A nacházíme jich spoustu,“ uzavírá Bert Kisjes.

Tour pokračuje z Maďarska do Chorvatska a dále do Srbska , Rumunska, Bulharska, Řecka, Itálie, Francie, Španělska, Velké Británie a Belgie. Skončí v obci nedaleko Štrasburku, kde je naplánováno setkání s evropskou komisařkou pro zemědělství Fischer-Boelovou. Mezinárodní tým se skládá z dobrovolníků z různých evropských zemích, včetně České republiky.

Europatour 2005 je projektem mezinárodní iniciativy nazvané „Kulturní vesnice Evropy“ (Cultural Villages of Europe), která vznikla v roce 1999 v obci Wijk aan Zee v Nizozemí. Tvoří ji dvanáct vesnic z různých evropských zemí, které se zabývají tématem současné evropské vesnice.

Tomáš Tetiva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

O Autorech

Tomáš Tetiva

Autor je redaktorem Econnectu. Zaměřuje se na oblast kultury, globalizace a zodpovědnosti korporací.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz