Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Prodejem pozemků pro Lidl v Táboře se bude zabývat státní zastupitelství

7.6.2004
Tábor [Ekologický právní servis], tel: 381 256 662

Ekologický právní servis (EPS)1) dnes podává k okresnímu státnímu zastupitelství v Táboře podnět k prošetření prodeje pozemku pro výstavbu prodejny Lidl na tzv. Pražském předměstí. EPS žádá státní zastupitelství, aby podalo k soudu žalobu na vyslovení neplatnosti kupní smlouvy, kterou město Tábor prodalo pozemky pro výstavbu prodejny.

EPS vytýká městu Tábor, že prodalo pozemky pro výstavbu a zcela přitom porušilo podmínky, které samo pro prodej stanovilo. Město totiž v roce 2002 zveřejnilo, že prodá předmětné pozemky pro výstavbu multifunkčního vícepodlažního objektu, který bude architektonicky tvořit nároží. Nakonec ovšem pozemky prodalo pro výstavbu jednopodlažní prodejny potravin Lidl s předsunutým parkovištěm, která nároží netvoří. Město tak postupovalo v rozporu se zákonem o obcích, který požaduje, aby každý záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn.2) Jestliže město zveřejnilo pro prodej pozemku podmínky, musí je poté respektovat. Potenciální zájemci o koupi se totiž při svém rozhodování o tom, zda budou mít o pozemek zájem a jakou cenu nabídnou řídí právě těmito podmínkami.
Pokud se státní zastupitelství s podnětem EPS ztotožní, podá žalobu k soudu, který rozhodne, zda došlo k porušení zákona a zda je kupní smlouva na pozemky platná.3)

EPS se kauzou výstavby prodejny Lidl v Táboře zabývá od června loňského roku, kdy se dozvěděl, že zastupitelstvo města prodalo pozemky v rozporu se zveřejněnými podmínkami. Kromě tohoto rozporu EPS soustavně poukazuje na to, že výstavba prodejny Lidl je naplánována v rozporu s územním plánem4) a že v místě dojde k nepřípustnému zvýšení hluku. Případem se již jednou zabýval krajský soud v Českých Budějovicích, který na základě žaloby EPS zrušil územní rozhodnutí.5)

kontakt:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax: 381 254 866, mobil: 776 834 534

poznámky:
1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz.

2) Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

3) Tato kompetence vyplývá z ustanovení § 42 zákona č. 283/1993 Sb.,o státním zastupitelství, podle nějž státní zastupitelství může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví v případech, kdy při jejím uzavírání nebyla respektována ustanovení omezující volnost jejich účastníků.

4) Vyhláška městské rady č. 7/95 o závazných částech územního plánu dostavby zóny KLOKOT v čl. 6 určuje, že stavby na předmětném pozemku musí být minimálně dvoupodlažní a musí architektonicky tvořit nároží.

5) Důvodem zrušujícího rozsudku soudu bylo zásadní pochybení krajského úřadu, který své rozhodnutí odůvodnil podkladem, o jehož existenci účastníky řízení neinformoval. Tento podklad se přitom týkal právě rozporu plánované stavby s územním plánem, což byla jedna z hlavních námitek uplatňovaných EPS v řízení.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz