Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

19.9.2005
PRAHA [Greenpeace]
Autor: Zbyněk Havránek

Děti jsou vystaveny negativním účinkům velkého počtu toxických chemikálií již v plodovém stadiu, v samotné děloze matky. To je závěr vědecké studie, kterou vypracovala nizozemská laboratoř TNO pro Greenpeace a Světový fond na ochranu přírody (WWF). [1] Studie přináší výsledky analýz krve 27 novorozenců a 42 těhotných žen a potvrzuje skutečnost, že nebezpečné chemikálie se samovolně dostávají z těla matky do organismu dítěte prostřednictvím pupeční šňůry.

Studie s názvem Dárek do života: Nebezpečné látky v krvi pupeční šňůry upozorňuje na skutečnost, že děti jsou dnes vystavovány účinkům toxických látek v nejcitlivější fázi svého vývoje. Laboratorní analýzy, z nichž studie Greenpeace čerpá, potvrdily přítomnost osmi prokazatelně či potenciálně nebezpečných skupin chemických látek v pupeční krvi – jedná se o syntetická pižma, alkylfenoly, bisfenol-A, bromované zpomalovače hoření, perfluorované sloučeniny , ftaláty, organochlorované pesticidy a triclosan. Tato zjištění ukazují, jak naléhavě je zapotřebí účinné kontroly produkce a použití chemikálií, které mohou poškodit zdraví dětí i dospělých.

„Ještě nenarozené děti jsou ohroženy chemickými látkami, které pocházejí z předmětů tak běžných, jako jsou čistící prostředky, kosmetika, oblečení, elektronické součástky a mnoho dalších předmětů z umělých hmot. Je zarážející, že toxické chemikálie jsou přítomny v organismu ve všech stádiích života, a to zejména ve stadiu prenatálním, kdy je dítě nejvíce zranitelné,“ upozornil vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR Yannick Vicaire.

Laboratorní analýzy potvrdily nebezpečné látky ve všech vzorcích krve matek i dětí. U každé zkoumané osoby bylo navíc zjištěna přítomnost hned několika chemických látek. Mnoho z nich je spojováno s vážnými zdravotními problémy od vrozených vad u dětí po určité druhy rakoviny. Všechny vzorky krve z pupečních šňůr obsahovaly nejméně 5 z 35 testovaných látek, v některých případech bylo nalezeno i 14 chemikálií. V krvi dvou z testovaných matek se nacházelo dokonce 17 hledaných chemických látek.

Obzvláště znepokojivá je přítomnost látek narušující hormonální systém. Během prvních fází života v děloze, kdy dochází k rychlému dělení buněk, mohou tyto látky způsobit závažné poruchy. I malé poruchy v rané fázi vývoje mohou mít velmi vážné následky v pozdějším životě. V případě PCB a dioxinů jsme se již přesvědčili, jak závažně může lidský organismus poškodit dlouhodobé vystavení nebezpečným chemickým látkám. Přesto chemický průmysl i nadále vyrábí mnoho dalších látek s podobnými vlastnostmi.

V Evropské unii se dnes obchoduje s desítkami tisíc chemických látek, avšak pouze u hrstky z nich bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Chemický průmysl vyrábí a používá milióny tun chemikálií, u nichž nejsou dostupné informace o ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. V minulosti již Greenpeace laboratorními testy prokázalo přítomnost nebezpečných chemikálií v dešťové vodě, ve vysokohorských jezerech, na dnech moří i v polárních oblastech vzdálených lidské civilizaci.

„Situace je bohužel kritická a také česká vláda na ni musí reagovat a podpořit přijetí přísné reformy chemické politiky v rámci EU, známé jako REACH. Ta je nyní projednávána na půdě Evropského parlamentu a Rady,“ zdůraznil Vicaire. [2]

Greenpeace a WWF žádají, aby byla zakázána výroba a používání nebezpečných chemikálií, kdykoliv je k dispozici bezpečnější náhrada. Průmysl by měl vyvinout daleko větší úsilí v hledání bezpečnějších alternativ všude tam, kde ještě neexistují. REACH by měl právě požadavkem na substituci nebezpečných látek podnítit průmysl k inovacím. [3]

Další informace:

Yannick Vicaire, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 723 749 273, e-mail: yannick.vicaire@diala.greenpeace.org

Martin Kloubek, asistent toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 605 474 292, e-mail: martin.kloubek@cz.greenpeace.org

Zbyněk Havránek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 606 126 968, e-mail: zbynek.havranek@cz.greenpeace.org

http://www.greenpeace.cz/chemicalreaction.shtml


Poznámky pro editory:

[1] Úplný text studie A Present for Life a výsledky laboratorních testů (v angličtině) ke stažení na
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/umbilicalcordreport

[2] Reforma evropské chemické politiky REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) má sjednotit desítky předpisů týkajících se regulace chemických látek. Výrobci i dovozci chemikálií budou povinni je centrálně registrovat a odevzdat zprávu o vlivu látky na zdraví a životní prostředí. Látky pak budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a ty nejvíce rizikové budou muset projít autorizací, která přesně stanoví podmínky dalšího používání chemické látky a v některých případech i určí termín jejího stažení z trhu.

[3] Na urgentní potřebu změn poukázali také přední světoví odborníci na endokrinní systém. V tzv. Pražské deklaraci, kterou letos v květnu vydalo sympózium 170 specialistů, se praví: „Je zapotřebí podniknout okamžité roky k omezení užívání persistentních látek, jako jsou např. bromované zpomalovače hoření, které se koncentrují v přírodě a lidském organismu... Látky, o kterých víme, že narušují hormonální systém, by měly být v rámci REACH podrobeny autorizaci.“DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz