Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Automobilka Hyundai stavěla načerno. Dezinformuje přitom veřejnost ve snaze tuto skutečnost zakrýt.

6.6.2007
Brno [EPS]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 775154073

V pondělí 4. června právníci z programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu upozornili veřejnost, že společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. zahájila stavbu části potrubí pro dešťovou kanalizaci v rozporu se stavebním zákonem, načerno. V reakci na jejich oznámení automobilka vydala tiskovou zprávu, v níž se pomocí zavádějících argumentů snaží zakrýt fakt, že při pokládání části dešťové kanalizace porušila zákon. Právníci GARDE-EPS důrazně odmítají pokusy automobilky o dezinformace a manipulaci veřejným míněním a pokusy zakrýt nezákonný postup.

V pondělí dne 4. 6. 2007 právníci z programu GARDE-Globální odpovědnost Ekologického právního servisu ("GARDE-EPS") upozornili veřejnost,[1] že společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. ("Hyundai") zahájila stavbu části potrubí pro dešťovou kanalizaci v rozporu se stavebním zákonem, načerno. V reakci na jejich oznámení automobilka vydala tiskovou zprávu,[2] v níž se pomocí zavádějících argumentů snaží zakrýt fakt, že při výstavbě pokládání části dešťové kanalizace porušila zákon. Právníci GARDE-EPS důrazně odmítají pokusy automobilky o dezinformace a o manipulaci veřejným míněním způsobem a pokusy zakrýt nezákonný postup.

Jak je to tedy ve skutečnosti:

A. Co říká zákon:

U určitých druhů staveb nevyžaduje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.), aby stavebník žádal o stavební povolení (§ 104 zákona). To je v takovém případě nahrazeno tzv. ohlášením (§ 105 a násl. stavebního zákona). To však neznamená, že stavebník ohlásí stavebnímu úřadu provedení stavby a může ihned zahájit provedení stavby. Opak je pravdou. Stavebník musí vyčkat souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1 zákona). Pouze v případě, že stavební úřad souhlas nevydá do 40 dnů od obdržení ohlášení, je stavebník oprávněn zahájit stavbu bez toho, že by od stavebního úřadu tento souhlas obdržel. Ve lhůtě 40 dnů tedy stavebník nesmí stavět, neboť stavební úřad může:

1. stavbu zakázat v případě, že dojde k závěru, že stavba je v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3 zákona),
2. celou věc odložit v případě, že podání nesplňuje formální náležitosti (§ 105 odst. 4 zákona).

B. Co udělal Hyundai v případě dešťového potrubí:

1. Dne 26. 4. 2007 Hyundai ohlásil provedení určitých změn v rámci "zařízení staveniště" stavebnímu úřadu v Dobré.
2. Dne 9. 5. 2007 Hyundai zahájil pokládání potrubí. Jak jsme již uvedli, zákon zakazuje provádět jakoukoliv stavební činnost, dokud s tím stavební úřad nesouhlasí. Stavební úřad má na to 40 dní. Hyundai tedy nedbal zákonného zákazu a prováděl stavební činnost.
3. Dne 11. 5. 2007 provedení této stavby stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko.
4. To, že Hyundai obdržel tento zákaz stavebního úřadu teprve dne 23. 5. 2007, nic nemění na tom, že stavět vůbec nesměl a nemohl být proto v dobré víře, že stavět může. Navíc, Hyundai zastavil stavbu dne 15. 5. 2007 na základě oznámení GARDE-EPS na "signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení," a rozhodl "o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu", jak tvrdí v tiskové zprávě z 15. 5. 2007.
5. Dne 4. 6. 2007 v reakci na tiskovou zprávu GARDE-EPS Hyundai v rozporu s výše uvedeným nově uvádí, že pokládání potrubí sám zastavil již o jeden den dříve, 14. 5. 2007, "z důvodu pochybností o jeho kvalitě".

Skutečnost, že Hyundai na základě upozornění GARDE-EPS posléze stavbu kanalizace zastavil a také se zavázal ji odstranit, nic nemění na tom, že již porušil stavební zákon.

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: "Hyundai zahájil pokládání kanalizace v rozporu se zákonem, a to je prostě neoddiskutovatelný fakt. Velice nás proto zneklidňuje snaha automobilky tuto skutečnost zastírat."

Jeho kolega, právník Pavel Franc k tomu dodává: "Je skutečně více než nepatřičné, když Hyundai ve svém prohlášení odkazuje na to, že byl v dobré víře. V dobré víře nemohl být, neboť postupoval přímo v rozporu se zákonem. Ba co více, přestože 23. května obdržel od stavebního úřadu výslovný zákaz provedení stavby, ještě následujícího dne všem stranám Deklarace porozumění bezostyšně tvrdil, že vše proběhlo v souladu se zákonem a vše může prokázat. Ve skutečnosti však své tvrzení prokázat nemohl a také neprokázal."

Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz , http://www.eps.cz, http://www.sedlakjan.cz

Poznámky:
[1] Viz tisková zpráva GARDE-EPS ze dne 4. června 2007:
"Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal."
(http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2009390 )

dále viz tisková zpráva GARDE-EPS ze dne 15. května 2007:
"Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib." (http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2003728)

[2] viz tisková zpráva Hyundai ze dne 4. 6. 2007: "Vyjádření Hyundai k tiskové zprávě EPS"
(http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=35)

Citace: "14. května – HMMC zastavila pokládání potrubí z důvodu pochybností o jeho kvalitě"
a dále: "... mezi zastavením pokládání kanalizačního potrubí (14. května) a doručením zákazu změny ohlášení (23. května) uplynulo devět dní. Reakce společnosti HMMC ze dne 11. května ani další prohlášení nepředpokládala vydání zákazu změny ohlášení, byla učiněna v dobré víře a v žádném případě nemohou být považována za lži."

- viz tisková zpráva Hyundai z 15. 5. 2007: "Stanovisko společnosti k oznámení Ekologického právního servisu"
(http://www.hyundai-motor.cz/hyundai/index.php?rubrika=media_zprava&id=32)

Citace: "Nicméně, jako signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení, rozhodla dnes společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu."

[3] V mezidobí mezi ohlášením stavby a rozhodnutím stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem Hyundai nebyl oprávněn zahájit realizaci stavby, naopak byl povinen vyčkat rozhodnutí stavebního úřadu.

Ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) říká: "Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2 může stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu; u dočasné stavby souhlas obsahuje dobu jejího trvání. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil."

Ustanovení § 107 odst.2 stavebního zákona říká: "Pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2 písm. d) až p) byly v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3), stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, jejich provedení zakáže. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby."

[4] Dne 11. 5 2007 provedení této stavby stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko. Toto rozhodnutí bylo doručeno Hyundai dne 23. 5. 2007. Zákaz stavebního úřadu je ke stažení na www.eps.cz v sekci Případy -> Hyundai v Nošovicích -> Dokumenty&Analýzy (rozhodnutí: zákaz stavby kanalizace)

Práce EPS na případu byla podpořena v rámci projektu NROS "Transition Facility" financovaného ze zdrojů Evropské Unie.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

7. 6. 2007

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz