Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sluneční dům - ekologické bydlení pro postižené

28. 3. 2002
[Econnect] -


V České republice již existuje řada projektů ekologického bydlení. Jedním z nich je i Sluneční dům ve Slatiňanech na Chrudimsku. Tento projekt je ale navíc zajímavý tím, že v sobě kombinuje jak ekologické, tak i sociální prvky. Dům patří Ústavu sociální péče pro mládež ve Slatiňanech a plní mimo jiné i funkci chráněných dílen a chráněného bydlení pro klienty ústavu.

Sociální zařízení v současnosti zabezpečuje dlouhodobé a krátkodobé pobyty pro 300 dětí a mladých svěřenců ročně. Zajišťuje různé druhy terapie, vzdělávání a možnost pracovního uplatnění v chráněných dílnách. Nejsamostatnějším klientům poskytuje i chráněné bydlení v rodinných buňkách a garsoniérách. Významným mezníkem v životě ústavu byla právě rekonstrukce 100 let starého objektu a otevření tzv. Slunečního domu v roce 1996.

Dům je patrová obytná budova někdejší zemědělské usedlosti. V rámci rekonstrukce byl zateplen a vybaven solárním systémem se sezónní akumulací tepla, který nyní zajišťuje celoroční vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Projekt měl sloužit jako demonstrační ukázka využití solární technologie. Rozhodnutí pro alternativní zdroje mělo ale i své praktické důvody - celý objekt se nachází na okraji města a zřízení plynové přípojky, by se značně prodražilo.

Kombinovaný zdroj energie se skládá ze solárního systému - na střeše jsou umístěny sluneční kolektory na ohřev vody a přebytek tepla (zejména v létě) se ukládá do dobře izolovaného sezónního zásobníku. Teplo z tohoto zásobníku se pak využívá pro podlahové vytápění objektu. V zimním období (asi od prosince), kdy teplota vody v zásobníku poklesne natolik, že už nestačí k přímému vytápění, se zapojuje tepelné čerpadlo. To umí využít i toto tzv. nízkopotenciální teplo. Celý systém je řízen počítačem.

Ve Slunečním domě ve Slatiňanech se podařilo zcela ojedinělým způsobem skloubit humanitární poslání objektu s jeho ekologickým provozem. To by se ale nepodařilo bez většinové dotace Státního fondu životního prostředí, díky níž se ekonomická návratnost stala reálnou záležitostí.

Ústav sociální péče, který je příspěvkovou organizací, se však v současné době snaží o změnu svého statutu na obecně prospěšnou společnost. Snaží se osamostatnit, získat nezávislost na financích ze státního rozpočtu a zvýšit podíl samofinancování svých projektů. Toho hodlá dosáhnout např. rozšířením produkce chráněných dílen a zejména vybudováním spalovny na biomasu, která by zajišťovala zásobování teplem pro část Slatiňan.

Podrobnější informace o projektu Sluneční dům i o další činnosti ústavu najdete na stránkách http://usp.cz/.

Monika Jansová a Jan Kukačka, Econnect

Foto převzato ze stránek USP Slatiňany.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz