Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Okrašlovací spolek ve Znojmě a Ekologický právní servis vyzývají Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby zrušil rozhodnutí o umístění stavby městské plovárny v sousedství Louckého kláštera ve Znojmě

18.1.2002
ZNOJMO [Ekologický právní servis, o.s.]
Autor: Pavel Černý

Podnět k přezkoumání zákonnosti územního rozhodnutí pro stavbu městské plovárny („aquaparku“) v těsné blízkosti kulturní památky Loucký klášter ve Znojmě podala dnes ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje občanská sdružení Okrašlovací spolek ve Znojmě a Ekologický právní servis. V podnětu uvádějí, že při vydání územního rozhodnutí došlo k porušení několika zákonů a vyjadřují pochybnost o nepodjatosti pracovníků stavebního úřadu, který územní rozhodnutí vydal.
Město Znojmo plánuje vybudovat novou městskou plovárnu – „aquapark“ na pozemcích, které tvoří součást areálu bývalého kláštera premonstrátů v Louce u Znojma. Proti plánované výstavbě „aquaparku“ již déle než rok protestují především členové znojemského Okrašlovacího spolku. „Chápeme potřebu nového městského koupaliště“, říká předseda spolku MUDr. Lubomír Černošek, „avšak pro jeho umístění je nutno nalézt vhodnější lokalitu, např. u řeky Dyje v Dobšicích u Znojma. Realizace koupaliště s atrakcemi disneylandovského typu v prostoru bývalých klášterních parků a sadů by znamenala pokračování barbarského zásahu, kterým byla v osmdesátých letech výstavba hradby paneláků, jež poškodila krásné panorama unikátní barokní architektury“. Názor členů Okrašlovacího spolku o naprosté nevhodností stavby koupaliště v areálu barokního kláštera, který patří k nejvýznamnějším stavbám svého druhu ve střední Evropě, podpořily mj. Ústav dějin umění Akademie věd či Státní památkový ústav v Brně. Podle jeho písemného stanoviska ze dne 15. 1. 2001 je záměr výstavby plovárny v historickém areálu kláštera nepřípustný, mj. protože ho „v podstatě degraduje“ a mohl by „ohrozit jeho budoucí prohlášení za národní kulturní památku“.

Podle názoru právníka Pavla Černého z EPS bylo územní rozhodnutí pro stavbu „aquapqrku“ vydáno protiprávně, neboť investor nedoložil hned několik zákonem požadovaných tzv. podkladových správních rozhodnutí. „Jedná se především o souhlas orgánu státní památkové péče se zásahem do tzv. „prostředí nemovité kulturní památky“, kterou stavba Louckého kláštere je“, uvádí Černý a dodává: „Referát kultury Okresního úřadu ve Znojmě rozhodl pouze o přípustnosti stavby koupaliště v ochranném pásmu Městské památkové rezervace. Pokud ale umístěním stavby může dojít k zásahu do tzv. „prostředí kulturní památky“ – a k tomu by v tomto případě nepochybně došlo – vyžaduje zákon o státní památkové péči speciální posouzení a rozhodnutí, týkající se právě tohoto aspektu. Referát kultury takovéto rozhodnutí nevydal, a to přesto, že měl k dispozici stanoviska Státních památkových ústavů z Prahy i Brna, podle nichž je celý komplex klášterních staveb kulturní památkou ve smyslu zákona.“ Ve spisu podle Černého dále chybí souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu a závazný posudek okresního hygienika podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kromě toho namítají Okrašlovací spolek a EPS i možnou podjatost pracovníků stavebního úřadu, kteří o věci rozhodovali. „Návrh na vydání územního rozhodnutí podávalo Město Znojmo, zastoupené jedním z odborů svého městského úřadu. Druhý odbor městského úřadu o tomto návrhu coby stavební úřad rozhodoval. Je jasné, že úředníci, rozhodující o návrhu města, které je jejich zaměstnavatelem, budou jen těžko postupovat nestranně“, dodává Černý.

kontakty:
MUDr. Lubomír Černošek, Okrašlovací spolek ve Znojmě, Na Rejdišti 9, 669 02 Znojmo, tel. 0624/225233
Mgr. Pavel Černý, EPS, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel. 05/ 575229; fax: 05/45214429; email: eps.brno@ecn.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz