Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Řízení o vydání integrovaného povolení pro továrnu LG. Philips Displays se vrací na samotný začátek

2.8.2005
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Jiří Nezhyba

Městský soud Praze v dubnu 2005 zrušil důležité rozhodnutí, tzv. integrované povolení (1) pro továrnu na obrazovky LG. Philips Displays v Hranicích. Žalobu podali právníci Ekologického právního servisu (EPS – nevládní sdružení právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv cestou práva) z programu Globální odpovědnosti GARDE (dále jen „GARDE-EPS“). Na základě soudního rozhodnutí pak Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v červenci 2005 znovu rozhodovalo o odvolání a zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, který v roce 2003 vydal integrované povolení v 1. stupni. Správní řízení se tak po dvou letech vrací na samotný začátek.

Pražský Městský soud za vady původního integrovaného povolení označil hlavně skutečnost, že v něm nebyla omezena doba pro vypouštění nebezpečných odpadních vod a že právníci GARDE-EPS nedostali dostatečnou možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí o žádosti LG. Philips. Soud však zrušil pouze rozhodnutí MŽP a nikoliv prvoinstančního krajského úřadu. MŽP však v odvolacím řízení nalezlo další pochybení krajského úřadu, který v integrovaném povolení nevymezil dostatečně určitě podmínky provozu továrny LG. Philips především na úseku ochrany ovzduší, odpadů a vody. Z důvodu, že uvedená pochybení nebylo možno napravit v odvolacím řízení pak MŽP vrátilo celou věc krajskému úřadu, který bude muset provést integrované řízení znovu od začátku.

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k uvedené situaci říká: „V novém řízení budeme mít možnost celý proces vydávání integrovaného povolení pro Philips znovu kontrolovat. Rozhodnutí soudu a nyní i ministerstva jasně potvrzují, že naše výhrady vůči investici této vládou protežované nadnárodní korporace byly a jsou opodstatněné.“

Kontakt:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program Globální odpovědnosti GARDE
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012
e-mail: brno@eps.cz
Web: http://www.eps.cz
http://www.sedlakjan.cz

Poznámka:
1) Integrované povolení je z hlediska ochrany životního prostředí velice významným rozhodnutím, které musela továrna pro svůj provoz Philipsu získat. Podle § 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je účelem zákona, v souladu s právem Evropských společenství, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Rekapitulace kauzy továrny LG. Philips Displays:

V září 2001 závod na výrobu barevných obrazovek společnosti LG. Philips Displays Czech Republic, s.r.o. (dále jen „LG. Philips“) v Hranicích zahájil zkušební provoz. Na základě právní analýzy této investice program Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu (dále jen „GARDE-EPS“) zjišťuje, že továrna vyrábí televizní obrazovky nelegálně. V září 2003 proto právníci Krajskému úřadu Olomouckého kraje navrhují zahájení řízení o zákazu činnosti LG. Philips a uložení sankcí za neplnění zákonných povinností podle zákona o prevenci závažných havárií (č. 353/1999 Sb.), neboť továrna LG. Philips zahájila provoz, aniž by měla v souladu s požadavky zákona pravomocně schválen bezpečnostní program prevence závažné havárie a sjednáno zákonné pojištění.

Po dalším z úniků toluenu z továrny byla na přelomu října a listopadu 2003 provedena v LG. Philips týdenní kontrola České inspekce životního prostředí. Na základě jejich výsledků inspekce zahájila řízení o uložení pokuty za závady podle zákonů o ochraně ovzduší, o vodách a o odpadech.

Krajský řad pak na podnět právníků EPS odpověděl, že neshledal důvod k zákazu činnosti LG. Philips, neboť odstup továrny od obydlené oblasti je takový, že případný únik látek obyvatele neohrozí. Neuložení pokuty za provozování závodu bez schváleného programu a chybějící zákonné pojištění odůvodnil tak, že již bylo pozdě tyto pokuty uložit.

V březnu roku 2003 LG. Philips požádal o tzv. integrované povolení, které je zásadním environmentálním povolením. Řízení o vydání integrovaného povolení je vedeno podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a jeho cílem je v souladu s právem Evropských společenství dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Krajský úřad Olomouckého kraje a po něm Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení o odvolání neposoudily žádost LG. Philips v požadovaném rozsahu a způsobily další vady, což vyústilo v nezákonnost integrované povolení. Právníci GARDE-EPS je proto v květnu 2004 napadli žalobou podanou k Městskému soudu v Praze.

Počátkem ledna 2004 právníci GARDE-EPS podali trestní oznámení na úředníky, kteří povolili závod LG. Philips a o 3 měsíce prodloužili jeho zkušební provoz (do 31. 3. 2004), který byl původně povolen pouze do 31. 12. 2003. Vyšetřování Policie ČR bylo odloženo, ale na základě stížnosti státní zástupce rozhodnutí Policie ČR zrušil a zkonstatoval, že dosavadní výsledky šetření odůvodňují jeho pokračování. Vyšetřování tak stále probíhá. V průběhu vyšetřování Policie ČR obdržela posudek Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo, že již územní rozhodnutí pro LG. Philips z roku 2000 bylo vydáno nezákonně.

Bezpečnostní program prevence závažné havárie pro LG. Philips byl schválen v polovině ledna 2004, tedy o dva a půl roku později, než se tak mělo stát.

V březnu 2004 stavební úřad v Hranicích vydal kolaudační rozhodnutí pro technologické centrum LG. Philips. Jeho nezbytným podkladem bylo také Městským soudem v Praze zrušené integrované povolení.

V dubnu 2005 Městský soud v Praze zrušil integrované povolení pro LG. Philips. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 5. 2005, čímž LG. Philips definitivně přišel o důležité povolení.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz