Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nevládní organizace na staveništi Hyundai kontrolovaly, jak automobilka plní své závazky

1.11.2007
BRNO [EPS]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 775154073

Nevládní organizace, které podepsaly Deklaraci porozumění, v minulém týdnu navštívily staveniště budoucí továrny Hyundai v Nošovicích, aby v rámci tzv. kontrolního dne mohly posoudit, jak automobilka plní své závazky.

Nevládní organizace, které podepsaly Deklaraci porozumění, v minulém týdnu navštívily staveniště budoucí továrny Hyundai v Nošovicích, aby v rámci tzv. kontrolního dne mohly posoudit, jak automobilka plní své závazky.

Kontrola se konala za účasti technického dozoru, který byl jmenován agenturou CzechInvest za účelem jistého zmírnění sporu ohledně technologie dešťové kanalizace. Právníci programu GARDE z občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) totiž namítají, že si Hyundai ve snaze ušetřit prosadil takovou změnu projektu kanalizace, která je v rozporu s požadavky Ministerstva životního prostředí na ochranu vod a půdy.[1] Potrubí se přitom začíná pokládat až nyní, v době kdy jsou již některé výrobní haly Hyundai zastřešeny. Voda ze střech a staveniště továrny tak není řádně odváděna mimo areál. Takovýto postup výstavby závodu je poměrně nestandardní, navíc při deštivém počasí a blížící se zimě zřejmě nebude možné zajistit, že kanalizace bude postavena v dostatečné kvalitě, protože mimo jiné zemina kolem potrubí nemůže být dostatečně zhutněna.

„Pokud by se Hyundai nesnažil původně navrženou a schválenou technologii svařovaných spojů nahradit méně kvalitní, dnes již mohla dešťová kanalizace plnit svůj účel. Za zdržení, které se může negativně projevit na funkčnosti položeného potrubí, je odpovědná automobilka sama,“ komentuje přístup automobilky ke stavbě dešťové kanalizace právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba.

Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz , http://www.eps.cz

Pro přehlednost rekapitulujeme kauzu technologie dešťové kanalizace:

1.Dne 26. 4. 2007 Hyundai ohlásil provedení určitých změn v rámci „zařízení staveniště“ stavebnímu úřadu v Dobré.
2.Dne 9. 5. 2007 pak automobilka zahájila pokládání betonového potrubí. Stavební zákon však zakazuje provádět jakoukoliv stavební činnost, dokud s tím stavební úřad nesouhlasí. Stavební úřad má na to 40 dní. Hyundai tedy nedbal zákonného zákazu a prováděl stavební činnost v rozporu se zákonem.
3.Dne 11. 5. 2007 provedení této stavby stavební úřad v Dobré zakázal podle § 107 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutím č.j. SÚ 479.2/2007-330/Ko.
4.Dne 15. 5. 2007 GARDE-EPS zjistil porušení zákona při stavbě dešťové kanalizace a vydává proto tiskovou zprávu „Hyundai v Nošovicích staví nelegálně, porušuje své závazky z Deklarace porozumění stejně jako veřejně daný slib“.
5.Téhož dne, 15. 5. 2007 Hyundai na základě oznámení GARDE-EPS zastavuje stavbu. K tomu ve své tiskové zprávě uvádí, že se tak stalo na „signál vstřícnosti a ochoty jednat o sporných bodech a nacházet oboustranně přijatelná řešení,“ když Hyundai rozhodl „o okamžitém zastavení stavby sporného úseku dešťové kanalizace, a to do obdržení znaleckého posudku a rozhodnutí o dalším postupu“. Ve své tiskové zprávě však Hyundai „rozhodně popírá veškerá nařčení EPS z porušování zákonů České republiky při výstavbě dešťové kanalizace“.
6.Dne 23. 5. 2007 byl společnosti Hyundai doručen zákaz provedení stavby ze dne 11. 5. 2007. Uvedené však nic nemění na tom, že stavět dne 9. 5. 2007 vůbec nesměl a nemohl být proto v dobré víře, že stavět může.
7.Téhož dne, 23. 5. 2007, se v Ostravě konalo jednání všech signatářů Deklarace porozumění o jejím plnění. Na této schůzce zástupce Hyundai slibuje dodat veškerou dokumentaci k problematice dešťové kanalizace prokazující, že automobilka postupovala v souladu se zákonem. Na schůzce je mimo jiné dohodnuto, že agentura CzechInvest zadá vypracování tří posudků ve věci technologie kanalizace ve vazbě na splnění podmínek stanoviska EIA.
8.Dne 24. 5. 2007 GARDE-EPS obdržel ze strany Hyundai doklady ohledně dešťové kanalizace, mezi nimi však chybí důležitý dokument: zákaz provedení stavby z 11. 5. 2007 doručený Hyundai dne 23. 5. 2007.
9.Dne 4. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje další tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai veřejně lhala o stavbě kanalizace. Zahájila ji, přestože její provedení stavební úřad zakázal.“
10.V reakci na ni ze dne 4. 6. 2007 Hyundai opětovně odmítá nařčení ze lži, přičemž však v rozporu se svým tvrzením ze dne 15. 5. 2007 nově uvádí, že automobilka sama zastavila pokládání potrubí již dne 14. 5. 2007, a to „z důvodu pochybností o jeho kvalitě“.
11.Dne 6. 6. 2007 GARDE-EPS zveřejňuje zatím poslední tiskovou zprávu „Automobilka Hyundai stavěla načerno. Dezinformuje přitom veřejnost ve snaze tuto skutečnost zakrýt.“
12.V reakci na ni ze dne 6. 6. 2007 Hyundai konstatuje, že „informace poskytujeme otevřeně a transparentně, a to nejen médiím, ale zejména EPS a dalším partnerům.“
13.Dne 1. 7. 2007 CzechInvest rozeslal svou Souhrnnou zprávu ke znaleckým posudkům, k nimž tři vypracované posudky připojil. Z posudků jednoznačně vyplývá, že betonovou kanalizaci použít nelze.
14.Dne 16. 7. 2007 GARDE-EPS vydal své Stanovisko k závěrům Souhrnné zprávy a posudkům, přičemž zdůraznil, že podle posudků použití systému svařovaného spoje u potrubí z PP a PE zabezpečuje vyšší ochranu životního prostředí oproti ostatním typům spojů. Podle jeho názoru podmínka stanoviska EIA ohledně svařovaného potrubí vyjadřuje standardem, který by měl být dodržen vždy.
15.Dne 23. 7. 2007 se pak automobilka vyjádřila k posudkům a stanoviskům CzechInvestu a GARDE-EPS ve věci kanalizace s tím, že připravuje ve spolupráci s projektantem stručný popis řešení jednotlivých částí kanalizace, který bude obsahovat data zohledňující příslušné geologické, hydrogeologické, mechanické a chemické vlastnosti přepravovaných kapalin, potrubí a prostředí, ve kterém bude uloženo.
16.Následně dne 30. 7. 2007 Hyundai signatářům Deklarace porozumění zaslal Technické řešení kanalizace HMMC a konkrétní Návrh trubních materiálů, kdy pro splaškovou kanalizaci navrhl použít plastové potrubí se svařovaným spojem pomocí elektrosvařovacího kroužku, nicméně pro dešťovou kanalizaci navrhl použít technologii plastového potrubí spojeného méně kvalitním gumovým kroužkem.
17.Na uvedené reagoval GARDE-EPS dne 15. 8. 2007, kdy zaslal automobilce své stanovisko k jejímu Návrhu trubních materiálů kanalizace, když vyjádřil znepokojení nad tím, že Hyundai nehodlá plnit podmínky stanoviska EIA - která podle právního názoru GARDE-EPS uvádí svařovaný spoj jako standard -, a použít technologii, která byla na základě návrhu Hyundai již povolena vodoprávním úřadem.[3] GARDE-EPS pak vyjádřil nesouhlas s návrhem automobilky, setrval na svém výkladu podmínky EIA, přičemž navrhl další možný postup ve věci formou vyhotovení nezávislého posudku.
18.Dne 27. 8. 2007 pak Hyundai vydal své závěrečné vyjádření k problematice kanalizačních systémů, v němž návrhy GARDE-EPS odmítl jako nepotřebné. Automobilka zkonstatovala, že nevidí prostor k dosažení naprosté shody, a oznámila signatářům Deklarace, že její návrhy na změnu technologie kanalizace již Magistrát města Frýdek – Místek jako vodoprávní úřad schválil. Hyundai sdělil, že kontrolu funkce potrubí zajistí nezávislý technický dozor zprostředkovaný CzechInvestem.

V rámci snahy o maximální transparentnost všechny dokumenty týkající se komunikace mezi GARDE-EPS a Hyundai či CzechInvestu zveřejňujeme na:
http://www.responsibility.cz/index.php?id=369

Poznámky:
[1] Stanovisko EIA vydané pro Hyundai Ministerstvem životní prostředí obsahuje následující požadavek: „Pro odvádění technologických, dešťových a splaškových vod použít systém, který neovlivní půdy, podzemní a povrchové vody (např. systém svařovaných spojů).“

viz tisková zpráva GARDE-EPS ze dne 11. 9. 2007: „Spor o kanalizaci pro Hyundai: automobilka ustoupila jen z části. Odmítá používat nejmodernější technologie, přestože to slibuje.“ Hyundai totiž pro dešťovou kanalizaci navrhl namísto svařovaného spoje použít technologii plastového potrubí spojeného méně kvalitním pryžovým kroužkem.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz