Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

REACH přinese větší klid do Ústí nad Labem

27.1.2006
PRAHA [Arnika - Budoucnost bez jedů]
Autor: Hana Kuncová

V areálu Spolchemie se každý den pracuje s velmi nebezpečnými chemikáliemi. Je zde uskladněno na 137 druhů látek s nebezpečnými vlastnostmi o celkovém objemu 9264 tun. Havárie nejsou žádnou výjimkou. Za posledních pět se zde stalo 13 nehod, při kterých došlo k únikům různých látek do ovzduší. Připočteme-li k tomu, že Spolchemie leží prakticky v centru Ústí nad Labem, nelze se divit, že mnoho místních obyvatel by raději Spolchemii přestěhovalo někam jinam.

„Není to nic příjemného žít vedle továrny, ze které každou chvíli unikne nějaká toxická látka. Je přirozené, že se obáváme o svoje zdraví i o zdraví svých dětí. Vždyť jen v loňském roce došlo ke dvěma nehodám,“ řekl Ing. Arch. Jaromír Veselý z Občanské ligy Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem dnes navštívila bývalá poslankyně Evropského parlamentu za švédské Zelené Inger Schörlingová (1), která je autorkou právě vycházející knihy o nové evropské legislativě známé pod zkratkou REACH (2). „REACH by mohl přinést do Ústí nad Labem větší klid. Jedním z důležitých cílů této legislativy totiž je nahradit všechny nebezpečné chemikálie ve výrobcích a výrobních procesech těmi, za které existují bezpečné alternativy. To bude znamenat, že do ovzduší, do vody a do půdy nebude unikat tolik škodlivin jako dnes. Zmírní se tím také důsledky ekologických havárií. Zda se to podaří, záleží hlavně na poslancích Evropského parlamentu,” řekla na dnešní tiskové konferenci Arniky Inger Schörlingová.

Inger Schörlingová přijela do České republiky představit svoji novou knihu “REACH - Co se stalo a proč?”. “Tato publikace je patrně nejsrozumitelnějším dílem pojednávajícím o REACHi a přináší zajímavé informace také ze zákulisních bojů mezi lobbyisty velkých průmyslových koncernů a zastánci přísnější kontroly chemických látek na evropském trhu. Věříme, že se tato kniha stane nepostradatelným pomocníkem nejen novinářů, kteří o REACHi píší, ale především politiků, kteří budou o podobě této legislativy v Bruselu rozhodovat. Všichni čeští poslanci EP ji od nás dostanou jako dárek,” uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička. Publikaci “REACH - Co se stalo a proč?” si budou moci zájemci koupit také v Ústí nad Labem v knihkupectví Pod Věží.

Přijetí REACHe v co nepřísnější podobě považují za zásadní krok Evropy také zástupci Občanské ligy Ústí nad Labem. „Zdá se, že mnoho toxických látek se dodnes používá jen proto, že je to levné a výhodné pro průmyslové podniky. Pokud budou jedy nahrazeny bezpečnými látkami, bude to důležitý krok pro budoucnost Ústí nad Labem, ale i celé Evropy,“ řekl Jaromír Veselý.

Podle předsedy Arniky RNDr. Jindřicha Petrlíka dnes není možné odhadnout, kolik nebezpečných látek z široké palety Spolchemie bude po přijetí REACHe nahrazeno a které konkrétní chemikálie to budou. “Nejdůležitější je, aby byl princip náhrady toxických látek v Evropském parlamentu vůbec přijat. Lobbyisté průmyslových podniků vyvíjejí silný tlak, aby tomu tak nebylo. Teprve pak bude možné řešit, které konkrétní toxické látky se nahradí a které nahradit nelze,” vysvětlil Petrlík.

Ten upozornil rovněž na fakt, že přísnější kontrola a náhrada toxických látek se netýká jen obyvatel Ústí nad Labem či dalších lidí, kteří žijí v sousedství velkých průmyslových továren. “ Jak píše v předmluvě ke knize o REACHi, Joe DiGangi, v dnešní době jsou chemické látky takřka všudypřítomné. Setkáváme se s nimi když chováme miminka, odpočíváme na gauči, sledujeme televizi nebo když třeba jíme skvělý oběd. Testy odhalily přítomnost nebezpečných chemikálií v mateřském mléce českých žen, ve vejcích volně chovaných slepic, v krvi ministra životního prostředí Libora Ambrozka či ve vánočních kaprech. REACH je tedy nenahraditelným preventivním opatřením, které má význam pro každého z nás,” dodal Petrlík.

Petici Arniky “Budoucnost bez jedů II”, požadující aby "připravovaná nová chemická politika Evropské unie - REACH měla takovou podobu, která zaručí ochranu zdraví lidí a životního prostředí před nežádoucími efekty chemických látek" dodnes podpořilo svým podpisem téměř 14 tisíc lidí, včetně předních českých vědců profesora Vladimíra Bencka a docenta Kamila Ševely, starostů měst Děčína (Vladislava Rašky, ODS) a Kralup nad Vltavou (Pavla Rynta, KAN), hudeníka Petra Váši a řady dalších. Polovina českých europoslanců tento požadavek zatím při prvním hlasování o REACHi v Evropském parlamentu ignorovala.

Poznámky:

(1)Inger Schorling:
Byla členkou EP od roku 1995 do roku 2004
Spoluzaložila švédskou Stranu zelených a byla první vedoucí Zelených ve švédském parlamentu v letech 1988-1991.
Byla také viceprezidentkou Zelených v EP v letech 1997-1999.
V roce 2001 se stala zpravodajkou pro Bílou knihu – Strategii pro budoucí chemickou politiku v EP. Od té doby se problematikou REACHe velmi intenzivně zabývala a své poznatky a zkušenosti shrnula do knihy“REACH - Co se stalo a proč?”. Tato publikace je patrně nejsrozumitelnějším dílem pojednávajícím o REACHi a přináší zajímavé informace také ze zákulisních bojů mezi lobbyisty velkých průmyslových koncernů a zastánci přísnější kontroly chemických látek na evropském trhu.

(2)REACH: Zkratka slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií.
Tento návrh si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je:
A.Registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropské trhu v množství více než 1 tuna.
B.Evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
C.Autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové. V praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

Současná podoba návrhu prošla prvním čtením v Evropském parlamentu a projednáváním v Radě ministrů pro konkurenceschopnost. Na léto 2006 je naplánované druhé čtení v EP, kde se budou poslanci vyjadřovat ke změnám navrženým Radou. Největší diskuse se pravděpodobně bude týkat principu substituce, tedy náhrady látek vzbuzujících mimořádné obavy, pokud existuje dostupná alternativa. Zatímco EP tento požadavek v prvním čtení prosadil, Rada ho při svém projednávání zamítla. Pokud parlament ve druhém čtení přijme všechny změny provedené Radou, zákon bude schválen. V opačném případě bude REACH projednáván ve výboru složeném ze zástupců EP a Rady (tzv. smírčí soud). Návrh vzešlý z tohoto jednání je pak v EP projednáván ve třetím čtení, kdy buď dojde k jeho potvrzení, nebo konečnému zamítnutí.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz