Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Prezident republiky Václav Havel se setká s dobrovolníky a aktivisty občanských sdružení

13.8.2001
BROUMOV [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit; TUŽ se Broumovsko]
Autor: Petr Kulíšek

Prezident republiky Václav Havel navštíví v úterý 14. srpna 2001 Broumovsko. Přijede se seznámit osobně s programem Oživení Broumovska, na němž se podílejí občanské iniciativy TUŽ se, Broumovsko!, Sdružení dobrovolných aktivit INEX, Collegium pro arte antiqua a další organizace i jednotliví občané, sdružení v platformě Cesty ke kořenům.
Program Oživení Broumovska dosáhl svými jednotlivými projekty v krajině po několika letech významných úspěchů. K náplni projektů patří zejména: obnova historických cest, dokumentace a obnova drobných sakrálních staveb, ekologická výchova, rozvoj občanské společnosti v regionu a posilování role neziskového sektoru, zlepšování komunikace a spolupráce se státní a obecní správou, církví a zapojování místních obyvatel do programu, pomoc místních i zahraničních dobrovolníků. V posledních dvou letech přibyly navíc dvě významné veřejné aktivity – Týden pro Broumovské kostely a otevření kulturního a společenského střediska Centrum Broumov. Hlavní důraz všech aktivit je na propojování péče o kulturní krajinu a její historické a architektonické dědictví, trvale udržitelný život v mikroregionu, probouzení zájmu místních občanů o krajinu a ochranu životního prostředí a rozvoj kulturních aktivit ve spolupráci s Polskem a Německem. Významná je též otevřená spolupráce a diskuse s lidmi, kteří byli vyhnáni z Broumovska v poválečných letech a přesto stále mají obětavý vztah k Broumovsku a současnému dění.
Během návštěvy se prezident Václav Havel seznámí s konkrétní činností občanských iniciativ i jejich jednotlivými projekty, v terénu si prohlédne část obnovené Křinické cesty s dobrovolníky znovu vyzdviženým křížem, zastaví se u nové Brány času, navštíví Centrum Broumov a k diskusi se sejde nejprve s představiteli politického a společenského života na Broumovsku (chata Hvězda).
Významným bodem programu je diskuse s aktivisty a dobrovolníky, kteří se podílejí na programu Oživení Broumovska i celkově na obnově občanské společnosti a projektech oživujících atmosféru Broumovska. Setkání s dobrovolníky je zajímavé i tím, že právě letošní rok je OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků a nevládní instituce po celém světě se snaží nalézt pro dobrovolnictví a občanskou angažovanost více pochopení. I v České republice je míra dobrovolné angažovanosti občanů stále ještě poznamenána nechutí k organizované činnosti a ze strany veřejných institucí i komerčního sektoru neutralizována nezájmem o spolupráci a častou nedůvěrou. Program Oživení Broumovska by se bez dobrovolné práce a každodenní činnosti mnoha lidí neobešel a vůbec by neexistoval. Proto je pozornost prezidenta k tomuto snažení významná.
Program Oživení Broumovska vychází plně z konceptu otevřené občanské společnosti a trvale udržitelného života, což jsou principy, které prezident Václav Havel prosazuje po celou dobu své aktivní politické kariéry. Pozvání prezidenta na Broumovsko je zároveň formou poděkování za motivaci a morální podporu, kterou pan prezident aktivistům působícím v neziskovém sektoru poskytuje. Cílem je demonstrovat prezidentovi životaschopnost tohoto modelu a poukázat zejména na prospěšnost komunitní spolupráce více subjektů, úřadů a místních obyvatel.
-----------
Program Oživení Broumovska získal hlavní cenu japonské Nadace Sasakawa jako nejlepší ekologický projekt roku 2000. Dílčí projekty ekologické výchovy, péče o kulturní krajinu a její oživení a kulturního a společenského střediska v Broumově jsou podporovány Ministerstvem životního prostředí, Nadací Open Society Fund, USIS, Nadací VIA, Česko-německým fondem budoucnosti, Regionálním enviromentálním centrem, programem Mládež EU, Nadací českých památek, generálním sponzorem a. s. VEBA - textilní závody Broumov a dalšími subjekty a individuálními dárci. V průběhu letošního prvního ročníku tříměsíčního festivalového maratonu Broumovského kulturního léta navštívili Broumovsko četní politici a významné osobnosti, např. předseda Senátu Petr Pithart, poslanci Libor Ambrozek, Josef Ježek, představitelé kraje atd.

Kontakty a informace:
www.broumovsko.ecn.cz, www.centrumbroumov.cz, www.dobrovolnici.cz, www.collegium.cz, www.hrad.cz
Jan Piňos, TUŽ se, Broumovsko!, tel. 0607-743720; Petr Bergmann, Centrum Broumov, tel. 0606-900669, 0447-593243, 0447-524027, e-mail: blackhand_cz@yahoo.com; Petr Kulíšek, Sdružení dobrovolných aktivit INEX, kulda@dobrovolnici.cz, tel. 0604-201113; Mojmír Poláček, Collegium pro arte antiqua, e-mail: polacek@collegium.cz; Gabriela Dlouhá, zástupce KPR, tel.: 02/24373223, 0602/640093.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz