Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Při povolování investice Hyundai dochází k porušování evropské legislativy

20.2.2006
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: GARDE -EPS

Již první řízení na výrobní závod společnosti Hyundai trpí závažnými právními vadami, která mohou vyústit v sankční řízení vedené Evropskou komisí proti České republice.

Přestože společnost Hyundai Motor Company stále ještě vyjednává se zástupci České republiky podmínky, za kterých je ochotna vybudovat na Moravě svůj výrobní závod, probíhají již tři řízení o posouzení vlivů na životní prostředí (ve smyslu zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí). Tzv. oznámení k posouzení vlivů na životní prostředí plánovaného závodu však ani v jednom případě nepodala sama společnost Hyundai M.C., ale Moravskoslezský kraj v případě zóny v Nošovicích, statutární město Ostrava v případě průmyslové zóny v Mošnově a Zlínský kraj v případě průmyslové zóny v Holešově. Všechna tři oznámení, jejichž příprava je často velice nákladná a zabere mnoho měsíců intenzivní práce pak nechala zpracovat státní agentura Czechinvest, a to za peníze z veřejných rozpočtů. Snahou statutárního města, krajů a Czechinvestu je co možná nejvíce vyhovět investorovi v jeho požadavku na co nejrychleji provedená povolovací řízení.

Přitom v případě lokality Nošovic, kde je umístění závodu společnosti Hyundai nejpravděpodobnější, podle názoru právníků programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských prav právní cestou, dále jen GARDE -EPS) došlo při posuzování vlivů na životní prostředí k porušení:
a) směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnic 97/11 ES a 2003/35/ES /dále jen „Směrnice)
b) Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin
c) a současně oznámení neobsahuje dostatečné podklady pro rozhodnutí, tak jak předpokládá směrnice tak zákon, který ji aproximoval do českého právního řádu.

Za vůbec nejzávažnější považují právníci GARDE – EPS skutečnost, že jednotlivá podání krajů a města neobsahují tzv. variantní řešení umístění závodu mezi nimiž má úřad (v tomto případě ministerstvo životního prostředí) posuzovat, které z nich je z hlediska životního prostředí nejvýhodnější. Přestože pro plánovaný závod společnosti Hyundai M.C. byla zahájena hned tři řízení – pro každou lokalitu umístění závodu bylo zahájeno zvláštní řízení o posouzení vlivů na životní prostředí - ani v jednom případě oznámení neobsahují vzájemné posouzení zmiňovaných lokalit. Na tento zásadní nedostatek upozornili právníci programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv, dále jen GARDE - EPS) ministerstvo životního prostředí a poukázali na skutečnost, že takto nejsou naplněny požadavky evropského práva. Nesprávná implementace a následná nesprávná aplikace evropské legislativy může vést k sankčnímu řízení ze strany Evropské komise.

Přes uvedené problémy ministerstvo životního prostředí zastává názor, že předložené materiály jsou v pořádku a nevyžadují zásadnějšího doplnění. Na upozornění právníků GARDE – EPS, že dojde k porušení povinností vyplývajících z evropského práva ministerstvo nereflektovalo. „Nezákonný postup ministerstva nás nepřekvapuje. Z již předchozích případů víme, že při velkých investicích stát úzce spolupracuje s nadnárodními společnostmi. Protiprávní postupy a poškozování občanů státu je běžnou praxí. Stačí vzpomenout na zahraniční investici společnosti NEMAK, kdy státní orgány postupují dodnes nezákonně na mnoha úrovních, přestože soudy již potvrdili protiprávnost povolovacích řízení.“ říká právník Pavel Franc z programu GARDE – EPS.

GARDE – EPS v této souvislosti konstatuje, že ve všech případech velkých zahraničních investic, na kterých pracovalo došlo:

a) k velké míře nezákonností při povolovacích procesech.
b) k porušování práv občanů
c) k celkovému narušení nezávislosti a nestrannosti orgánů veřejné správy ve snaze vyhovět soukromému investorovy, který byl podporován politickou reprezentaci.


Kontakt:
Pavel Franc, tel.: 608 362 596
Michal Bernard, tel.: 775 154 078
email.: brno@eps.cz, tabor@eps.cz
URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz, www.responsibility.cz
Program GARDE - Globální odpovědnost Ekologického právního servisu
Dvořákova 13
602 Brno


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz