Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dobrovolníci ze tří kontinentů zamířili na Broumovsko

23.7.2001
BROUMOV [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Autor: Klára Dvořáková, Petr Kulíšek

V neděli 22. července se Broumovsko rozloučilo s prvními letošními zahraničními dobrovolníky, kteří se zde zúčastnili mezinárodních projektů pořádaných Sdružením dobrovolných aktivit INEX (INEX - SDA). Během měsíce července jich zde proběhne celkem pět. Dva přímo v Broumově, další pak v okolních obcích - Heřmánkovicích, Martínkovicích a Vižňově. Dobrovolníci zde tráví 2 - 3 týdny plné nových zážitků a zkušeností, které jsou jejich jedinou odměnou za pomoc při Oživování Broumovska. Všechny uvedené projekty jsou uskutečňovány v rámci programu Cesty ke kořenům za přímé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci několika subjektů - INEX-SDA, Tuž se, Broumovsko!, Správa CHKO Broumovsko a Collegium pro arte antiqua.


Projekty v Broumově
Dobrovolníkům účastnícím se projektů v Broumově se na tři týdny stala druhým domovem místní zvláštní škola. Jedna skupina se zasloužila o hladký průběh kulturní akce Týden pro broumovské kostely, zejména úklidem kostelů před akcí a jejich hlídáním v průběhu Týdne. Druhá pak pomáhala s úklidovými pracemi v bývalém měšťanském pivovaru, nyní Centru Broumov. Všichni broumovští dobrovolníci se také aktivně účastnili téměř všech součástí bohatého kulturního programu, čímž měli možnost poznat tu část české kultury, kterou mnohdy neznají ani někteří z nás.

Aktivity v okolních obcích
Dobrovolníci v Heřmánkovicích společně se členy občanského sdruženi Collegium pro arte antiqua spojili své úsilí při opravách místní barokní fary, která se po své rekonstrukci stane Komunitním domem Broumovska. Neméně významná byla jejich pomoc při úklidu a přípravě heřmánkovického kostela, kde se při středečním koncertu skupina dobrovolníků představila divákům. Skupiny ve Vižňově a Martínkovicích se podílejí na úpravách místních hřbitovů.

Téma česko-německých vztahů
Významnou součástí všech uvedených projektů jsou semináře a přednášky o česko-německých vztazích, historii, kultuře a specifických problémech regionu. Zahraniční dobrovolníci měli možnost vyslechnout si odlišné prezentace historického vývoje česko-německých vztahů - z pohledu Čechů odsunutých z pohraniční v roce 1938 a sudetských Němců odsunutých v letech 1945 - 1946. Fakt, že toto téma je stále živé v české i německé společnosti a staré ráne nejsou zcela zahojeny, dokazovalo zaujetí, s jakým přednášející své příspěvky vyslovili, ale zejména jejich vzájemná konfrontace názorů po skončení diskuse. Poznámku členky Kruhu občanů vyhnaných z pohraničí v roce 1938 paní doktorky Němcové o tom, že Češi a Němci již nebudou nikdy schopni žít pohromadě, pouze jako sousedé, považoval představitel německé strany pan Weyrich za faktické bránění vstupu České republiky do Evropské unie. Dle jeho slov se tyto dva národy musejí naučit žít společně, a to je možné jen vzájemnou diskusí a informováním mladé generace.

Návštěva předsedy Senátu Petra Pitharta na Broumovsku
Na pozvání občanského sdružení „Tuž se, Broumovsko!“ a partnerských organizací přijel ve dnech 15. a 16. června 2001 na Broumovsko předseda Senátu ČR pan Petr Pithart.. V bohatém programu, kde nechybělo ani zahájení Týdne pro broumovské kostely, proběhla i diskuse v bývalém měšťanském pivovaru. Debaty se zúčastnilo přibližně třicet diskutujících, z toho třetina zahraničních dobrovolníků INEX - SDA. V debatě týkající se oživování regionu prostřednictvím občanských iniciativ zajímal zahraniční účastníky zejména důvod nezájmu místního obyvatelstva o jejich přítomnost a dění jako takové.

Proč vlastně přijeli? A odkud?
Cílem dobrovolnických projektů INEX - SDA je nejen setkání dobrovolníků z celého světa, při kterém účastnící získávají přímé zkušenosti s jinými kulturami a vzájemně se poznávají společnou prací, trávením volného času a ostatních všedních aktivit, ale hlavně pomoc místním komunitám na obecně prospěšném projektu. Šíření myšlenky dobrovolnictví jako běžné součásti života občana je pak jedním z nejdůležitějších cílů všech projektů INEX - SDA. Mezinárodní dobrovolníci přijíždějí na Broumovsko již třetím rokem a jejich vzrůstající počet potvrzuje, že Broumovsko, příhraniční region České republiky, má světu co nabídnout. Letos tedy na Broumovsko zatím zavítali dobrovolníci z Belgie, Finska, Francie, Holandska, Japonska, Kanady, Koreje, Maďarska, Německa, Polska, Řecka, Slovinska, Slovenska, Španělska, Spojených států, Švýcarska a samozřejmě z České republiky.

Mezinárodní rok dobrovolníků
Rok 2001 byl vyhlášen OSN Mezinárodním rokem dobrovolníků (IYV 2001). Cílem je upozornit na nezastupitelnou roli dobrovolníků v společnostech světa a propagace dobrovolnictví a jeho zviditelnění před očima politiků. IYV 2001 je velkou příležitostí ocenit práci milionů dobrovolníků a po celém světě, kteří věnují svůj čas a energii lidem kolem sebe a jsou nositelem dříve přirozené odpovědnosti lidí za své bližní a prostředí v němž žijeme. Dobrovolnictví je příležitostí k naplnění globální odpovědnosti mj. i rozvojovými dobrovolnickými projekty. V České republice je tento rok velkou příležitostí k zlepšení podmínek pro dobrovolnou činnost a rehabilitaci dobrovolnictví jako občanské ctnosti.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je dobrovolnickou neziskovou organizací, která se zaměřuje na mezinárodní projekty s dobrovolníky v České republice, na propagaci a rehabilitaci dobrovolnictví u nás a na dobrovolnou činnost environmentálního, sociálního a kulturního zaměření. Je občanským sdružením převážně mladých lidí s cílem aktivně a činorodě přistupovat k okolnímu světu. Hostí a vysílá stovky dobrovolníků na krátkodobou dobrovolnou službu po celém světě a systematicky se věnuje též dlouhodobým projektům a organizaci příležitostných dobrovolnických činností v naší zemi. Již po tři roky v rámci společného programu Cesty ke kořenům Broumovska uskutečňuje dobrovolnické projekty prospívající krajině i oživení lidské komunity.

Cesty ke kořenům - rozsáhlý projekt je společným záměrem a snahou mnoha jednotlivců a řady nevládních neziskových organizací, které přitahuje krajina Broumovska, její lidé, historie, paměť a zejména budoucnost. Pojítkem je hledání zakotvení současného člověka – v krajině, společenství, v kořenech, které je třeba znovu nalézt. Hledání ztracené rovnováhy mezi potřebami lidí a okolním světem, jehož řád jistě není pouze dílem lidského snažení se tak stalo prvořadým cílem snah celého programu.

více informací na 0604201113

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz