Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ICKM zklamalo. Mělo by nechat sanaci skládky na schopnější firmě

9.2.2004
POZĎÁTKY [Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Autor: Ing. Milan Havel, tel: 603 582 984

Za dobu delší než jeden a půl roku nebyla schopna italská společnost ICKM zabezpečit skládku nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku proti únikům toxických látek. Sdružení Arnika proto ICKM vyzvalo, aby firma zanechala svých aktivit v Pozďátkách a předala skládku jiné společnosti, která by konečně zastavila vytékání kyseliny sírové do životního prostředí.

„Skládku je třeba dát do pořádku co nejdříve. Pokud by se například protrhla neopravená krycí fólie, došlo by k dalšímu masivnímu úniku kyseliny sírové a těžkých kovů do okolí. Firma ICKM ale zatím není schopna předložit ani projekt sanace k posouzení v procesu EIA,“ uvedl Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

„Vyzýváme Vás, abyste skládku předali či prodali takovému subjektu, který zajistí její rychlou sanaci, aniž by měl v úmyslu skládku dále provozovat. Vaše snaha vybudovat v Pozďátkách novou, větší skládku termín sanace prodlužuje. Splňte proto svůj slib místnímu obyvatelstvu, že v případě jeho nesouhlasu od vybudování skládky upustíte a nepůjdete do nepřátelského prostředí. Přiznejte si, že jste podcenili legislativní podmínky v ČR pro Vámi navržený postup, i když jste na tyto podmínky byli upozorněni,“ píší ve své výzvě Ing. Milan Havel a Miloslav Vyskočil, zástupci sdružení Arnika a sdružení Pozďátky bez jedů. „Ukončete své působení v této lokalitě!,“ zdůrazňují.

Příloha:
Výzva ICKM

ICKM real estate
Vězeňská 5
110 00 Praha 1

Vážení,

uběhlo již více než jeden a půl roku od Vašeho převzetí skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách u Třebíče a na havarované skládce nebyly učiněny kroky, které by zamezily dalšímu znečišťování okolí. Jediné práce, které byly provedeny jsou menší opravy a odčerpání části skládkových vod.

Váš přístup zvyšuje riziko úniku dalších látek ze skládky. Roste například zatížení krycí fólie, díky vzniku dutin po vyplavených odpadech. V případě, že by došlo k jejímu protržení, mohlo by dojít k dalšímu masivnímu úniku toxických látek.

Vyzýváme Vás proto, abyste skládku předali či prodali takovému subjektu, který zajistí její rychlou sanaci, aniž by měl v úmyslu skládku dále provozovat. Vaše snaha vybudovat v Pozďátkách novou větší skládku termín sanace prodlužuje. Splňte proto svůj slib místnímu obyvatelstvu, že v případě jeho nesouhlasu od vybudování skládky upustíte a nepůjdete do nepřátelského prostředí. Přiznejte si, že jste podcenili legislativní podmínky v ČR pro Vámi navržený postup, i když jste na tyto podmínky byli upozorněni.
Ukončete své působení v této lokalitě!

Vámi plánované rozšíření a provozování skládky je také v rozporu s Koncepcí odpadového hospodářství kraje Vysočina. S její kapacitou není počítáno, a jeví se proto jako nepotřebná a zbytečná.

Poznámky:

1. Ke znečištění okolí skládky dochází z důvodu poškození těsnění skládky. To prokázala řada publikovaných prací v době, kdy se vláda rozhodovala finacovat sanaci skládky.

2. Slib byl dán zastupcům obce Slavičky, pod kterou obec Pozďátky patří. Proti nové skládce se postavili místní obyvatelé. Pod petici se podepsalo k dnešnímu dni již 1200 místních obyvatel.

3. Způsob navržené sanace vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. proces EIA. Je to dáno navrženou a v České republice nevyzkoušenou metodou, která se navíc jeví jako nevhodná pro v Pozďátkách skladovaný odpad s vysokým obsahem síranů. Jejich množství ovlivňuje, dle informací prof. Martina Kubala z VŠCHT, životnost solidifikátu. Firma ICKM se snaží provést sanaci skládky bez procesu EIA. To potvrdilo jednání firmy s Ministerstvem životního prostředí, které tuto možnost odmítlo. Na nutnost posouzení sanace procesem EIA bylo ICKM upozorněno již při jeho jednání s Krajským úřadem kraje Vysočina na jaře roku 2003.

4. Projekt sanace, díky tomu že zahrnuje odtěžení velkého objemu zemin, aby zde bylo možno vybudovat novou skládku, se jeví jako neúměrně drahý. Pokusy VŠCHT ukazují, že by bylo možno sanovat tuto zeminu podstatně levněji - asi o 40 miliónů Kč. Viz článek prof. Martina Kubala v časopise odpady 12/2003.

5. Projekt má řadu nevyjasněných bodů. Při solidifikaci nebezpečných odpadů jsou tyto až do vytvrdnutí betonu považovány za nebezpečný odpad (ústní sdělení odboru IPPC na MŽP ČR). Projekt počítá se zabezpečením skládky pouze pro ostatní odpad.

6. Existují i další důvody proti výstavbě skládky, na které nebylo zodpovězeno. V dokumentaci EIA k původní skládce se např. jako nebezpečí pro skládku uvádí vysoká hladina podpovrchových vod a zvodnatělé jíly. Neobjasněny jsou i jiné otázky.

Občanské sdružení Arnika
program Toxické látky a odpady
Ing. Milan Havel

Občanské sdružení Pozďátky bez jedů
Mgr. Miloslav Vyskočil

Kontakty na sdružení kritizující aktivity ICKM:

 Sdružení Arnika – Ing. Milan Havel – 222 781 471
 Sdružení “Pozďátky bez jedů” - Ing. Bobek Bohumil - mobil: 777 650 200
 Sdružení “Karlštejnská cesta” - Michaela Nemannová - mobil: 602 614 122
 “Sdužení pro záchranu krajiny” - Ing. Arch. Jaroslav Beneš - 608 451 658


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz