Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Podivné machinace při povolování Lidlu v Rumburku – EPS podává trestní oznámení

3.8.2004
Tábor [Ekologický právní servis], tel: 381 256 662, 776 834 534

Ekologický právní servis (EPS)1) dnes podává trestní oznámení, ve kterém poukazuje na nezákonné jednání stavebního úřadu při povolování výstavby Lidlu v Rumburku.2) Nezákonnosti spatřuje EPS v tom, že úředníci nezařadili do spisu odvolání proti stavebnímu povolení a v tom, že stavební úřad informuje o důležitých úkonech jen investora stavby.3)

„Zvolili jsme formu trestního oznámení, protože považujeme jednání stavebního úřadu za velmi nebezpečné. Z dostupných dokumentů vyplývá, že jednostranně zvýhodňuje investora stavby, kterého okamžitě informuje o všech úkonech ostatních účastníků řízení. Naopak například vlastníky sousedních domů mnohdy neinformuje vůbec. Tímto způsobem nezákonně urychluje povolovací řízení ve prospěch investora stavby a ke škodě jiných účastníkůí“, uvádí k věci právník EPS Mgr. Vítězslav Dohnal.

Z obavy před neochotou místní policie se případem řádně zabývat, podává EPS trestní oznámení přímo k Nejvyššímu státnímu zastupitelství a současně jej zasílá na protikorupční linku ministerstva spravedlnosti.

kontakt:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax, 381 254 866, mobil: 776 834 534

1) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz.
2) jedná se o výstavbu prodejny Lidl na pozemku p.č.46/1 v k.ú. Horní Jindřichov v Rumburku
3) rekapitulace případu:
- stavební úřad vedl od 24.10.2003 stavební řízení ve věci povolení výstavby prodejny potravin Lidl. Řízení bylo vedeno formou veřejné vyhlášky. Stavební povolení stavební úřad vydal dne 5.12.2003 a pravděpodobně dne 8.12.2003 bylo toto povolení vyvěšeno na úřední desce (za den doručení účastníkům řízení se podle ustanovení § 26 správního řádu považuje 15 den od vyvěšení)
- dne 5.1.2004, tedy v zákonné lhůtě, podali proti stavebnímu povolení odvolání tři účastníci řízení
- dne 7.1.2004 se na stavebním úřadě v Rumburku uskutečnila schůzka za účasti zástupců společnosti LIDL ČR v.o.s. Na základě této schůzky požádala společnost LIDL ČR odvolatele o vzetí odvolání zpět.
- dne 12.1.2004 účastníci řízení odvolání ještě doplnili
- dne 26.1.2004 se na stavebním úřadě v Rumburku uskutečnilo další jednání mezi zástupci společnosti LIDL ČR a odvolateli. Na tomto jednání byly dohodnuty změny projektu stavby prodejny potravin. Na základě tohoto jednání odvolatelé vzali své odvolání podáním doručeným na stavební úřad dne 28.1.2004 zpět.
- dne 26.7.2004 se na stavební úřad v Rumburku dostavila jedna z účastnic řízení. Ve spise výše zmíněné odvolání, jeho doplnění ani zpětvzetí nenašla. Přítomná úřednice stavebního úřadu v zápise o nahlížení do spisu výslovně uvedla „… dokumentace je pouze v té podobě jaké byla projednána ve stavebním řízení a v žádném případě nebyla později měněna ani doplňována.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz