Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropské ženy za mír a udržitelný rozvoj

22. 3. 2002
Michaela KlečkováMonika Kašparová (Jansová) [Econnect] -


Ve dnech 14.-17. března proběhla v Čelákovicích u Prahy Evropská konference žen za udržitelnou budoucnost, která se zabývala se rolí žen při realizaci koncepce trvale udržitelného rozvoje. Sešlo se zde 120 žen z 30 zemí západní, střední a východní Evropy a některých neevropských států bývalého Sovětského svazu. Diskutovaly o problémech životního prostředí, zdraví, chudoby, důsledcích globalizace a dalších tématech z ženského úhlu pohledu. Hlavním výstupem konference je dokument Stanovisko Evropské konference žen, který bude předložen na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburgu v září 2002.

V tomto stanovisku účastnice konference shrnuly své závěry a priority z devíti tématických pracovních skupin. Prvním bodem dokumentu je výzva k zastavení válek a ozbrojených konfliktů. "Mír a odzbrojení jsou nezbytnými předpoklady trvale udržitelného rozvoje. Světoví lídři musí udělat vše, co je v jejich moci, aby zastavili všechny války a další ozbrojené konflikty," stojí v prohlášení. Ženy mohou podle účastnic konference sehrát významnou roli v mírovém řešení konfliktů. Požadují proto větší vliv při řešení mírových a bezpečnostních otázek, zejména na půdě OSN.

Druhou oblastí, kterou se dokument zabývá, je vymýcení chudoby. Poukazuje se zde na zhoršení situace v mnoha regionech Evropy a zejména zemí bývalého Sovětského svazu. Ženy apelují na evropské a mezinárodní organizace, aby umožnily v těchto státech rozvoj občanské společnosti, zajistily ženám rovný přístup ke vzdělání, zaměstnání a podíl na rozhodovacím procesu, aby se zvýšila finanční podpora bohatších států ve prospěch těch chudých a zajistila se transparentnost ve využívání těchto finančních zdrojů.

Další skupina požadavků se týká práva na zdravé životní prostředí, jakožto základního lidského práva. "Každý člověk má právo žít a pracovat v čistém a zdravém prostředí. Zdraví lidí má prioritu před ekonomickými zájmy," zdůrazňuje dokument. Ženy a děti jsou podle prohlášení citlivější ke znečištění životního prostředí. Proto je třeba sjednotit a zpřísnit legislativu v oblasti znečišťování prostředí, bojovat proti AIDS a dalším civilizačním chorobám atd. "Je nutné, aby ženy byly uznány za rovnocenné partnerky při řešení otázek trvale udržitelného rozvoje, aby mohly využít svých zkušeností, znalostí a závazků k realizaci cílů WSSD," požaduje dokument.

Čtvrtým bodem je zajištění přístupu k pitné vodě a dostatečná kvalita vody pro všechny. Ženy požadují mezinárodní kontrolu hospodaření se světovými vodními zdroji a finanční podporu chudých regionů, které nemají na zajištění pitné vody, kanalizace a vhodných hygienických podmínek pro své obyvatele.

Další oblastí je trvale udržitelná výroba a spotřeba. Za nezbytnou ženy považují změnu výrobních a spotřebních vzorců. Zdůrazňují význam role spotřebitele, která je však často limitována nedostatkem informací a nedostupností šetrných alternativ. V tomto směru poukazují na ženy, které často činí spotřebitelská rozhodnutí. Prohlášení dále upřednostňuje aletrnativní ekonomické modely, regionální a lokální ekonomické systémy apod. Dále požadují spravedlivější rozdělení světových zdrojů mezi bohatými a chudými regiony, prosazování výroby recyklovatelného zboží, uplatnění ekologické daňové reformy a důsledné uplatňování principu předběžné opatrnosti u nových technologií.

V části věnované biodiverzitě a genovým technologiím požadují účastnice konference mimo jiné zákaz geneticky upravených potravin nebo podporu ekologického zemědělství. Zdůrazňují hodnoty biologické rozmanitosti a její důležitost pro život na Zemi a vyzývají vlády a mezinárodní společenství ke konkrétním opatřením.

Sedmý díl prohlášení je zaměřen na globalizaci. Požaduje se zde zastavení celosvětové liberalizace obchodu, regulaci mezinárodních investic, omezení investic do zbrojního průmyslu a důsledné uplatňování principů udržitelného rozvoje v politikách mezinárodních obchdních organizací a finančních institucí.

Zvláštní důraz je kladen na podporu organického zemědělství a rozvoj venkova. Dokument požaduje rozšíření modelu organického zemědělství, podporu malých zemědělců, reformu evropské zemědělské politiky i větší podíl žen na rozhodování v této oblasti.

Poslední část se týká kvality života v lidských sídlech. Dokument upozorňuje na problémy velkých měst i vylidňování venkova. Požaduje významnější zastoupení v samosprávě, účast žen při rozhodování v otázkách využití půdy, budování infrastruktury, služeb, řešení dopravy apod.


Kromě tohoto obsáhlého dokumentu sepsaly účastnice konference také dopis generálnímu tajemníkovi OSN Kofi Annanovi, ve kterém ho žádají, aby se zasadil o větší zastoupení žen mírových jednáních a řešení válečných konfliktů. Zastavení zbrojení a ukončení válek a ozbrojených konfliktů žádají ženy také v petici, kterou kromě tajemníka OSN poslaly také všem hlavám států.

Michaela Klečková a Monika Jansová, Econnect

Michaela KlečkováMonika Kašparová (Jansová)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Michaela Klečková

studentka žurnalistiky na FSV UK, v Econnectu je na stáži v rámci programu Nadace VIA

Monika Kašparová (Jansová)

Do září 2002 v Econnectu jako správce oblasti životního prostředí. Nyní působí jako poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz