Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ženy za udržitelnou budoucnost

14. 3. 2002
Monika Kašparová (Jansová) [Econnect] -


V Praze dnes byla zahájena třídenní evropská Konference žen za udržitelnou budoucnost, která se bude zabývat rolí žen při realizaci trvale udržitelného rozvoje. Diskutovat se bude zejména o problémech životního prostředí, zdraví, chudoby, problémech velkých měst i venkova, důsledcích globalizace - a to z pohledu žen. Tak jak ženy tyto problémy vnímají a jak také mohou přispět k jejich řešení. Hlavním cílem konference je připravit příspěvek, který pak bude přednesen na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu v září 2002.

Pražské konference se zúčastní na 120 žen z celé Evropy, z toho více než polovina ze zemí střední a východní Evropy a některých neevropských států bývalého Sovětského svazu. Podle ředitelky pořádající organizace organizace Women in Europe for a common future (WECF) je důležité, že budou zastoupeny právě tyto země, kde jsou problémy chudoby, nedostatečného rozvoje i ekologické dopady pociťovány nejvíce. "Tyto země jsou na jednáních OSN podreprezentovány. A jejich problémy nejsou příliš slyšet. Také vstup žen do rozhodovacích procesů je v těchto zemích velmi omezen. Proto se snažíme jejich hlas posílit," dodává Sascha Gabizon. Na konferenci budou zastoupeny jak představitelky nevládních organizací (od místních až po mezinárodní) tak i odbornice, političky, představitelky EU a národních vlád.

Ženy jsou jednou z devíti klíčových skupin pro realizaci udržitelného rozvoje. Uvádí to Agenda 21, akční plán udržitelného rozvoje, který byl přijat před deseti lety na summitu v Riu de Janeiro. Hrají například klíčovou roli ve výchově, v rodině nebo ve zdravotní péči. K řadě současných problémů jsou vnímavější. "Musí být uznáno, že je důležitý nejenom ekonomický rozvoj, ale také zdraví, vzdělání, výchova dětí, životní prostředí a kvalita života," zdůrazňuje jedna z organizátorek. Ženy jsou také (vedle dětí) skupinou, která je nejzranitelnější a nejvíce je například zasažena problémem chudoby nebo válečnými konflikty.

Během deseti let od summitu v Rio de Janeiuru vznikla řada iniciativ, které se snaží o řešení problémů a uplatňují při tom principy udržitelného rozvoje. Často je iniciují nebo se na nich významně podílejí ženy. "V mnoha regionech jsou to právě ženy, které jsou jakýmsi katalyzátorem udržitelného rozvoje. Takové projekty a aktivity se snažíme podporovat," zdůrazňuje představitelka WECF. "A snažíme se posilovat hlasy těchto žen, aby se jejich návrhy byly uplatňovány i při rozhodování na nejrůznější úrovni."

Ženy se od počátku významně podílely už na formulaci samotných principů trvale udržitelného rozvoje. "Jistě bylo důležité, že zpracováním konceptu byla pověřena tehdejší norská ministrině Gro Harlem Brundtlandová," řekla Econenctu ředitelka WECF. "Jako žena zdůrazňovala hlavně problémy spojené se světovou chudobou, ale i nezbytnost míru pro realizaci trvale udržitelného rozvoje."

Účastnice konference ale považují za důležité zejména působení žen na místní úrovni - v rodině, obci, při práci s konkrétními lidmi. "Ani nejkrásnější slova na světovém summitu moc nezmění, pokud nebudeme pracovat s lidmi," říká ředitelka kazachšského sdružení rybářů "Aralské jezero", které se snaží o obnovu a udržitelnost rybolovu ve vysychajícím Aralském jezeře.

WECF (Women in Europe for a common future) podporuje iniciativy žen z různých částí Evropy. "Snažíme se vytvořit jakousi evropskou síť ženských iniciativ pro spolupráci na udržitelném rozvoji. Taková už funguje v Asii nebo v Americe. A k vytvoření evropské sítě by měla přispět i tato konference," popisuje ředitelka organizace. Důležitou roli ale hraje i pouhé osobní setkání a sdílení zkušeností. "Jsem překvapena, že ženy v Kazachstánu nebo na Ukrajině pociťují velmi podobné problémy jako ženy v jižní Evropě," sděluje španělská ekoložka.

Monika Jansová, Econnect


WECF (Ženy v Evropě pro společnou budoucnost) vznikla v roce 1992, po Světovém summitu v Rio de Janeiru. Podporuje ženské iniciativy působící v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a zdraví. Ústředí má v Holandsku a Německu.

Konference žen za udržitelnou budoucnost je podporována Evropskou komisí - odborem vzdělání a kultury, německým Ministerstvem životního prostředí, holandským Ministerstvem pro bydlení a životní prostředí, jakož i ženskou nevládní organizací WEDO (Women´s Environment and Development Organization) z New Yorku.

Monika Kašparová (Jansová)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Monika Kašparová (Jansová)

Do září 2002 v Econnectu jako správce oblasti životního prostředí. Nyní působí jako poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz