Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Policie ČR nezákonně odložila prověřování trestního oznámení pro zneužití pravomoci úředníků, kteří vydávali povolení pro továrnu LG. Philips Displays

16.8.2005
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba

Policie ČR nezákonně odložila prověřování trestního oznámení pro zneužití pravomoci úředníků, kteří vydávali povolení pro továrnu na obrazovky LG. Philips Displays v Hranicích. Uvedené zkonstatovalo Okresní státní zastupitelství v Přerově, na které se se stížností proti postupu Policie ČR v dané kauze obrátili právníci Ekologického právního servisu (EPS - nevládní organizace právníků hájící životní prostředí a lidská práva cestou práva) z programu Globální odpovědnosti GARDE (GARDE-EPS) [1]. Celá věc již přitom byla jednou Policií ČR odložena v roce 2004, ale na základě stížnosti státní zástupce nařídil další prověřování. K jeho pokračování však Policie ČR nepřistoupila zodpovědně, když postupovala jednak navzdory závěrům odborného stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) o tom, že již územní rozhodnutí pro LG. Philips úředníci vydali v rozporu se zákonem, a aniž by si obstarala další zásadní důkazy.[2]

I když se Policie ČR nově zabývala celou záležitostí takřka rok, vůbec neposuzovala zavinění jednotlivých úředníků, byť ti zjevně z titulu své funkce měli vědět o tom, že LG. Philips musí absolvovat správní řízení podle zákona o prevenci závažných havárií a v něm dosáhnout schválení bezpečnostního programu prevence závažné havárie potřebného pro zahájení výroby.[3] Policie ČR se však spokojila s jednoduchým tvrzením úředníků o tom, že při povolování závodu LG. Philips postupovali pečlivě a v souladu se zákonem. Uvedené přitom kromě právní analýzy GARDE-EPS jasně zpochybnilo také stanovisko MŽP. Díky jednání úředníků, kteří vydali pro LG. Philips potřebná povolení, tak mohla jeho hranická továrna v rozporu se zákonem zahájit provoz již v září 2001. Program prevence závažné havárie byl nakonec schválen až o více než 2 roky později, v lednu 2004.

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu konstatuje: „Přestože LG. Philips od počátku vyráběl v České republice nezákonně, Policie ČR z toho vůbec není schopna vyvodit patřičné závěry. Je to další špatný signál pro veřejnost. Ta jen těžko může mít důvěru v kvalitu a nestrannost rozhodování úředníků, pokud se v případě této velké nadnárodní společnosti mohly bez jakéhokoliv postihu zákony obcházet a porušovat.“

Právníci GARDE-EPS nespokojení s postupem Policie ČR se počátkem srpna 2005 obrátili na dozorující Okresní státní zastupitelství v Přerově, a to jim dalo zapravdu, když usnesení o odložení věci zrušilo a uložilo Policii ČR znovu ve věci jednat a rozhodnout.[4]

poznámky pro redaktora:
[1] Program Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) se dlouhodobě věnuje tématu odpovědnosti nadnárodních korporací a největším zahraničním investicím podpořeným ze strany vlády investičními pobídkami jako jsou např. slévárna hliníku NEMAK v Havrani u Mostu, automobilka TPCA u Kolína, továrna LG. Philips Displays v Hranicích.

[2] Nově se oproti původnímu rozhodnutí o odložení věci Policie ČR zmiňuje o tom, že si obstarala blíže nespecifikované podklady od Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Olomouckého kraje, České inspekce životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, aniž uvedla, co z těchto podkladů plyne.

[3] Ustanovení § 7 odst. 11 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií jasně stanovuje, že: „Užívání nového objektu nebo zařízení nesmí být zahájeno, dokud rozhodnutí o schválení programu krajským úřadem nenabude právní moci.“

[4] Přímo ve výroku zrušovacího rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Přerově ze dne 10. 8. 2005 se uvádí: „... stížnost je důvodná, když je třeba přisvědčit oznamovateli [pozn. GARDE-EPS], že postup orgánů v průběhu řízení týkajícího se výstavby PPTTC [pozn. Philips Picture Tube Technology Centre] v Hranicích není možno považovat za zcela zákonný, a za tímto účelem bude třeba prověřování věci doplnit, kdy policejnímu orgánu budou dány konkrétní pokyny, jak ve věci dále postupovat.“

kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Program Globální odpovědnosti GARDE
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012
e-mail: brno@eps.cz
URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz

Rekapitulace kauzy továrny LG. Philips Displays:
* V září 2001 závod na výrobu barevných obrazovek společnosti LG. Philips Displays Czech Republic, s.r.o. (dále jen „LG. Philips“) v Hranicích zahájil zkušební provoz. Na základě právní analýzy této investice program Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu (dále jen „GARDE-EPS“) zjišťuje, že továrna vyrábí televizní obrazovky nelegálně. V září 2003 proto právníci Krajskému úřadu Olomouckého kraje navrhují zahájení řízení o zákazu činnosti LG. Philips a uložení sankcí za neplnění zákonných povinností podle zákona o prevenci závažných havárií (č. 353/1999 Sb.), neboť továrna LG. Philips zahájila provoz, aniž by měla v souladu s požadavky zákona pravomocně schválen bezpečnostní program prevence závažné havárie a sjednáno zákonné pojištění.

* Po dalším z úniků toluenu z továrny byla na přelomu října a listopadu 2003 provedena v LG. Philips týdenní kontrola České inspekce životního prostředí. Na základě jejich výsledků inspekce zahájila řízení o uložení pokuty za závady podle zákonů o ochraně ovzduší, o vodách a o odpadech.

* Krajský řad pak na podnět právníků EPS odpověděl, že neshledal důvod k zákazu činnosti LG. Philips, neboť odstup továrny od obydlené oblasti je takový, že případný únik látek obyvatele neohrozí. Neuložení pokuty za provozování závodu bez schváleného programu a chybějící zákonné pojištění odůvodnil tak, že již bylo pozdě tyto pokuty uložit.

* V březnu roku 2003 LG. Philips požádal o tzv. integrované povolení, které je zásadním environmentálním povolením. Řízení o vydání integrovaného povolení je vedeno podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a jeho cílem je v souladu s právem Evropských společenství dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Krajský úřad Olomouckého kraje a po něm Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení o odvolání neposoudily žádost LG. Philips v požadovaném rozsahu a způsobily další vady, což vyústilo v nezákonnost integrované povolení. Právníci GARDE-EPS je proto v květnu 2004 napadli žalobou podanou k Městskému soudu v Praze.

* Počátkem ledna 2004 právníci GARDE-EPS podali trestní oznámení na úředníky, kteří povolili závod LG. Philips a o 3 měsíce prodloužili jeho zkušební provoz (do 31. 3. 2004), který byl původně povolen pouze do 31. 12. 2003. Vyšetřování Policie ČR bylo odloženo, ale na základě stížnosti státní zástupce rozhodnutí Policie ČR zrušil a zkonstatoval, že dosavadní výsledky šetření odůvodňují jeho pokračování. V průběhu vyšetřování Policie ČR obdržela posudek Ministerstva životního prostředí, které potvrdilo, že již územní rozhodnutí pro LG. Philips z roku 2000 bylo vydáno nezákonně.

* Bezpečnostní program prevence závažné havárie pro LG. Philips byl schválen v polovině ledna 2004, tedy o dva a půl roku později, než se tak mělo stát.

* V březnu 2004 stavební úřad v Hranicích vydal kolaudační rozhodnutí pro technologické centrum LG. Philips. Jeho nezbytným podkladem bylo také Městským soudem v Praze zrušené integrované povolení.

* V dubnu 2005 Městský soud v Praze zrušil integrované povolení pro LG. Philips. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 5. 2005, čímž LG. Philips definitivně přišel o důležité povolení.

* V červenci 2005 Ministerstvo životního prostředí po rozhodnutí Městského soudu z dubna 2005 zrušilo také integrované povolení pro LG. Philips vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, když nalezlo další pochybení úřadu na úseku ochrany ovzduší, vod a odpadů. Celé složité správní řízení se tak vrací na samotný začátek.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz