Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mezinárodní den Dunaje – 29.červen 2006

27.6.2006
BRNO [Unie pro řeku Moravu]
Autor: Jaroslav Ungerman

Již třetí rok se v 13 zemích v povodí Dunaje, tedy i v České republice, slaví Den Dunaje, vyhlášený Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje se sídlem ve Vídni. V rámci oslav pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Morava ve čtvrtek 29.6.2006 propagační akci pro širokou veřejnost s názvem „Podpořme život v našich řekách a jejich okolí“ v Kroměříži na pravém břehu řeky Moravy v prostoru přístaviště (u lávky pro pěší naproti Domova důchodců) v době od 11 do 17 hodin.

Tato akce se stane součástí široké kulturní kroměřížské události „Týdne dětí“.

„V průběhu naší akce chceme obrátit pozornost veřejnosti k vodě – našim řekám, potokům i rybníkům – aby byla tím nejlepším prostředím pro živočichy i rostliny v nich i jejich okolí. Ale nejen to – chceme využít tyto vzácné přírodní zdroje vody pro zlepšení kvality života lidí – ke koupání a rekreaci – při šetrném a ohleduplném využívání. Pro návštěvníky budou k dispozici plakátky, samolepky a propagační dokumentace k ochraně fauny a flóry v životním prostředí řek a údolních niv. Odborníci z ekologie živočichů a rostlin rádi zodpoví zvídavé dotazy“, řekl nám Jaroslav Ungerman z Unie pro řeku Moravu. „Pro děti je připravena soutěž ve znalostech o životě ve vodě a na březích řek s výtvarným ztvárněním - odměnou za aktivní zapojení bude plavba na lodičkách po řece Moravě.“

Ve stanu přímo na břehu Moravy bude instalována výstava prací třetího ročníku výtvarné školní soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“z České republiky. Tato soutěž se pořádá rovněž ke Dni Dunaje ve všech 13 zemích. Letos se u nás zúčastnil rekordní počet 550 žáků a studentů z 29 základních a středních škol z celého říčního povodí Moravy. „Soutěžící kolektivy při vycházkách kolem řek vytvořili a fotograficky zdokumentovali celkem 250 prostorových výtvarných kreací a nejlepší oceněné práce budete mít možnost shlédnout v průběhu naší akce v Kroměříži“, dodal Jaroslav Ungerman.

Protikladem k podpoře života v řekách jsou naopak některé snahy o vybudování plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe. „Pro dospělé jsme proto připravili argumentaci k zamezení plánované „velké“ vodní dopravy na našich řekách a směřování k volbě alternativní „malé“ rekreační plavby“, sdělil ještě Jaroslav Ungerman.

Celé odpoledne hudebně oživí cimbálová muzika Veronica lidovými písničkami o vodě, přírodě a krajině.

Jaroslav Ungerman
předseda rady mluvčích Unie pro řeku Moravu


Doplňující informace:

Program Dne Dunaje 2006 v Kroměříži bude obsahovat:
- Propagační dokumentaci k ochraně fauny a flóry v životním prostředí řek a údolních niv – pro návštěvníky budou k dispozici plakátky a samolepky

- Soutěže dětí ve znalostech o životě ve vodě a na březích řek s výtvarným ztvárněním - odměnou za aktivní zapojení bude plavba na lodičkách po řece Moravě

- Popularizačním výkladem doplní a na všechny zvídavé dotazy odpoví odborníci na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce a všechen další život ve vodě a na březích – hydrobiolog, ichtyolog, zoolog, ornitolog, botanik

- Argumentaci k zamezení plánované „velké“ vodní dopravy a volbě alternativy „ malé“ rekreační plavby – aby bylo také něco pro dospělé.


Základní informace o povodí Dunaje

Řeka Dunaj (s délkou 2 857 km) a jeho přítoky hrály vždy velmi významnou roli v politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním vývoji střední a jihovýchodní Evropy. Povodí Dunaje zahrnuje druhou největší evropskou řeku Dunaj a jeho přítoky (mezi nejvýznamnější patří Inn, Morava, Váh, Dráva, Sava, Tisa, Siret či Prut), které protékají přes území 18 států.

Plocha povodí zabírá 817 000 km² od německého Černého lesa (Schwarzwald) až po deltu Dunaje, nacházející se na hranici mezi Rumunskem a Ukrajinou. Při porovnání této plochy s územím kontinentální Evropy (bez Ruska) vás možná udiví fakt, že oblast povodí Dunaje tvoří celou její třetinu.

Dunaj a jeho přítoky spojují přes 80 miliónů lidí v 13 zemích - Německu, Rakousku, České a Slovenské republice, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajině (pro úplnost nutno dodat, že se velmi malé oblasti povodí Dunaje nachází i v dalších 5 zemích - Polsku, Itálii, Švýcarsku, Albánii a Makedonii).

Řeka Dunaj je velmi důležitá pro evropskou flóru a faunu. Nicméně za posledních 100 let se stav životního prostředí kolem řek povodí Dunaje značně zhoršil. Například do dnešního dne se zachovalo pouze 20% někdejších říčních niv (záplavových oblastí) Dunaje a jeho přítoků, z čehož jen asi polovina se nachází ve stavu, který se více či méně přibližuje přirozeným podmínkám. Znečištění vody degraduje některé oblasti a mnoho úseků řek bylo regulováno či jinak ovlivněno – „kanalizace“ řek či výstavba hrází, jezů a přehradních hrází značně zvýšila hrozbu záplav a riziko znečištění vod.


Den Dunaje

Před 12 lety, 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje s úmyslem iniciovat změny a opatření vedoucí k vyřešení výše uvedených problémů.

Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje, mezivládní instituce zemí povodí Dunaje stanovila 29. červen „Dnem Dunaje“ s cílem, aby se tento den dostal do povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných zainteresovaných vládních a nevládních organizací a také veřejnosti v celém povodí Dunaje.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz