Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal.

4.6.2007
BRNO [EPS, program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 775154073

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. zahájila stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci bez potřebných povolení, načerno. V nedávné době na to upozornili právníci z programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu. V reakci na jejich oznámení automobilka vydala tiskovou zprávu, v níž tyto informace popřela a uvedla, že stavba potrubí byla v souladu se zákonem ohlášena. Uvedené poté Hyundai zopakoval při jednání všech stran Deklarace porozumění v Ostravě, kdy navíc slíbil dodat doklady o stavbě potvrzující, že byla zahájena v souladu se zákonem. Právníci GARDE-EPS však získali nové důkazy, které jasně potvrzují, že Hyundai lhal, neboť provedení ohlášené stavby potrubí stavební úřad v Dobré zakázal.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. ("Hyundai") zahájila stavbu potrubí pro dešťovou kanalizaci bez potřebných povolení, načerno. V nedávné době na to upozornili právníci z programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu ("GARDE-EPS").[1] V reakci na jejich oznámení automobilka vydala tiskovou zprávu, v níž tyto informace popřela a uvedla, že stavba potrubí byla v souladu se zákonem ohlášena.[2] Uvedené poté Hyundai zopakoval při jednání všech stran Deklarace porozumění v Ostravě, kdy navíc přislíbil dodat doklady o stavbě potvrzující, že byla zahájena v souladu se zákonem. Automobilka doklady dodala, právníci GARDE-EPS však získali další důkazy, které jasně potvrzují, že Hyundai lhal, neboť provedení ohlášené stavby potrubí stavební úřad v Dobré zakázal.[3]

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: "Šlo o černou stavbu. Hyundai sice změnu stavby dešťového potrubí ohlásil, zapomněl však dodat to zásadní, že stavební úřad v Dobré provedení této stavby zakázal. Hyundai tak lhal nejen veřejnosti, ale všem stranám uzavřené smlouvy, Deklarace porozumění."

Skutečností je, že Hyundai stavbu potrubí na základě upozornění GARDE-EPS zastavil a zavázal se ji odstranit. Uvedené však nic nemění na tom, že stavba byla zahájena přes zákaz stavebního úřadu a s využitím nepovolené technologie. Na nedávném jednání stran Deklarace porozumění v Ostravě proto bylo proto dohodnuto, že ohledně vhodnosti použití konkrétní technologie kanalizace budou vypracovány znalecké posudky, neboť ze strany Hyundai od března 2007 slibovaný posudek vyhotoven vůbec nebyl.


Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz , http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz

Poznámky:
[1] Viz tisková zpráva GARDE-EPS ze dne 15. května 2007: Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib.

Fotografie dokládající nezákonný postup Hyundai pokládáním potrubí jsou ke stažení na www.eps.cz v sekci Případy -> Hyundai v Nošovicích -> Dokumenty&Analýzy (Foto: Hyundai nelegálně pokládá betonové potrubí)

Hyundai v rozporu s vlastním projektem po tuto stavbu použil technologii beton, DN 1400 mm. V technické zprávě pro povolení přitom navrhl použít technologii plastového potrubí s integrovaným elektrosvařovaným spojem.

[2] viz tisková zpráva Hyundai: http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=32

Citujeme: "Malá část dešťové kanalizace, která je v současnosti v Nošovicích budována, je součástí úpravy zařízení staveniště v Nošovicích. Z tohoto důvodu k jejímu vybudování není zapotřebí stavební povolení, ale stavební ohlášení, které bylo včas a správně podáno příslušnému stavebnímu úřadu. ... Pokud se týká zvolené technologie potrubí, je nutno připomenout, že to byl právě EPS, kdo použití betonového potrubí navrhoval."

[3] Hyundai ohlásil provedení určitých změn v rámci "zařízení staveniště" stavebnímu úřadu dne 26. dubna 2007. Dne 11. května 2007 však jejich provedení stavební úřad v Dobré rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko zakázal.

Zákaz stavebního úřadu je ke stažení na www.eps.cz v sekci Případy -> Hyundai v Nošovicích -> Dokumenty&Analýzy (rozhodnutí: zákaz stavby kanalizace)

V mezidobí mezi ohlášením stavby a rozhodnutím stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem Hyundai nebyl oprávněn zahájit realizaci stavby, naopak byl povinen vyčkat rozhodnutí stavebního úřadu. Ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) říká: „Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2 může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu“

[4] Kvalitě potrubí s ohledem na potřebu ochrany půd a vod se věnovala pozornost nejprve při posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Stanovisko EIA vydané pro Hyundai Ministerstvem životní prostředí obsahuje požadavek, který byl poté převzat do podmínek územního rozhodnutí: "Pro odvádění technologických, dešťových a splaškových vod použít systém, který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody (např. systém svařovaných spojů)." Poté byla tato podmínka převzata do územního rozhodnutí pro Hyundai a automobilka pak ve své dokumentaci pro stavební povolení zanesla použití plastového potrubí s elektrosvařovacím kroužkem. Všechny tyto podmínky Hyundai položením betonového potrubí porušil.
Práce EPS na případu byla podpořena v rámci projektu NROS "Transition Facility" financovaného ze zdrojů Evropské Unie.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz