Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

EPS pokračuje v právní pomoci sedlákovi Rajterovi v kauze Nemak a žádá MŽP, aby zasáhlo proti nezákonné nečinnosti Krajského úřad v Ústí nad Labem

20.4.2006
BRNO [Ekologický právní servis]

Právníci programu GARDE -- Globální odpovědnost ze sdružení právníků EPS pokračují v právní pomoci sedlákovi Rajterovi v kauze mexické hliníkárny Nemak. Poté, co marně uplynula lhůta, v níž mělo město Most podle memoranda o smíření vykoupit Rajterovy pozemky kolem průmyslové zóny, tak nyní žádají Ministerstvo životního prostředí, aby zasáhlo proti nezákonné nečinnosti Krajského úřad v Ústí nad Labem. Ten překročil zákonnou lhůtu k rozhodnutí o odvolání, které EPS již před třemi lety podal proti souhlasu se zásahem do krajinného rázu ke stavbě 2. etapy hliníkárny společnosti Nemak.

Právníci programu GARDE -- Globální odpovědnost ze sdružení právníků EPS (nevládní neziskové sdružení právníků zabývajících se ochranou životního prostředí a lidských práv) pokračují v právní pomoci sedlákovi Rajterovi v kauze mexické hliníkárny Nemak. Poté, co marně uplynula lhůta, v níž mělo město Most podle memoranda o smíření vykoupit Rajterovy pozemky kolem průmyslové zóny, tak nyní žádají Ministerstvo životního prostředí, aby zasáhlo proti nezákonné nečinnosti Krajského úřad v Ústí nad Labem. Ten totiž překročil zákonnou lhůtu k rozhodnutí o odvolání, které EPS již před třemi lety - v březnu roku 2003 - podal proti souhlasu se zásahem do krajinného rázu ke stavbě 2. etapy hliníkárny společnosti Nemak.

Městský soud v Praze přitom na základě žaloby EPS na sklonku roku 2005 zrušil rozhodnutí MŽP a jednoznačně zkonstatoval, že ze strany Magistrátu města Mostu, Krajského úřadu v Ústí a následně i MŽP bylo nezákonně zabraňováno účasti EPS ve správním řízení o vydání souhlasu. MŽP pak celou věc vrátilo k novému projednání a rozhodnutí Krajskému úřadu.

Okolnosti kolem vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu v 2. etapě jsou o to závažnější, že v 1. etapě se o souhlasu se zásahem žádné řízení vůbec nevedlo. Nejvyšší správní soud uvedené označil za závažné pochybení, přičemž jasně uvedl: "Popis stavby naznačující trojlodní dispozici s mírami 60x30x16 m, spolu s doprovodnými stavbami může stěží nechat koho na pochybách, že by daná stavba nemohla snížit nebo změnit krajinný ráz."

Napadený souhlas se zásahem do krajinného rázu, který byl na základě rozhodnutí soudu značně zpochybněn, však byl velmi důležitým podkladem pro územní rozhodnutí, stavební povolení a integrované povolení pro rozšíření továrny Nemaku. Podle právníka programu GARDE ze sdružení EPS Jiřího Nezhyby tak všechna tato důležitá rozhodnutí, bez nichž Nemak nemůže legálně zahájit stavbu a provoz své továrny, ztrácejí podklad. "Obnovujeme všechny soudní procesy v kauze Nemak a budeme také žádat zastavení stavebních prací na jeho! rozšíře ní," dodal Jiří Nezhyba.

kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
tel.: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
program GARDE - Globální odpovědnost, EPS

Poznámka pro redaktora:
Rekapitulace kauzy zásahu do krajinného rázu:

* V lednu 2003 Magistrát města Mostu vydává podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlas se zásahem do krajinného rázu umístěním stavby 2. etapy továrny Nemak v Havrani u Mostu. V rozporu se zákonem však k účasti na správním řízení nebyl přizván EPS, který měl řádně podanou žádost.
* Právníci EPS se proti souhlasu se zásahem začali právně bránit v březnu 2003. Podali tzv. kombinovaný podnět (např. odvolání, návrh na obnovu řízení a podnět k přezkumu rozhodnutí mimo odvolací řízení).
* Krajský úřad v Ústí nad Labem v polovině roku 2003 zahajuje mimoodvolací přezkumné řízení, které však nepochopitelně a v rozporu se zákonem v prosinci 2003 zastavuje.
* EPS se proti zastavení řízení v lednu 2004 odvolal, ale jeho odvolání Krajský úřad ztratil. Proto se k Ministerstvu životního prostředí (MŽP) dostalo až po několika stížnostech a urgencích o rok později než mělo, až v lednu 2005. Krajský úřad však mezitím stačil vydat pro rozšíření Nemak všechna potřebná povolení, stavební a integrované.
* MŽP následně v lednu 2005 rozhodnutí Krajského úřadu o zastavení přezkumného řízení potvrdilo.
* V dubnu 2005 Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o územním rozhodnutí pro 1. etapu NEMAKu, když zkonstatoval, že je v 1. etapě bylo nutné vést řízení o zásahu do krajinného rázu. V červnu 2005 pak Krajský soud na základě rozsudku NSS zrušil územní rozhodnutí na 1. etapu Nemaku.
* Počátkem dubna 2005 EPS proti rozhodnutí MŽP ve věci krajinného rázu podává žalobu k Městskému soudu v Praze, který v listopadu 2005 zrušil rozhodnutí MŽP, když jednoznačně zkonstatoval, že ze strany Magistrátu města Mostu, Krajského úřadu v Ústí nad Labem a následně i MŽP bylo nezákonně zabraňováno účasti EPS ve správním řízení o vydání souhlasu. Soud dále zkonstatoval, že se úřady vůbec nezabývaly splněním podmínek pro zahájení přezkumného! řízení, kterým je právní moc rozhodnutí o souhlasu.
* Počátkem února 2006 MŽP na základě rozhodnutí soudu vrátilo celou věc na Krajský úřad v Ústí nad Labem. Ten ani po více než dvou měsících v rozporu se zákonem neprojevil jakoukoliv aktivitu.
* V únoru 2006 uzavírají mostecká radnice, Ústecký kraj s panem Rajterem a EPS memorandum o smíření, na jehož základě jsou probíhající soudní řízení do 15. 4. 2006 přerušena. Město Most se v memorandu zavázalo, že do té doby odkoupí od sedláka Rajtera přes devadesát hektarů pozemků kolem průmyslové zóny, pokud budou staženy všechny žaloby. Memorandum však není ze strany města splněno.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz