Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Proti rušení účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí se staví jednotlivci, nevládní organizace ale i někteří starostové obcí

24.7.2001
PRAHA [Ekologický právní servis]
Autor: Martin Prokop, EPS, tel:0608/721 708

Nevládní organizace (1) protestují peticí proti záměru ministerstva vnitra zrušit možnost veřejnosti účastnit se řízení o povolování ekologicky kontroverzních staveb. Petici „proti ústupu od demokratických principů v zákonech“ už podepsali někteří starostové obcí, nevládní organizace a jednotlivci (2).
Ministerstvo vnitra předkládá v těchto dnech legislativní radě vlády návrh nového správního řádu (3) v němž hodlá zrušit rovnost účastníků správních řízení a vytvořit pro občanská sdružení kategorii „přidružených účastníků“, kteří nebudou mít žádná procesní práva a tedy žádnou možnost bránit se případnému protiprávnímu jednání úřadů. Právě o to ministerstvu vnitra jde. Svědčí o tom důvodová zpráva k návrhu zákona, kde se tvrdí, že Česká republika je dnes „oprávněně kritizována za to, že řízení trvá příliš dlouho“ a „podmínky pro podnikatelské aktivity v ČR patří k nejhorším v Evropě“. Proto „je třeba daný stav změnit“. „Řízení trvají dlouho především proto, že investoři a úředníci často poruší zákony na ochranu životního prostředí a nadřízený orgán či soud jim potom rozhodnutí zruší a vrátí k novému projednání. Řešením této situace je posílit zákonnost rozhodování státní správy, nikoliv odstranit nepohodlné kritiky“ namítá jeden z autorů petice, právník Martin Prokop.
Zákon vychází žadatelům o povolení ekologicky kontroverzních staveb vychází vstříc také na mnoha dalších místech. Přichází například s koncepcí omezení tzv. zásady materiální pravdy, tedy pravidla, které ukládá úřadům „vycházet ze spolehlivého stavu věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí“. Nové znění ukládá zjišťovat pravdivost tvrzení pouze tak, aby o nich nebyly „důvodné pochybnosti“, a to v rozsahu, který si úřad sám definuje jako „nezbytný pro rozhodnutí“. Ministerstvo změnu zdůvodňuje tím, že “platný správní řád se někde jeví být velmi demokratickým a pokrokovým, například v tom, že trvá na zjištění tzv. materiální pravdy, tedy skutečného stavu věci, což v praxi znamená možnost některých účastníků neustále předkládat další a další důkazy, respektive je navrhovat, a takovým obstrukčním jednáním poškozovat jak ostatní účastníky, tak veřejný zájem…“ Toto tvrzení autorů návrhu je nepravdivé, neboť současný zákon umožňuje úřadům stanovit k navržení důkazů přiměřenou lhůtu a úřady tak také činí. Novela podle nevládních organizací ve skutečnosti směřuje k odstranění „příliš demokratického a pokrokového“ požadavku řídit se při rozhodování pravdou, vycházející z faktických důkazů a dává správním orgánům alibi k vydávání nedostatečně odůvodněných rozhodnutí.
Podle kritiků návrhu je nový zákon v mnoha částech v rozporu s Ústavou a také tzv. Aarhusskou úmluvou o účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou má český parlament ratifikovat na podzim.
Ekologický právní servis a Ateliér práv zaslali ministerstvu desítky stránek právních připomínek, které však ministerstvo použilo k vychytání vlastních chyb, ale koncepci omezení práv veřejnosti v návrhu zachovalo.
Kontakt: Mgr. Martin Prokop, Ekologický právní servis – kancelář Tábor, mobil: 0608/721 708, stabil: 0361/256662, e-mail: eps.tabor@ecn.cz, a dále na www.eps.cz/petice

(1) Petiční výbor tvoří nevládní organizace: Ekologický právní servis, Zelený kruh, Ateliér pro životní prostředí, Člověk v tísni o.p.s., Fond ohrožených dětí, Hnutí Duha, Českokrumlovská obec památkářská a dále starostka obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku Ing. Anna Procházková
(2) Petici a další materiály k tomuto tématu naleznete na adrese: www.eps.cz/petice
(3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) upravuje práva a povinnosti českých úřadů při vydávání správních
rozhodnutí.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz