Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Stromy by v Lidlu nenakupovaly

-Logo Lidl- V širším povědomí veřejnosti probíhala kauza kácení stromů před supermarkety firmy Lidl od podzimu 2003, kdy média poprvé informovala o nelegálním pokácení 102 stromů, ke kterému docházelo v předcházejících dvou letech před supermarkety Lidl v devíti městech ČR. Občanské protesty, kampaň nevládních organizací a pozornost médií ukázaly, jaké jednání nebude ve vztahu k zeleni tolerováno. Nevládní organizace nakonec přiměly firmu k odpovědnosti a v případech nelegálního kácení následujících po podpisu smlouvy již účinně zasahují úřady. Otázkou zůstává další průběh expanze firmy Lidl, stejně jako její podíl na kácení..

Obsah:

 1. Úvod do problému
 2. Aktéři - charakteristika všech zúčastněných stran
 3. Popis průběhu kauzy
 4. Hlavní výsledky kauzy
 5. A co dál? - Možnosti dalšího vývoje; poučení z kauzy
 6. Chronologie kauzy
 7. Související odkazy a zdroje

-Lidl - Lovosice-

1) Úvod do problému

"Je to barbarství, které nemá obdoby, protože pachatel pokácel stromy v době vegetace, tedy když byly v míze. To je jako uříznout člověku ruku a namočit ji v kopici hnoje, aby se tam ještě dostala infekce," uvedl pro MF Dnes písecký vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

K "záhadnému" kácení stromů před supermarkety Lidl nebo na jejich staveništi docházelo v hlavní etapě od ledna 2002 do října 2003. Jako první padly dva stromy v Rokycanech, které byly navrženy na památkovou ochranu. Poslední kapkou pak byla stoletá lípa v Chomutově, která bránila ve výhledu na reklamní poutač. Poté se věcí začala zabývat média v celostátním měřítku. Společnost Lidl zprvu odmítla komunikovat s médii a od kácení se distancovala.

Směr událostí udalo Hnutí Duha, které ve stejný den zveřejnění skandálu přišlo s požadavkem na přijetí odpovědnosti a náhradu škody. Následně se problémem začalo zabývat sdružení Arnika, které podpořilo aktivity místních občanů v Chomutově. Děti Země vyhlásily bojkot a vedly vyjednávání směřující k řešení situace.

Proti praktikám svévolného ničení často velmi vzácných stromů se postavila vlna veřejného rozhořčení. Nevládní organizace prostřednictvím médií vyjádřily ostrý protest a proběhl bojkot prodejen Lidl. Vyústěním byl podpis smlouvy mezi Dětmi Země a Lidlem v říjnu 2003, ve kterém společnost přijala morální odpovědnost a povinnost vysadit desetinásobek poražených stromů.

Problémy s kácením stromů však v menším měřítku následovaly i v následujících letech. Proto byl v roce 2006 přijat dodatek smlouvy, který zavazuje firmu, aby sama oznamovala Dětem Země rizikové případy. Takové skutečně mohou nastat, protože expanze Lidlu je možná teprve v polovině.

Vinu za kácení se však státním orgánům dodnes nepodařilo prokázat. Buď stromy nechala pokácet sama firma, nebo to byla práce jejích dodavatelů tlačených časem a požadavky zadavatele. Podle teorie zástupců Lidlu jde o nekalou reklamu.

2) Aktéři - charakteristika všech zúčastněných stran

Skupina dřevorubců - Hlavním aktérem kauzy je skupina neznámých dřevorubců, kteří se v letech 2002 a 2003 rozhodli kácet stromy před supermarkety Lidl. Jejich totožnost a motivy se nepodařilo prokázat.

Společnost Lidl - Nadnárodní firma, která má agresivní obchodní strategii rychlé expanze na již zavedené trhy, nízkou kulturu prodeje a v marketingu klade důraz na nízké ceny. Prvních čtrnáct prodejen otevřela v červnu 2003, nyní jich v ČR provozuje kolem 160. V Evropě má špatnou pověst kvůli neohleduplnosti k životnímu prostředí, podvodům s výrobky a šikanování zaměstnanců. Vlastník společnosti Dieter Schwarz provozuje v ČR také obchodní síť Kaufland.

Protokol Service - Public relations agentura, která firmu Lidl v průběhu kauzy mediálně zastupovala. Byla najata po selhání původní strategie, kdy zástupci Lidlu odmítali komunikovat s médii. (Tato firma figurovala také v dokumentu Český sen, kde pro tvůrce filmu zajišťovala reklamní kampaň na neexistující supermarket.)

Hnutí Duha - Nevládní ekologická organizace s celostátní působností. Jako první přišla s požadavkem, aby Lidl přijal odpovědnost a zajistil náhradu škody.

Chomutovská iniciativa - Iniciativa místních občanů v Chomutově, kteří se nesmířili se ztrátou stoleté lípy. Akce probíhaly za podpory místní pobočky sdružení Arnika.

Děti Země - Občanské sdružení s celostátní působností, které vedlo v kauze mediální kampaň, vyhlásilo bojkot prodejen Lidl a s vedením firmy vyjednalo smlouvu o přijetí odpovědnosti.

Další nevládní organizace - Proti kácení stromů dále vystupoval Český svaz ochránců přírody, Nesehnutí a připojily se i místní nevládní organizace z jednotlivých měst, zejména Zač Market a Zelený kohout.

Média - MF Dnes a další - Deník MF Dnes sehrál klíčovou roli při odhalování jednotlivých případů a následně popisu celkového rozsahu kauzy. O kauze pak referovala všechna média.

3) Popis průběhu kauzy

Kácení a zveřejnění problému

"Vracel jsem se ze služební cesty a všiml jsem si, že u Lidla padají stromy. Začal jsem se o to zajímat. Mezitím už lidé přivolali policii. Kácení nikdo nepovolil. Několik chlapů, které policie vyzvala, aby prokázali totožnost, šlo k autu pro doklady. Jenže pak do nich naskákali a ujeli," uvedl mariánskolázeňský starosta Luděk Nosek pro MF Dnes dne 8. 10. 2003.

Jednotlivé případy kácení se objevovaly v regionálních přílohách MF Dnes, ale o celkovém rozměru se veřejnost dozvěděla až 10. 10. 2003, kdy vyšel souhrnný popis s přehledem kácení v celostátním vydání. Z něho vyšlo najevo, že k nelegálnímu kácení došlo v případě 102 stromů v 9 městech ČR.

Reakce společnosti Lidl tehdy nebyla zrovna šťastná. Asistentka jednatele firmy Dana Berková sdělila, že jejich komunikační strategií je nekomunikovat s médii. Tato strategie však nepřežila týden. Nejprve firma vydala prohlášení v němž konstatovala: "Společnost Lidl ČR velmi mrzí situace, která v posledních dnech probíhá v českých médiích. Pro společnost je ochrana přírody a tvorba urbanisticky přívětivého prostředí velice důležitá. Společnost se distancuje od kácení stromů, ale vzhledem k tomu, že k jejich zničení došlo na pozemcích společnosti a pozemcích přilehlých, se nezříká morální zodpovědnosti."

Kampaň a aktivity NNO

Po zveřejnění v médiích se rozběhla celostátní kampaň vedená posléze především sdružením Děti Země.

Jako první zareagovalo Hnutí Duha a hned 10. 10. 2003 zahájilo na svých stránkách veřejnou internetovou kampaň požadující od společnosti Lidl nápravu škod a omluvu, nese-li odpovědnost za ilegální pokácení více než stovky stromů. Ředitel Hnutí Duha označil případ za velmi vážný a vyzval veřejnost k nátlaku na obchodní řetězec. Hnutí Duha vystavilo na svých stránkách formulář pro zasílání protestního e-mailu společnosti Lidl.

Chomutovská pobočka sdružení Arnika ve spolupráci s reklamní společností Ideas vydala samolepky s logem Lidlu a padajícím stromem, které se záhy objevily vylepené na veřejných místech po celé republice.

Děti Země vyhlásily 17. 10. 2003 bojkot supermarketům firmy Lidl a zaslaly protestní dopis do německé centrály společnosti. K výzvě se připojilo šest významných občanských sdružení - Nesehnutí, Oživení, Rosa, Calla, Přátelé přírody a ZAČ Market. V rámci bojkotu pořádaly Děti Země od pondělí 20. 10. do středy 22. 10. 2003 v Praze na náměstí Míru infostánek, kde mohli občané podepisovat výzvu určenou společnosti Lidl.

Institut demokracie pro všechny vydal v únoru 2006 analýzu Mediální prezentace neziskových organizací protestujících proti kácení stromů před markety Lidl. Podle této zprávy bylo v souvislosti s kauzou v médiích citováno celkem 21 nevládních organizací - nejčastěji Děti Země, Český svaz ochránců přírody a Hnutí Duha. Zástupci NNO byli citováni ve čtvrtině všech vyšlých článků. "Případy nelegálního a sporného kácení stromů a dřevin před markety firmy Lidl poskytly příležitost jak pro občanské iniciativy, tak pro média, aby plnily roli důležitých aktérů občanské společnosti a tzv. hlídacího psa demokracie," uvádí se ve zprávě.

Dohoda mezi Dětmi Země a Lidlem a její výsledky

První schůzka zástupců Dětí Země s vedením společnosti Lidl proběhla ve čtvrtek 23. října 2003 v pražské kavárně Velryba. Základní body posléze uzavřené dohody zazněly už zde.

Hned v sobotu 25. 10. 2003 proběhlo další jednání v kempu Sedmihorky u Turnova a trvalo přes čtyři hodiny. Aktivisté museli vycházet ze skutečnosti, že není v jejich možnostech prokázat reálnou odpovědnost za kácení. Na druhou stranu Lidl musel situaci vyřešit a v podstatě nic jiného než přijmout morální odpovědnost mu ani nezbývalo. Hlavní požadavek na výsadbu desetinásobku pokácených stromů byl přijat, stejně jako podmínky pro vysazení stromů a závazek důsledné ochrany dřevin. Smlouvu podepsala tehdejší předsedkyně Dětí Země Simona Jašová a jednatel Lidlu Martin Sklenička.

Během roku 2004 bylo vysázeno 1000 stromů. Kontrolu prováděli aktivisté Dětí Země na základě informací od Lidlu, od jednotlivých odborů životního prostředí a osobní prohlídky. Ke každé lokalitě byl sepsán předávací protokol o výsadbě předepsaného počtu stromů, podepsaný zástupci příslušného odboru životního prostředí a firmy, která výsadbu zajišťovala. Například v Kralupech nad Vltavou tak byly na břehu řeky vysázeny čtyři stovky nových dřevin. Starosta Písku napsal Dětem Země dokonce děkovný dopis.

Smlouva pomohla, ale problémy pokračují

Pařez v Jičíně

Ke kácení docházelo i po podpisu smlouvy a to v několika případech. Na rozdíl od situace před smlouvou, však již byli zjištěni a potrestáni viníci, případně se jednalo o kácení dohodnuté mezi investorem a dotčeným městem:
- V roce 2004 došlo v Kladně k vykácení několika desítek keřů zlatého deště - patrně nedopatřením. Stavební firma dostala pokutu 15 tisíc korun a musela keřový porost obnovit.
- Zbytečně, avšak se souhlasem města, došlo ke kácení v tomtéž roce v Lovosicích, kde byl na místě tří jabloní a vzrostlého topolu postaven reklamní pylon supermarketu.
- V únoru 2006 údajně omylem pokáceli v Jičíně dva pracovníci firmy Betonstav, která zde stavěla prodejny Lidl a Kaufland, stoletý dub. Firma dostala pokutu 40 tisíc korun a pobočka České inspekce životního prostředí v Hradci Králové vede ještě probíhající řízení o náhradní výsadbě, kde hodlá prosadit další kompenzace.

Zvláštním případem je pak (dosud nedokončený) záměr supermarketu v Hořovicích, kterému překážela lipová alej. Sdružení Děti Země nechalo zpracovat dendrologický posudek, v němž byla hodnota stromů vyčíslena na 7 milionů korun. Protože město trvalo na umístění v této lokalitě (Děti Země preferovaly přesun projektu do jiné části města), došlo nakonec k trojstranné dohodě o nahrazení stromů. Smlouva byla podepsána 2. března 2006. Podařilo se dosáhnout zhruba padesátinásobné výsadby a závazku investora k zafinancování nového parku. Čtyři stromy z původní aleje se navíc podařilo zachránit.

V Chomutově vzpomínají dodnes

V Chomutově, kde byla nevole místních občanů nejsilnější, se lidé se ztrátou stoleté lípy vyrovnávají dodnes. Na vzpomínkovém shromáždění 28. 10. 2003 tam občané na místě pokácené lípy pokládali svíčky. Chomutovská radnice nechala z vlastních prostředků před supermarketem a v jeho nejbližším okolí vysadit osm nových lip. Pod nimi byly umístěny cedulky se jmény měst, kde stromy před prodejnami Lidl postihl podobný osud. Shromáždění se konalo i v roce 2004, v roce 2005 pak byl za účasti několika stovek občanů odhalen lípě pískovcový pomník.

Dodatek ke smlouvě s Lidlem

V listopadu 2006 byl přijat dodatek smlouvy mezi Dětmi a společností Lidl z roku 2003. Obsahuje toto ujednání: "Lidl se zavazuje bezodkladně informovat Děti Země o případech, kdy dojde k nelegální likvidaci dřevin na pozemcích nebo v souvislosti s výstavbou či provozem prodejen firmy Lidl (např. stavební firmou, neznámým pachatelem, apod.)". Vzhledem k záměru firmy, která chce pokračovat v expanzi a rozšířit současný počet prodejen v ČR až na dvojnásobek, může být tato smlouva užitečná i do budoucna.

4) Hlavní výsledky kauzy

"Je to drzost. Byl to jediný nádherný strom v této lokalitě. Když jsem chodila na nádraží, ráda jsem si pod něj sedla a odpočinula si. Toho, kdo to udělal, by měli místo vězení nebo pokuty přinutit, aby vysázel nejmíň malý háj," řekla pro MF Dnes paní Jarmila Pačesová z Chomutova, když začátkem října 2003 padla v jejím městě stoletá lípa.

Pokud bychom názor paní Pačesové vzali za požadavek veřejnosti v celé kauze, byl patrně hlavní výsledek kauzy dosažen.

Hodnotit hlavní výsledek kauzy je však komplikované. Problém nespočívá, tak výrazně jako u jiných ekologických kauz, v konkrétním záměru, a řešením není jeho změna nebo zastavení. Ke kácení docházelo i v následujících letech a výsledkem by musela být změna chování celé firmy, nebo její odchod ze zdejšího trhu.

Pokud by firma Lidl nebyla od počátku vystavena požadavkům nevládních organizací, patrně by také svůj problém řešila standardními marketingovými metodami (reklama, slevy, apod.). Případně by vysazovala novou zeleň pouze v místech nejzřetelnějšího odporu. Takto byla povinna nahradit přímo na zeleni všechny známé škody.

Významným momentem bylo podepsání smlouvy mezi Lidlem a Dětmi Země. "Význam smlouvy spatřuji v tom, že Lidl uznal alespoň svou morální povinnost za kácení stromů kolem jeho prodejen," zhodnotil s tříletým odstupem smlouvu Jiří Nezhyba z Ekologického právního servisu.

Společnosti Lidl ČR se nedá upřít určitá snaha o nápravu věcí, a to z několika důvodů. Z jednání o náhradních výsadbách byl znát zájem na domluvě a minimální snaha o snížení počtu vysazených stromů. Do smluv se svými subdodavateli staveb Lidl nyní nově vkládá odstavec: "Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání prací na díle až do ukončení této smlouvy bude podnikat veškeré kroky a opatření nezbytná k ochraně životního prostředí a bude se řídit veškerými právními předpisy tuto oblast upravujícími." Na druhou stranu je třeba dodat, že právě toto ustanovení selhalo v případě firmy Betonstav, která v rozporu se smlouvou porazila v Jičíně dvacetimetrový dub. Změna přístupu se projevila v lokální kauze v Hořovicích - firma je ochotná adekvátním způsobem nahradit škody a nevyhýbá se jednání.

Problémy však dále pokračují, což by měl řešit dodatek smlouvy mezi Dětmi Země a Lidlem z listopadu 2006, který firmu zavazuje předem informovat sdružení o všech záměrech kácení dřevin i výskytu dřevin na staveništích.

Za skutečně důležitý výsledek můžeme považovat skutečnost, že ze strany médií a veřejnosti byla kauze věnována náležitá pozornost. Každý si tak má možnost vybrat, jakého obchodníka chce svým nákupem podporovat.

5) A co dál? - Možnosti dalšího vývoje; poučení z kauzy

Mediální rozměr

Kauza vyvrací představu, že za mediální kampaní musí stát organizovaná zájmová skupina. V tomto případě sehrála média dokonale svoji roli hlídacích psů. Na počátku stála investigativní práce redaktorů MF Dnes, kteří informovali nejdříve o jednotlivých kauzách v regionálních přílohách. 10.10.2003 pak popsal celý problém v článku "Jak kolem prodejen Lidl mizí stromy" pro celostátní vydání deníku Radek Kedroň. Součástí článku byl i přehled jednotlivých případů, při nichž došlo většinou ke zcela nelegálnímu skácení celkem sto dvou stromů v celé ČR. Následně se kauze začala věnovat další média. Sama firma Lidl v dopise ze 17. 10. 2003 městské radě Chomutova označila přístup médií za "nekalou reklamu", ale sama přitom nabídla pomoc "při rozšiřování a kultivaci zeleně".

Kriminální rozměr

Specifikem této ekologické kauzy je její kriminální rozměr. Škoda se pohybuje v řádu až desítek milionů korun a situace, kdy k několika kácením v různých městech došlo ve stejný den, ukazuje navíc na organizovaný plán. Policie zahájila trestní řízení ve věci trestných činů ohrožování životního prostředí, krádeže a poškozování cizí věci. "Prošetřujeme to jako hospodářskou kriminalitu kvůli spáchání trestných činů ohrožování životního prostředí, krádeže a poškozování cizí věci. Jen za první čin ohrožování životního prostředí hrozí pachateli tříletý trest a případně zákaz činnosti," uvedla písecká policejní mluvčí Hana Tomášková. Případ byl však odložen. Lepšího výsledku nedosáhla ani Česká inspekce životního prostředí, ani jiné orgány státní správy.

Potenciál občanského protestu

Za značný nedostatek lze považovat skutečnost, že tři celostátní ekologické organizace, které v kauze figurovaly, nedojednaly společný postup. Na firmu bylo možné vyvinout větší tlak. Aktivisté Dětí Země měli vesměs malé nebo žádné zkušenosti s jednáním s manažery nadnárodních firem a obtížně odhadovali meze požadavků. Lze diskutovat o možném vývoji v případě prodlužování bojkotu a navyšování požadavků na firmu Lidl. Například město Chomutov odmítlo spolupracovat na náhradní výsadbě a tím očišťovat jméno Lidlu. V publikaci Přelet nad hypermarketovým hnízdem je uzavření smlouvy komentováno: "Snaha o nápravu a zahájení komunikace s médii byla dobře přijata a zneutralizovala negativní kampaň. Společnosti neklesly tržby a postupně úspěšně rozšiřuje síť prodejen na území ČR." Při přípravě smlouvy by také prospěla větší spolupráce s ekologickými právníky. Vzhledem k dalším případům kácení po uzavření smlouvy se kampaň vůči firmě ukázala jako nedostatečná.

Problém jako zjevení

Ačkoliv se již prvnímu případu kácení v Rokycanech (12. 1. 2002) věnovaly nevládní organizace (včetně Dětí Země či Nesehnutí), problému v celkové šíři si všimli až redaktoři deníku MF Dnes bezmála po dvou letech (článek vyšel 10. 10. 2003). Svou roli sehrál i nedostatek informací ze zahraničí - společnost Lidl měla problémy i v dalších zemích a problémy v ČR bylo možné očekávat.

Konec kauzy nenastal

Problémy s kácením patrně definitivně ustanou, až Lidl naplní plánovanou kapacitu své obchodní sítě v ČR, protože pak již nebude třeba další stromy kácet. To však může znamenat ještě značné problémy. "Dlouhodobý plán počítá s provozem zhruba 300 prodejen v horizontu následujících pěti let a to především v oblastech malých měst s počtem obyvatel kolem 5,000, kde intenzivně vyhledává pozemky pro potenciální výstavbu svých nových filiálek," uvádí o záměrech Lidlu obchodní server KamWorld.com.

6) Chronologie kauzy

 • 12. leden 2002, Rokycany - Ještě před povolením stavět supermarket někdo podřízl dva vzácné duby, které bránily vybudování přilehlého parkoviště. Stromy měly být zařazeny mezi památkově chráněné. Pachatel neznámý.
 • červen 2002, Vyškov - Tři mohutné lípy ve vegetačním období padly při stavbě supermarketu. Údajně nedopatřením.
 • duben 2003, Dobříš - Bez povolení kdosi na staveništi prodejny Lidl porazil tři jírovce, dvě lípy a jeden menší jasan, když předtím úřad kácení zamítl.
 • 24. červen 2003, Písek - Padlo čtrnáct vzrostlých stromů, včetně jednoho vzácného smrku stříbrného.
 • 23. září 2003, Sokolov - Přes noc někdo před novou prodejnou podřezal šest javorů, zbylé stromy pachatel nařezal tak, že je bylo nutné pokácet.
 • 23. září 2003, Mariánské Lázně - Neznámí dřevorubci porazili patnáct vzrostlých bříz.
 • září 2003, Kralupy nad Vltavou - Ze staveniště supermarketu zmizelo čtyřiačtyřicet zdravých třicetiletých stromů. Bez povolení.
 • září 2003, České Budějovice - Bylo pokáceno pět javorů. Tyto stromy byly součástí nové výsadby kolem komunikace a Lidl žádal o jejich odstranění již před dvěma lety. Tehdy se mu z úřadu dostalo odpovědi, že si nemá ani podávat písemnou žádost, protože bude zamítnuta.
 • 6. říjen 2003, Chomutov - Kdosi v noci na pondělí podřízl stoletou košatou lípu, která stínila poutači Lidl.
 • 10. říjen 2003 - Vychází článek o kácení stromů před supermarkety Lidl v deníku MF Dnes. Hnutí Duha vyzývá firmu k přijetí odpovědnosti a náhradě škody. Ta odmítá komunikovat.
 • Polovina října 2003 - V celé ČR se objevují samolepky s textem "My nenakupujeme u Lidla, nedokáže ochránit stromy na svých pozemcích", které vyrobila chomutovská reklamní společnost Ideas ve spolupráci se sdružením Arnika.
 • 17. říjen 2003 - Děti Země vyhlásily bojkot supermarketům firmy Lidl
 • 23. říjen 2003 - Proběhla schůzka mezi vedením Lidlu a aktivisty Dětí Země v Praze.
 • 24. říjen 2003 - Firma Lidl se oficiálně distancuje od nelegálního kácení stromů
 • 25. říjen 2003 - Proběhlo jednání a podpis smlouvy mezi Dětmi Země a Lidlem v Sedmihorkách u Turnova.
 • 2004, Kladno - Během stavebních prací před supermarketem bylo nelegálně vymýceno několik desítek metrů čtverečních keřového porostu zlatého deště.
 • 2004, Lovosice - Pokáceny tři jabloně a vzrostlý topol, aby na jejich místě byl postaven reklamní pylon supermarketu.
 • 12. únor 2006, Jičín - Dvacetimetrový dub pokáceli údajně omylem dva pracovníci firmy Betonstav, která v místě stavěla prodejny Lidl a Kaufland.
 • 8. listopad 2006 - Podepsán dodatek ke smlouvě mezi Dětmi Země a Lidlem, který společnost zavazuje aktivně informovat o kácení stromů před jejími prodejnami.

(Poznámka: Případy kácení v letech 2002 a 2003 vychází z článku uveřejněného v MF Dnes.)

7) Související odkazy a zdroje

   

Michal Štingl
(Autor se jako člen Dětí Země aktivit proti kácení stromů před supermarkety Lidl aktivně účastnil. )
Michal Štingl

O Autorech

Michal Štingl

Autor je redaktorem Econnectu pro oblast životní prostředí.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz