Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kauza Hyundai v Nošovicích

-Foto Nošovice: průmyslová zóna-

Historie:

Na úpatí Moravskoslezských Beskyd, v bezprostřední blízkosti hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy a připravované Národní přírodní památky Skalická Morávka, leží obec Nošovice. Na zdejší zemědělské půdě s unikátními vlastnostmi je pěstováno zelí specifické chuti známé jako „Nošovické kysané zelí“. Oblast jako jedna z mála není zasažena těžbou, chybí zde i těžký průmysl.

V roce 2001 je však právě území obce Nošovice vybráno jako vhodná lokalita pro vybudování velké (cca 270 ha) strategické průmyslové zóny pro investory, s níž se počítá jako s možným řešením vysoké nezaměstnanosti v kraji. S vlastníky pozemků začíná kraj uzavírat smlouvy o budoucím odkupu za jednotnou cenu 150Kč/m2 a u některých naráží na odpor. Začíná fáze přesvědčování, do níž v roce 2003 vstupuje Vláda ČR s návrhem na zdokonalení investičního prostředí. Podle něj by měly být strategické průmyslové zóny definovány jako „stavby veřejně prospěšné“, což by umožnilo dotčené pozemky ve „veřejném zájmu“ vyvlastňovat.

Na konci září 2005 se v tisku objeví zpráva o miliardové investici, kterou hodlá v České republice realizovat korejská automobilka Hyundai. Má jít o největší zahraniční investici na zelené louce v historii ČR, a to v objemu zhruba 46 miliard korun. Závod má produkovat 300 tisíc automobilů ročně, poskytnout pracovní příležitost pro 3 000 lidí a zároveň dá vzniknout dalším pracovním místům v dodavatelských firmách (odhady se různí, od 7 do 12 tisíc). Podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana má investice přinést celkem až 15 tisíc pracovních míst, po zahájení plného provozu by měla nová továrna zvýšit HDP až o 2,5 procenta.Aktéři:

Hyundai Motor Company:

Z nabízených lokalit (Nošovice, Mošnov, Dolní Lutyně a později Holešov) dává Hyundai přednost Nošovicím, ležícím nejblíže Žilině, kde je právě dokončována stavba sesterské automobilky KIA. Argumentem pro Nošovice může být i atraktivita místa, které by závodu malebným horizontem Beskyd přidalo na fotogeničnosti.

"Od samého začátku rozhodovala Hyundai, rozdali karty, a proto jsme postupovali, jak jsme postupovali." (náměstek hejtmana Pavel Drobil)


Nošovičtí, občanské sdružení Půda pro život:

První nesouhlasnou reakcí místních a lidí z okolí je petice podpořená třistašedesáti podpisy a následně vznik občanského sdružení Půda pro život. To pak společně s právníky EPS programu GARDE vyzývá otevřeným dopisem generálního ředitele Hyundai, aby svůj záměr ještě zvážil apelujíc na proklamovanou společenskou odpovědnost automobilky.

Návrh kraje na vyplacení zmíněného stotisícového odškodného pro rodiny z Nošovic a Nižních Lhot (obec Dobrá, ačkoliv bude stavbou postižena více, kompenzována není), které je splatné pouze pokud budou odkoupeny všechny pozemky, zapracoval na atmosféře v obci. Spolu s vidinou vzniku nových pracovních příležitostí zapříčinil atmosféru sousedské nevraživosti, kdy menšina zatvrzelých vlastníků musí čelit osobním urážkám a vyhoštění z místní komunity. Situace vrcholí stanovením dodatečné lhůty, v níž musejí být zajištěny odkupy zbývajících pozemků, jinak kraj přípravné práce na zóně zastaví. Poslední vzdorující, kteří nyní již ztratili podporu družstva, zejména však v přímé souvislosti s výhružnými dopisy, v nichž je jim a jejich blízkým vyhrožováno likvidací, se nakonec také „rozhodnou“ své pozemky prodat.

"Tvým špatným rozhodnutím neprodat jsem přišel o peníze. Za to zabiju tebe nebo jednoho z tvých nejbližších." (anonym, Nošovickým kvůli továrně někdo vyhrožoval)


Zemědělské družstvo v Nošovicích:

Družstvo od začátku odmítá prodat či přesunout své pozemky, neboť se spolu s dalšími domnívá, že není třeba obětovat národní bohatství, když na Ostravsku existuje dost velkých ploch pro stavbu automobilky a to i na takzvaných „brownfields“ (plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití). V souvislosti s mediální diskuzí o možném vyvlastňování družstvo projeví ochotu k výměně pozemků za cenu kompenzace vypočítané na několik stovek milionů. Vychází z faktu, že stěhováním na náhradní pole ztratí naději užívat v EU značku Nošovické kysané zelí, žádost o označení původu na místní specialitu, se v Bruselu zatím vyřizuje. Kompromisu mezi krajem a družstvem je dosaženo pouhých pár dní před vypršením dodatečné lhůty.

„Tlak na to, aby tady byla průmyslová zóna, byl ale příliš veliký. Lidé, kteří nám pozemky pronajímají, nám začali hrozit, že když neprodáme, tak nám stejně dají výpověď z nájmu a my nebudeme mít na čem hospodařit. Proto jsme nakonec ustoupili.“ (Jiří Vícha, vedoucí ZD, Hyundai dostal svůj výhled)

Tolik stručná charakteristika aktérů, jichž se situace dotýkala přímo. Významnou roli aktéra zde sehráli také právníci programu GARDE Ekologického právního servisu, jeho stanovisko i konkrétní činy však jasně vyplynou z dalšího textu.


Průběh kauzy:

Program GARDE monitoroval situaci v Nošovicích již od roku 2003 a formálně vstoupil do kauzy sestavením otevřeného dopisu generálnímu řediteli Motor Company panu Čong Mong-ku dne 28.11.2005. Signatáři dopisu vybízejí automobilku, aby se zachovala v souladu se svou politikou společensky odpovědného chování a vybrala si ke svému záměru méně problematickou lokalitu, než jakou Nošovice prokazatelně jsou. Společnost CzechInvest neprodleně varuje, že takovéto kroky by mohly vést ke ztrátě investorova zájmu. Hyundai se neuráží, ale dopis zcela ignoruje. Kraj je stále neúspěšný při vyjednávání o odkupu pozemků s některými důležitými vlastníky, a to i přes svou pro velkorysou nabídku stotisícového odškodného rodinám žijícím v blízkosti plánovaného závodu.

"Nevylučuji razantní postup. Neumím si představit, že bychom ty věci nechali jen tak," (premiér Jiří Paroubek)

Počátkem prosince si hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský znovu osobně ověřuje zatvrzelost několika zbývajících vlastníků a 12. 12. kraj oficiálně oznamuje zastavení přípravných prací na průmyslové zóně. Tošenovského stanovení „dodatečné lhůty“ na pátek 16. 12. se ukázalo být velmi dobrou taktikou. „Poslední šanci“ si již Nošovičtí si díky výhružným anonymním dopisům a nenávisti ostatních obyvatel obce „nenechali“ ujít. Kraj může 16. 12. slavnostně vyhlásit, že má všechny pozemky pro průmyslovou zónu vykoupené. A hned v následujících dnech (například v pondělí 19. 12.) k tomu skutečně papírově dochází.

Ze strany Moravskoslezského kraje již investici nestojí nic v cestě, a tak přesto, že Hyundai ještě neřekla své definitivní ANO a uvažovala v té době například ještě o Maďarsku, začíná ještě před koncem roku řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jeho iniciátorem není automobilka, nýbrž Moravskoslezský kraj (zóna Nošovice), město Ostrava (Mošnov) a Zlínský kraj (Holešov), její financování zajišťuje firma CzechInvest z peněz daňových poplatníků. Dokumentace neobsahuje srovnání environmentální vhodnosti uvažovaných lokalit, čímž popírá smysl celého procesu (dle zákona i Směrnice Rady 85/337/ES). Ještě před koncem procesu EIA je vydána i řada povolení pro přípravu zóny a je učiněno maximum pro to, aby se samotné řízení odbylo v co možná nejkratším čase.

Hyundai naproti tomu tolik nespěchá a tak může hejtman až 1. 5. 2006 v tiskovém prohlášení avizovat nadcházející podpis smlouvy. Memorandum se bude podepisovat po půli května v Koreji.

Čekání na Hyundai bylo mimo četné spekulace, zda ke spolupráci vůbec dojde, využito ke zpracování studií o dopadu projektu na českou ekonomiku, agentura CzechInvest nechala vypracovat dvě ekonomické studie, které mají sloužit na podporu investice před Evropskou Komisí. Podle společné analýzy sdružení právníků EPS z programu GARDE a think tanku Trast pro ekonomiku a společnost se však jedná spíše o jakási slohová cvičení, „promo-materiály“ bez skutečné vypovídací hodnoty.

Společná studie Petra Zahradníka a Jana Jedličky a studie zpracovaná Markétou Šichtářovou z Next Finance, s.r.o. se v klíčových bodech rozcházejí, pracují s neodůvodněnými a nepodloženými údaji, seriózně se nezabývají možnými riziky investice, zvláště pak riziky mimoekonomickými. Ani jedna ze studií nezohledňuje celkové ekonomické prostředí Moravskoslezského kraje nebo České republiky a jejich předpokládaný vývoj. Chybí i kapitola věnující se analýze vývoje a perspektiv automobilového průmyslu, jeho vazby na ropný průmysl a možné problémy v souvislosti s problematikou ropného zlomu.

Objevují se i hlasy, které relativizují jeden z hlavních proklamovaných přínosů projektu, a sice nová pracovní místa. Podle obchodní ředitelky pracovní a personální agentury Trenwalder Kappa People (TKP) Petry Rösselové by pro budoucí automobilku mohla v kraji chybět až polovina vhodných kandidátů na zaměstnání. Druhou polovinu by investor mohl doplnit dělníky za Slovenska, Polska, případně z jiných míst ČR.

Pokud automobilka problém nezaměstnanosti přece jen alespoň částečně vyřeší, co nastane až závod zastaví výrobu? Původně nekvalifikovaní zaměstnanci na dělnických pozicích zůstanou nekvalifikovaní či kvalifikovaní pouze na automobilový průmysl. Jejich konkurenceschopnost na trhu práce se tím prakticky nezvýší.

Česká republika do investice vloží na investičních pobídkách přímo cca 4,3 mld. korun a dále 1,3 mld. korun nepřímo formou desetiletých "daňových prázdnin". Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban 8. 3. 2006 v pořadu ČT2 „Události, komentáře“ uvedl, že každá investice, na kterou stát vynakládá nějaké prostředky, má analýzu ekonomické návratnosti. Lhůta návratnosti pak není nikdy delší než pět let. Když počátkem března právníci programu GARDE o tuto studii na ministerstvu požádali, byli odmítnuti s odůvodněním, že analýzy obsahují údaje chráněné obchodním tajemstvím. Podle zákona ovšem za obchodní tajemství nelze označit nějaký dokument jako celek a ministerstvo v tomto případě jednalo v rozporu se zákonem. Zahraniční investice se navíc týkají čerpání prostředků z veřejných rozpočtů.

„Takové analýzy by podle zákona měly podléhat veřejné kontrole, jinak jde o neověřené a nepodložené informace.“ (právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba, celý článek)

Datum podepsání smlouvy bylo stanoveno na čtvrtek 18. 5. 2006 za přítomnosti oficiální delegace v čele s ministrem Milanem Urbanem, která si pro podpis zaletěla do Soulu. Slavnostní ceremoniál při položení základního kamene nové továrny však musel být odložen, šéf automobilky, podezřelý z korupce a zpronevěry, setrvává od konce dubna ve vazbě. Přesto se počítá se začátkem výstavby v září roku 2006.

Koncem června je Čong Mong-ku propuštěn na kauci, firma počítá se zahájením výstavby v prosinci.

Zástupci automobilky učinili v srpnu právníkům programu GARDE nabídku k jednání o možném řešení sporných otázek a o působení Hyundai v České Republice. Výsledkem je dokument Deklarace porozumění uzavřený začátkem listopadu, který se zúčastněné strany dohodli v plném znění uveřejnit na svých internetových stránkách. Deklaraci podepsali: zástupci Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Moravskoslezského kraje (MS kraj), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest, na druhé straně pak nevládní organizace Ekologický právní servis prostřednictvím programu GARDE, Půda pro život, Beskydčan a Děti Země.

„Uzavřená dohoda opět dokazuje, že nevládní organizace nejednají s motivem vyvíjet účelové obstrukční jednání, což je jim často podsouváno, ale jejich skutečným cílem je prosadit věcná řešení, která budou prospěšná široké veřejnosti. Nebýt jejich systematického tlaku, k uzavření dohody zmírňující negativní dopady celého projektu by nikdy nedošlo. Na druhé je třeba zdůraznit, že například EPS se odhodlalo k velkému ústupku, neboť jeho původním cílem bylo pokusit se zastavit celý projekt za použití veškerých právních prostředků.“ (právník GARDE-EPS Pavel Franc)


Výsledky:

Dle tiskové zprávy Moravskoslezského kraje z února tohoto roku situace aktuálně vypadá asi takto: hotová je příprava staveniště a stavba staveništní komunikace. Na jaře by měl být dokončen svoz ornice a podornice, počítá se s dokončením hrubých terénních úprav a protihlukového valu, s vybudováním přípojek vody, elektřiny a plynu na hranici pozemku firmy Hyundai.

Uzavření Deklarace porozumění, která má charakter smlouvy, lze považovat za průlom. Nikdy předtím nebyla uzavřena žádná podobná dohoda s tak velkým investorem, dotýkající se řady celospolečenských otázek. Závazků ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Moravskoslezského kraje a Hyundai je celkem 28 a patří mezi ně zásadní zvýhodnění průmyslových zón, které vzniknou na brownfields, biokoridor pro velké savce, dostatečné protihlukové ochrany i vznik nadace, do které Hyundai vloží 20 miliónů korun a bude ji nadále milionovými částkami podporovat. Hyundai se dále zavázalo aplikovat EMAS, což je vyšší standard environmentálního managementu než ISO 14001 a nad rámec zákona omezit nákladní dopravu v době pracovního klidu.

Smlouva obsahuje sankční opatření a je zde i možnost ovlivnění logistického schématu továrny nevládními organizacemi s cílem maximálně využít železnici při přepravě materiálu od subdodavatelů. Strana, která poruší některé z ustanovení, k nimž se podpisem Deklarace zavázala, bude muset na vlastní náklady o této skutečnosti informovat prostřednictvím inzerátu ve dvou českých médiích a ve dvou regionálních denících, Hyundai navíc v jednom z významných evropských médií.


Eliška Bartošová

Text byl zpracován Ekologickým právním servisemKauza v datech:

Září 2005 - automobilka Hyundai hodlá investovat v ČR zhruba 46mld. korun do továrny

28-11-2005 - dopis generálnímu řediteli Hyundai

12-12-2005 - kraj veřejně oznámil, že zastavuje přípravné práce na zóně, hejtman Tošenovský přesto ještě stanovil „dodatečnou lhůtu" pátek 16. prosince

15-12-2005 - tři klíčoví vlastníci pozemků dostávají anonymní dopisy, v nichž je jim a jejich blízkým vyhrožováno smrtí

16-12-2006 - Moravskoslezský kraj oznamuje, že všechny pozemky jsou vykoupeny

18-05-2006 - podpis investiční smlouvy s Hyundai

03-11-2006 - Deklarace porozumění


Dokumenty:

20-11-2006 - Deklarace porozumění

17-08-2006 - Časový rozvrh projektu Hyundai v zóně Nošovice

26-06-2006 - Investiční smlouva s Hyundai (včetně příloh)

26-05-2006 - Analýza studií dopadu Hyundai na českou ekonomiku (GARDE+Trast)

27-03-2006 - Předpokládaný dopad Hyundai na českou ekonomiku (Zahradník a Jedlička)

27-03-2006 - Studie dopadu projektu Hyundai na českou ekonomiku (Next Finance)

28-11-2005 - Otevřený dopis generálnímu řediteli Hyundai

informace z procesu EIA

oficiální publikace Moravskoslezského kraje - "fakta o projektu Hyundai"


Články:

30-10-2005, Auta nebo zelí?, Petr Holec, Reflex

29-11-2005, Hyundai a ekologie, Ivan Hoffman, Ranní poznámka Ivana Hoffmana, Český rozhlas

07-12-2005, Kvůli Hyundai se nošovičtí nezdraví, Martina Macková + Josef Pravec, Hospodářské noviny

14-12-2005, Nošovice: lepší je mít pole než milióny, Martina Macková, Hospodářské noviny

19-12-2005, Hyundai dostal svůj výhled, Eliška Bártová, Respekt

30-12-2005, Bída samozřejmosti, Ivan Hoffman, Literární noviny

01-02-2006, Modernizované barbarství, Jan Keller, Literární noviny

24-02-2006, To, co je důležité, nelze spočítat, Václav Havel, Lidové noviny

14-03-2006, Továrna Hyundai, Vít Hinčica, Britské listy

28-03-2006, Hyundai bude do Nošovic těžko shánět zaměstnance, hal-iHNed,čtk, Hospodářské noviny

18-04-2006, Továrna na absolutní sociální stagnaci, Alexander Popov, Lidové noviny

25-04-2006, Korejská rána, Jan Novák, Lidové noviny

17-05-2006, Ministr chce být host korupčníků?, Milan Smutný, Hospodářské noviny


Eliška Bartošová

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz