Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Lídři pěti stran podpořili ochranu Evropy před toxickými látkami

8.6.2004
PRAHA [Sdružení ARNIKA – program Toxické látky a odpady]
Autor: Ing. Petr Hrdina, tel: 723 591 879

Lídři pěti kandidátek politických stran podpořili na výzvu Arniky důslednější ochranu evropských spotřebitelů před toxickými látkami. K tomuto závazku se připojili: Zuzana Roithová za KDU-ČSL, Josef Zieleniec za SNK/ED, Jakub Patočka ze Strany zelených, Helena Rögnerová za Unii liberálních demokratů a Eva Tylová ze Strany pro otevřenou společnost. Lídři ČSSD, ODS a KSČM svou odpověď neposlali, stejně tak Vladimír Železný. Nejvíce odpovědí v přepočtu na oslovené přišlo od kandidátů ČSSD, SNK/ED, Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost. Nejméně odpovídali kandidáti KSČM a ODS.1)

Arnika před volbami oslovila 88 kandidátů, z nichž 33 odpovědělo. Dvacet osm se vyslovilo pro důslednější verzi nové chemické politiky EU.2) Toto téma je dnes na půdě Evropského parlamentu velmi živé, neboť poslanci budou projednávat návrh nové chemické legislativy EU (tzv. REACH) jako jeden z prvních po svém usednutí do poslaneckých lavic.

„V létě loňského roku se 155 dobrovolníků z Velké Británie nechalo testovat na přítomnost toxických látek v krvi. Odborníci hledali 78 chemikálií, přičemž 70 z hledaných látek skutečně našli. Jednalo se o pesticidy a kongenery PCB a PBDE. Výsledky testů jsou zarážející, protože mnoho z hledaných látek bylo zakázáno před více jak dvaceti lety. Situace v ČR se od té v Británii nebude moc lišit. Cílem REACHe je snížit přítomnost nebezpečných chemických látek v prostředí a tím i v lidských tělech,“ uvedl Ing. Petr Hrdina ze sdružení Arnika.

Konečný návrh REACHe však obsahuje některé nedůslednosti. Nejvýraznější nedostatky návrhu nové chemické legislativy EU shrnuly evropské nevládní organizace do závazku pro kandidáty a vyzvaly je, aby se k požadavkům připojili. Nevládní organizace požadují:

1)povinnou náhradu nebezpečných chemických látek bezpečnějšími alternativami,
2)povinnost výrobce poskytovat spotřebitelům úplný seznam chemických látek obsažených ve výrobku,
3)zákaz používání a distribuce látek, o kterých nebyla dodána požadovaná data,
4)platnost stejných pravidel pro dovážené chemické látky.

Nová chemická politika EU (REACH) předložená Evropskou komisí loni v říjnu sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Zavádí systém registrace všech chemických látek vyráběných v množství nad 1 tunu ročně. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti pak část chemických látek bude muset být vyhodnocena z hlediska svých vlivů a v případě škodlivosti schválena k používání. REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy o více než 90% látek používaných v EU neexistují údaje o jejich vlivech na zdraví a životní prostředí.

Poznámky:
1) Celkem bylo osloveno 30 kandidátů ČSSD (odpovědělo 13), 23 kandidátů z ODS (odpovědělo 6), 11 kandidátů KSČM (odpověděli 2), 10 kandidátů KDU-ČSL (odpověděli 4), 2 kandidáti SZ (odpověděl 1), 2 kandidáti SNK (odpověděli oba), 6 kandidátů SOS (odpověděli 4), 3 kandidáti Unie liberálních demokratů (odpověděl jeden) a jeden kandidát Nezávislých (neopověděl). Odpovědi kandidátů shrnuje následující tabulka:

kandidát	strana	pořadí	otázka 1	otázka 2	otázka 3
Bohumil Fišer	ČSSD	5	spíše ano	ano	?
Olga Sehnalová	ČSSD	6	ano	ano	ano
František Mezihorák	ČSSD	8	ano	ano	ano
Jan Hamáček	ČSSD	9	spíše ano	ano	ano
Eva Nováková	ČSSD	10	neví	ano	ano
Josef Och	ČSSD	11	ano	ano	ano
Pavel Poc	ČSSD	12	ano	ano	ano
Zdeněk Doležal	ČSSD	14	ano	ano	ano
Jaroslav Bártl	ČSSD	22	ano	ano	ano
Václav Svoboda	ČSSD	25	spíše ano	ano	ano
Jiří Schüller	ČSSD	27	ano	ano	neví
Pavel Němec	ČSSD	29	ano	ano	ano
Ivana Tomková	ČSSD	32	ano	ano	ano
Zuzana Roithová	KDU-ČSL	1	ano	ano	ano
Pavel Jajtner	KDU-ČSL	3	ano	ano	ano
Vilém Holáň	KDU-ČSL	5	ano	ano	ano
Jaroslav Košut	KDU-ČSL	11	ano	ano	ano
Stanislav Fischer	KSČM	9	ano	?	?
Zdeněk Štefek	KSČM	10	ano	ano	ano
Petr Duchoň	ODS	2	?	?	?
Ivo Strejček	ODS	6	ano	ano	ne
Milan Cabrnoch	ODS	8	? (spíše ano)	neví	neví
Tomáš Úlehla	ODS	12	ano	ano	spíše ano
Antonín Kazda	ODS	16	neví	ano	?
Jan Šulc	ODS	24	ano	ano	ano
Josef Zieleniec	SNK/ED	1	neví	ano	ano
Jana Hybášková	SNK/ED	2	ano	ano	ano
Eva Tylová	SOS	1	ano	ano	ano
Pavel Nováček	SOS	3	ano	ano	ano
Marcela Neradová	SOS	4	ano	?	?
Eva Hauserová	SOS	7	ano	ano	ano
Jakub Patočka	SZ	1	ano	ano	ano
Helena Rögnerová	US-DEU	1	ano	ano	ano

Vysvětlivky k odpovědím:
ano/ne – kandidát odpověděl ano/ne
? - kandidát nedal jednoznačnou odpověď
neví – kandidát nevěděl odpověď

2) Otázky, které byly položeny kandidátům do EP:
-- otázka 1) Budete prosazovat nahrazování (substituci) rizikových chemických látek (tam, kde to je možné a účelné) namísto konceptu “dostatečné kontroly” (adequate control) těchto látek?
-- otázka 2) Budete prosazovat zajištění toho, aby měl spotřebitel přístup k úplnému seznamu chemických látek přítomných v zakoupeném výrobku?
-- otázka 3) Budete prosazovat princip no data – no market (tj. nedodá-li výrobce/dovozce údaje o látkách, které používá či prodává, bude mu prodej a použití těchto látek zakázáno)?

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz