Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kdo si na plánované stavbě Lidlu na Pražáku v Táboře vydělal?

26.7.2004
TÁBOR [Ekologický právní servis]
Autor: Vítězslav Dohnal, tel: 776 834 534

V kauze plánované výstavby Lidlu v Táboře se objevily nové zajímavé informace, které ukazují, že prodej pozemků bez řádného zveřejnění byl chybný a způsobil městu finanční újmu.1) Společnost RENT CZ s.r.o. loni získala za netransparentních podmínek od města Tábora pozemky před G-Centrem pro výstavbu prodejny potravin za 10.054.850,- Kč. Již v únoru tohoto roku pozemky prodala společnosti Lidl Česká republika v.o.s. a to za 18.924.000,- Kč. Tyto skutečnosti vyplývají z kopií kupních smluv, které má Ekologický právní servis2) k dispozici.

Z těchto cenových údajů se zatím zdá, že si někdo pod záminkou vyhovění oprávněným požadavkům obyvatel Pražského předměstí na zlepšení nákupních možností přišel na slušné peníze.

V souvislosti s těmito zjištěními se nabízejí zajímavé otázky, na které by měl odpovědět zejména starosta František Dědič, který prodej pozemků společnosti RENT na zastupitelstvu prosazoval. Také zastupitelé, kteří loni v červnu souhlasili s prodejem, by si mohli na zkoušku některé z následujících otázek zodpovědět:

- nebylo chybou prodat pozemky bez řádného zveřejnění záměru, které by mohlo pro město přinést cenu 18 miliónů korun namísto 10 miliónů?3)

- je normální, že město prodává pozemky společnosti, u které nezná IČO a nemůže tak ověřit ani základní skutečnosti (sídlo, oprávnění jednat jménem společnosti, základní jmění atd.)?

- prodali by pozemky narychlo společnosti RENT i kdyby věděli, že se jedná o firmu sídlící od roku 1996 v Táboře?

- jaké jsou vazby jednotlivých zastupitelů na pana Petra Koláře, který byl v době rozhodování o prodeji pozemků jediným jednatelem i majitelem společnosti, která pozemky získala a posléze za téměř dvojnásobnou cenu prodala Lidlu?

Společnost RENT CZ by kromě toho měla vysvětlit, proč se při jednání s městem loni v červnu usilovně snažila utajit své úzké vazby na Tábor. Společnost byla totiž zapsána do obchodního rejstříku již dne 25.4.1996 jako FK Tábor, dne 13.9.2000 se přejmenovala na KM Tábor a teprve dne 15.7.2003 na RENT CZ. Až do 15.7.2003 měla oficiální sídlo v Táboře. Společnost založilo několik fyzických osob z Tábora a okolí (Malšice, Chýnov), od 13.9. 2000 do 15.7.2003 byl jediným podílníkem pan Petr Kolář z Tábora.4) Bylo by proto zajímavé vědět:

- proč na jednání výběrové komise dne 16.6.2004 společnost RENT uvedla, že IČO sdělí později, když společnost vznikla již 25.4.1996 a od té doby až do dneška užívá IČO 65006909? Nebylo důvodem to, aby úředníci a místní politici nemohli podle IČO zjistit, že se jedná o táborskou firmu?

- proč se společnost představovala pod jménem RENT CZ, když v době jednání výběrové komise (16.6.2003) i rozhodování zastupitelstva (30.6.2003) figurovala v obchodním rejstříku jako KM Tábor?

- proč celou dobu nikdo ze společnosti nezmínil, že jediným jednatelem a stoprocentním majitelem společnosti v době jednání výběrové komise a zastupitelstva byl pan Petr Kolář z Tábora? Teprve 15.7.2003 byl do obchodního rejstříku zapsán jako jednatel a podílník pan Ing. František Bouda z Chomutova.

kontakt:
Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, fax: 381 254 866, mobil: 776 834 534, e-mail: tabor@eps.cz, www.eps.cz

poznámky:

1) Město prodalo pozemky pro výstavbu a zcela přitom porušilo podmínky, které samo pro prodej stanovilo. Město totiž v roce 2002 zveřejnilo, že prodá předmětné pozemky pro výstavbu multifunkčního vícepodlažního objektu, který bude architektonicky tvořit nároží. Nakonec ovšem pozemky prodalo pro výstavbu jednopodlažní prodejny potravin Lidl s předsunutým parkovištěm, která nároží netvoří. Město tak postupovalo v rozporu se zákonem o obcích, který požaduje, aby každý záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn. Přitom město samotné by mělo zveřejněné podmínky respektovat. Potenciální zájemci o koupi se totiž při svém rozhodování o tom, zda budou mít o pozemek zájem a jakou cenu nabídnou řídí právě těmito podmínkami. Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru

2) Ekologický právní servis je nevládní, nekomerční a nepolitická organizace právníků a studentů práv hájící práva občanů a životního prostředí právní cestou. EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Více informací na www.eps.cz.

3) zde stojí za připomenutí i fakt, že zastupitelé nedávno odpustili společnosti RENT CZ smluvní pokutu 2 mil. Kč za nedodržení termínu výstavby.

4) výpis z obchodního rejstříku je možné zdarma získat na www.justice.cz.
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz