Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil, že postup Policie ČR v kauze NEMAK byl nezákonný

11.4.2005
BRNO [Ekologický právní servis - Program GARDE ]
Autor: Jiří Nezhyba

Krajský soud v Ústí nad Labem označil postup Policie ČR v kauze NEMAK za nezákonný, když svým rozsudkem zrušil dvě její rozhodnutí, kterými byla zamítnuta žádost o informace ohledně jejího vyšetřování kolem neuskutečněného referenda v Havrani u Mostu. (1)

O informace před rokem, v dubnu 2004, požádali právníci programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (dále jen „GARDE – EPS“). Okresní ředitelství Policie ČR v Most však na žádost vůbec nezareagovalo a ani nadřízený orgán Krajská správa Severočeského kraje tento nezákonný postup nenapravila a požadované informace nezpřístupnil. V červenci 2004 podanou žalobu pak v nedávných dnech Krajský soud v Ústí nad Labem uznal jako oprávněnou. Nařídil proto Policii ČR, aby se žádostí GARDE – EPS opětovně zabývala a aby napříště postupovala podle zákona. Rozhodnutím soudu pak předně byla potvrzena právní argumentace o tom, že žádost o informace podanou podle zákona o informacích (2) nemůže úřad svévolně posoudit jako žádost o nahlédnutí do spisu, jak se s oblibou a pravidelně snaží státní orgány tvrdit, když nechtějí informace zpřístupňovat.

Uvedené vítězství u ústeckého krajského soudu je pro GARDE - EPS a rodinu zemědělce Jana Rajtera, kterému poskytuje právní pomoc, další soudní výhrou v kauze slévárny hliníku NEMAK v krátké době za sebou. (3) Právník GARDE – EPS Jiří Nezhyba situaci komentuje: „Ani Policie ČR tedy nestála stranou, pokud jde o porušování zákonů v kauze nadnárodní společnosti NEMAK. Věříme, že díky rozhodnutí soudu informace ze spisu získáme a zjistíme, proč policie odložila naše trestní oznámení ve věci referenda.“


kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073,
Pavel Franc, mobil: 608 362 596,
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
Program GARDE - Globální odpovědnost,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno

Poznámky:
(1) viz rekapitulace kauzy NEMAK: prosinec 2002 - „Trestní oznámení proti postupu starosty a zastupitelů kolem referenda“
(2) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(3) viz tisková zpráva GARDE – EPS z 5. 4. 2005 „Nejvyšší správní soud dal zapravdu odpůrcům zahraniční investice nadnárodní společnosti NEMAK - zrušil čtyři soudní rozhodnutí“, dostupná na webu EPS: http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=230105

Rekapitulace kauzy NEMAK:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka

V roce 2001 se na GARDE - EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné

V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum je obcí Havraň nezákonně zmařeno

Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Pod návrh na jeho konání se podepsalo více než zákonem požadovaných 30% oprávněných občanů. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chce docílit toho, aby obec Havraň referendum vyhlásila.

* prosinec 2002
Trestní oznámení proti postupu starosty a zastupitelů kolem referenda
Ekologický právní servis podává trestní oznámení proti postupu starosty a zastupitelů Havraně, kteří zabránili vyhlášení místního referenda. Policie ČR však trestní oznámení i přes podanou stížnost odložila. EPS proto v dubnu 2004 žádá Policii ČR o informace z jejího vyšetřování, aby zjistil, jaké důvody ji vedly k závěru, že nedošlo ke zneužití pravomoci veřejného činitele.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření
V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS - GARDE podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán
Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu. Ministerstvo životního prostředí k tomu dalo interním přípisem souhlas, když souhlasilo, aby bylo dále zasahováno do zemědělského půdního fondu. Souhlas osobně podepsal pan ministr Ambrozek. Postupoval tak v rozporu se sliby, které dál Veřejnému ochránci práv v souvislosti s kauzou NEMAK.

* říjen 2004
Nemak získává integrované povolení a žádá o stavební povolení
Ministerstvo životní prostředí v říjnu 2004 zamítá odvolání EPS a slévárna hliníku NEMAK tak získává tzv. integrované povolení. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení pro 2. etapu ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. Integrované povolení bylo však zatíženo takovou mírou pochybení a nezákonností, že EPS podal v prosinci 2004 žalobu.

* duben 2005
Nejvyšší správní soud ruší rozhodnutí ústeckého soudu týkající se územního a stavebního rozhodnutí na 1. etapu NEMAKu
Nejvyšší správní soud dne 1. 4. 2005 zrušil celkově 5 rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, která se týkala územního a stavebního rozhodnutí pro 1. etapu NEMAKu a dalších dvou staveb komunikací v průmyslové zóně Joseph, kde je tato slévárna hliníku umístěna. Jde o důležitá soudní rozhodnutí, která mohou znamenat zvrat ve vývoji celé kauzy. V současné době probíhá odvolací řízení proti stavebnímu povolení pro rozšíření NEMAKu, které Magistrát města Mostu vydal 31. 1. 2005.

::::....

* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. Výstava je v současné době k vidění v městě Tábor (více na www.sedlakjan.cz)


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz