Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Slovenské nevládní organizace žádají důslednou regulaci nadnárodních obchodních řetězců

21. 5. 2002
Juraj Zamkovský [ChangeNet] -


Sedemnásť mimovládnych organizácií (MVO) podporuje dôslednú reguláciu pôsobenia nadnárodných obchodných reťazcov. Ich predstavitelia tak reagovali na prebiehajúcu diskusiu o poslaneckom návrhu zákona o obchodných reťazcoch, ktorý je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Podľa nich “je nevyhnutné stanoviť záväzné a vynútiteľné pravidlá, ktoré zabránia zneužívaniu ekonomickej sily obchodných reťazcov voči domácim výrobcom a dodávateľom a zabezpečia, že ich pôsobenie na slovenskom trhu nebude v rozpore s verejnými záujmami.”

Mimovládne organizácie upozorňujú na skutočnosť, že nekontrolovaný rast počtu hypermarketov na Slovensku nie je sprevádzaný súčasným rastom kúpnej sily obyvateľstva a spôsobuje celý rad problémov. Rýchla likvidácia veľkého množstva drobných a stredných domácich predajcov zo strany obchodných reťazcov vytvára závislosť jednotlivých výrobcov a dodávateľov na systéme obchodných reťazcoch. Tí musia dodávať tovar obchodným reťazcom za neúnosných dodacích a platobných podmienok, ktoré často nezabezpečujú ani minimálnu rentabilitu výroby. Z vynútených platieb od domácich dodávateľov si obchodné reťazce vopred zabezpečujú prostriedky na budovanie nových hypermarketov na Slovensku a zbavujú sa takmer akéhokoľvek podnikateľského rizika na úkor dodávateľov.

Nižšie zisky výrobcov sa premietajú do nižších investícií do výroby, čo v situácii, keď rastie tlak na obmedzovanie dotácií môže viesť ku krachu významnej časti výrobcov po vstupe do EÚ, pretože nebudú schopní konkurovať štedro dotovaným európskym producentom. Likvidácia domácich výrobcov a závislosť slovenského trhu na dovoze sa neodráža len na hrozivom zvyšovaní pasívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami (to dosiahlo v roku 2001 historické maximum vyše 20 miliárd Sk), ale aj na raste nezamestnanosti. Odhaduje sa, že prevaha dovozov nad vývozmi už pripravila o prácu najmenej 50-tisíc ľudí, uvádza sa vo vyhlásení organizácií. Tieto zároveň upozorňujú aj na ďalšie nezanedbateľné dopady hypermarketov, najmä urbanistické problémy, tlak na budovanie nových veľkokapacitných parkovísk a ciest, nárast objemu odpadov a podporovanie používania jednorázových obalov.

Napriek tomu, že problémom, ktoré vznikli neuváženým otvorením slovenského trhu nadnárodným obchodným reťazcom, už nemožno predísť, je potrebné ich riešiť. Podľa mimovládnych organizácií nie je dobrým riešením prístup Ministerstva hospodárstva, podľa ktorého návrh zákona o obchodných reťazcoch prichádza neskoro a je zbytočný, pretože zahraničné reťazce väčšinu plánovaných hypermarketov už vybudovali a domácich výrobcov treba radšej chrániť iným spôsobom, napríklad dotáciami. Navrhovaná zákonná regulácia totiž nielenže žiadne podstatné nároky na štátny rozpočet nevytvára, ale navyše odpadá aj potreba kompenzovať deficit obchodnej bilancie spôsobený obchodnými reťazcami následným dotovaním exportu produkcie zo Slovenska a zvýhodňovaním zahraničných investorov.

Reguláciu obchodných reťazcochpodporujú:

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (Ponická Huta), Naše mesto (Bratislava), Spoločnosť priateľov Zeme (Košice), Brečtan o.z. (Nové Mesto nad Váhom), Združenie Slatinka (Zvolen), Priatelia Zeme–Slovensko (Ponická Huta), O.Z. Ďubákovo (Ďubákovo), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (Bratislava), O.Z. Za dôstojnú Radvaň (Banská Bystrica), ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj (Bratislava), O.Z. TATRY (Liptovský Mikuláš), WISE Slovakia (Bratislava), Lesoochranárske zoskupenie VLK (Tulčík), O.Z. VYDRA (Čierny Balog), O.Z. SOSNA (Košice), Nadácia Zelená nádej (Tulčík), Dubnická Environmentálna Skupina (Dubnica nad Váhom).

Juraj Zamkovský

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz