Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Novorozenci jsou vystaveni toxickým ftalátům

25.6.2004
PRAHA [Arnika - Kampaň Zdravotnictví bez PVC]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Vysoké množství toxických ftalátů bylo objeveno ve zdravotnických pomůckách na novorozeneckých jednotkách sedmi evropských zemí – České republiky, Rakouska, Francie, Německa, Polska, Španělska a Švédska. Alarmující skutečnost, že novorozenci jsou vystaveni působení těchto látek, odhalil průzkum mezinárodní sítě Health Care Without Harm (HCWH). Ta nechala testovat 48 běžně používaných výrobků, přičemž 8 z nich nebylo vyrobeno z PVC. Těchto 8 výrobků také neobsahovalo žádné ftaláty.

Z průzkumu vyplynulo, že výrobky z PVC obsahovaly ftaláty v množství 17 až 41 % své váhové hmotnosti. V pěti nemocnicích v ČR obsahovaly zdravotnické pomůcky 27,3 až 34,4 % ftalátů. Tyto látky se používají jako změkčovadla v PVC a jejich použití je zakázáno v kosmetice a v hračkách pro děti do 3 let. Koalice HCWH zveřejnila výsledky průzkumu ve studii “Snižme nebezpečí ftalátů – Omezme použití PVC v nemocnicích” na 4. ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví v Budapešti.

“Ftaláty, které se z PVC výrobků mohou uvolňovat, mají řadu zdravotních vlivů – od neplodnosti a poškození plodu v těle matky až ke změnám hormonálního a reprodukčního systému,” říká Lenka Mašková, vedoucí kampaně Arniky Zdravotnictví bez PVC. “Evropská unie zakázala použití ftalátu DEHP v hračkách, ale ve zdravotnictví se nadále používá a pacienti se s ním dostávají do užšího kontaktu. Věříme, že ke změně přispěje přijetí nové evropské chemické politiky, která by měla přehodnotit přístup společnosti k chemickým látkám,” dodává Lenka Mašková.

Studie “Snižme nebezpečí ftalátů – Omezme použití PVC v nemocnicích” v závěrečné části popisuje příklady změn přístupu evropských nemocnic k PVC a ftalátům – např. vídeňskou dětskou nemocnici Glanzing, která již před rokem přestala používat PVC a je tak první nemocnicí, která PVC nahradila téměř u všech pomůcek. V České republice je první vlaštovkou nemocnice Na Homolce, která nahradila infúzní vaky z PVC jiným plastem na základě iniciativy dialyzačního střediska a nemocniční lékárny. Právě pacienti na dialýze jsou další z ohrožených skupin, která je dlouhodobě vystavena nezanedbatelným množstvím ftalátů.

“U pacientů na dialýze zatím uplatňujeme především dietní opatření, která snižují přestup ftalátů do krve nemocných. Rozhodně bychom ale neměli zapomínat na definitivní řešení – a to náhradu PVC materiálů,” říká doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. z nemocnice U Sv. Anny v Brně, který se ve své habilitační práci věnoval právě množstvím ftalátům, které přijímají pacienti na dialýze.

“Nahrazení PVC v nemocnicích je krokem k uplatnění principů předběžné opatrnosti. Ftaláty jsou jedním z rizikových faktorů, které působí dlouhodobě na zdravotní stav pacientů,” říká výkonný ředitel Health Care Without Harm Europe, Dr. Čestmír Hrdinka.


Poznámky:
1) Studie “Preventing Harm from Phthalates – Avoiding PVC in Hospitals” (v překladu Snižme nebezpečí ftalátů – Omezme použití PVC v nemocnicích) je dostupná na http://pvc.arnika.org (část Studie). Vydala ji mezinárodní síť Health Care Without Harm v červnu 2004.

Shrnutí studie “Snižme nebezpečí ftalátů – Omezme použití PVC v nemocnicích”
Nové testy výrobků používaných ve zdravotnictví, kterým se věnuje tato studie, ukázaly, že pacienti v Evropské unii, včetně novorozenců, jsou zbytečně vystaveni působení ftalátů (DEHP), které jsou v PVC výrobcích. V dubnu 2004 nechala mezinárodní síť Health Care Without Harm testovat 48 zdravotnických výrobků, které se běžně používají v nemocnicích v Rakousku, České republice, Francii, Německu, Polsku, Španělsku a Švédsku. 39 z těchto výrobků obsahovalo ze 17 až 41 % DEHP ve své hmotnosti. Všechny výrobky obsahující DEHP – jako jsou infúzní sety, výživy, hadičky a masky používané většinou na novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic – byly vyrobeny z PVC.

DEHP (di-2-ethylhexyl-ftalát nebo také bis-2-ethylhexyl-ftalát) je podle studií na zvířatech známý jako reprodukční toxin, který způsobuje vrozené vady a neplodnost. Mnoho nemocnic stále používá PVC výrobky, z kterých se mohou uvolňovat ftaláty i přesto, že alternativy jsou na trhu dostupné. Osm z testovaných výrobků, které neobsahovaly žádné ftaláty, byly vyrobeny z jiných plastů, než je PVC – např. z EVA plastu (ethylen vinyl acetát), polypropylenu (PP), polyethylenu (PE), polyuretanu nebo silikonu.

Studie také ukazuje příklady nemocnic z Evropy a USA, které omezují používání PVC z důvodu ochrany pacientů před ftaláty. V čele tohoto úsilí stojí Vídeňská asociace nemocnic, Švédská Karolinska univerzitní nemocnice, pražská Nemocnice Na Homolce a Kaiser Permanente, největší neziskový zdravotnický systém v USA. Tyto změny jsou v souladu s vládními doporučeními Evropské unie, Japonska, Kanady a USA, že těhotné ženy a jejich nenarozené děti, stejně tak novorozenci, děti a další ohrožené skupiny by neměly přicházet do styku s výrobky obsahujícími DEHP, pokud jsou náhrady k těmto výrobkům dostupné. Bohužel ale absence jasné a dlouhodobé vládní politiky snižuje možnosti nemocnic plně ochránit své pacienty před zbytečným vystavením se ftalátům a dalším nebezpečným chemickým látkám.

Evropská unie zakázala DEHP v kosmetice, výrobcích osobní péče a určitých hračkách. Stále je ale povoleno použití DEHP ve zdravotnických výrobcích, které se používají pro nemocné děti a další zranitelné skupiny obyvatel, a které mohou vyústit v daleko vyšší úrovně expozice ftalátům. Evropská unie sepsala návrh “Analýzy rizik DEHP a Strategie minimalizace rizika”, která doporučuje, aby těhotné ženy a děti byly okamžitě chráněny před výrobky obsahujícími DEHP, a Direktivu o zdravotnických výrobcích, která by měla omezit vystavení ftalátům všude tam, kde jsou dostupné alternativy. Tlak chemického průmyslu ale dokončení těchto dokumentů pozastavil.

Problematika DEHP ukazuje naléhavou potřebu změnit náš přístup k regulaci chemických látek tak, abychom více chránili veřejné zdraví. Navrhovaná reorganizace Evropské chemické politiky (tzv. REACH) by dala veřejnosti větší ochranu před nebezpečnými, člověkem vyrobenými, chemickými látkami, jako je DEHP. V návrhu REACH by chemické látky byly označeny jako “rizikové látky”, pokud by mohly způsobit rakovinu, poškodit genový materiál nebo, jako např. DEHP, by poškozovaly reprodukční systém. Tyto chemikálie budou vyžadovat speciální autorizaci pro jejich další použití, i když jsou na trhu již mnoho let. Přidání substitučního principu do současného návrhu REACH (tj. závaznost náhrady nebezpečných chemických látek, pokud alternativa k nim je dostupná) by zakotvila nejlepší praxi těch nemocnic a zdravotnických institucí, které již v současné době nahrazují PVC výrobky obsahující DEHP bezpečnějšími alternativami.

Evropské vlády mohou hrát velmi důležitou roli v okamžitém omezení používání DEHP ve zdravotnických výrobcích. Schválení Analýzy DEHP rizik a Strategie omezení rizik, jehož projednávání začalo v roce 1997, musí být dokončeno v nejbližší době a následováno dodatkem evropské direktivy ke zdravotnickým výrobkům.

Poskytovatelé zdravotnické péče mají unikátní šanci použít princip předběžné opatrnosti a omezit použití DEHP ve svých nemocnicích. Zkušenosti Vídeňské asociace nemocnic, Švédské Karolinska univerzitní nemocnice, pražské Nemocnice Na Homolce a americké organizace Kaiser Permanente ukazují, že tato změna je možná. Počáteční vyšší náklady na výrobky bez PVC jsou bohatě vyváženy vyloučením možných zdravotních vlivů na rizikové skupiny pacientů. Jelikož se zdravotníci zavazují k principu “Především neuškodit”, je na jejich zodpovědnosti vyloučit použití nebezpečných látek poškozujících reprodukční systém, jsou-li bezpečnější alternativy stejně kvalitní a dostupné.

Zodpovědností výrobců, kterou by měli přijmout do firemní politiky, je, aby prodávali jen bezpečné výrobky a nabízeli alternativy k PVC, které jsou cenově dostupné.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz