Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ochrana vod – co je ve veřejném zájmu?

17.3.2004
PRAHA [Zelený kruh]
Autor: Zuzana Drhová, tel: 222 517 143

Příležitostí k zamyšlení se nad ochranou a využíváním vody v celosvětovém i místním měřítku je Světový den vody, kterým už roku 1992 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen. Tématem letošního Světového dne vody je „Voda a katastrofy.“ Potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, katastrofální záplavy, znečištění velkých řek a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit. V České republice je situace příznivější než je celosvětový stav. Neznamená to však, že problémy ochrany vod jsou u nás vyřešeny. Tři aktuální záležitosti ukazují, že stále ještě nemáme jasno v tom, jaký význam pro nás voda a její ochrana má.

JEZY NA LABI
Česká vláda v dubnu rozhodne o tom, zda je výstavba jezů na dolním Labi veřejným zájmem. Náměstci příslušných ministrů mají za úkol specifikovat a stanovit míru veřejného zájmu na jejich výstavbě. Stavba jezů by nenávratně poškodila přírodu středního toku Labe, unikátní i v evropském měřítku. Stavba je podle dostupných studií ekonomicky neodůvodněná a v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Ministerstvo životního prostředí s ní proto opakovaně nesouhlasilo. Nevládní organizace Přátelé přírody proto nyní shromažďuje podpisy pod petici „Za zachování jedinečné přírody dolního Labe – proti výstavbě jezů v Malém Březně a Prostředním Žlebu“, která vyzývá ministry české vlády, aby výstavbu jezů nepodporovali. Petiční archy by chtějí předat na Úřad vlády 31. března 2004.

PŘEHRADA NOVÉ HEŘMINOVY
Místní obyvatelé i nevládní organizace bojují proti plánované přehradě v Nových Heřminovech na řece Opavě. „Kampaň není vedena pouze snahou zachovat vzkvétající obec, přehradou by byla zničena velká část krásného toku řeky Opavy, a to i některé dosud industrializací nedotčené úseky - tedy ty nejhezčí a nejcennější,“ píše na svých internetových stránkách organizace Arnika.

PROJEKT DUNAJ – ODRA – LABE
Obce a nevládní organizace nesouhlasí se zakotvením územní ochrany koridoru pro výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe, a to ani jako rezervy pro dlouhodobý výhled po návrhovém období, tedy ani po roce 2020. Protestují také proti zařazení průplavu mezi veřejně prospěšné stavby. Vyjadřují svůj nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby kanálu, nebo chtějí, aby byl záměr dostatečně posouzen z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Kontakt: Zuzana Drhová
Zelený kruh, tel. 777 230 356
www.zelenykruh.cz

Informace:
JEZY NA LABI
Petici proti výstavbě jezů v Malém Březně a Prostředním Žlebu najdete na: http://www.PratelePrirody.cz/petice. Uzávěrka petice je 30. března. Kontakt: Marian Páleník, tel: 472 778 440, SMS: 603 284 725, E-mail: Marian@prateleprirody.cz
Další informace: sdružení Arnika, www.arnika.org, kontakt - Vlastimil Karlík, tel/fax: 222 781 471, 222 782 808, priroda@arnika.org

PROJEKT D-O-L
Podrobnosti k projektu průplavu Dunaj – Odra – Labe (historie projektu, články, tiskové zprávy) na stránkách Ekolistu: https://ekolist.cz/zprava.shtml?x=149461

NOVÉ HEŘMÍNOVY
Kampaň Za záchranu řeky Opavy vede sdružení Arnika s Hnutím DUHA Jeseníky. Informace na http://herminovy.arnika.org/hermin.shtml, kontakt: Vlastimil Karlík,
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808, priroda@arnika.org.
Hnutí DUHA Jeseníky: http://jeseniky.ecn.cz/.

VODA JAKO CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM
Planeta 6/2003 – Voda nad zlato. K vydání připravil Český národní komitét UNEP (www.unep.cz). Vydalo Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 01 Praha 10. Časopis je k dispozici zdarma na Zeleném kruhu, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 222 517 143.
Internet:
Světová rada pro vodu: www.worldwatercouncil.org
UNESCO – programy pro sladké vody: www.unesco/water
Voda světa – aktuální informace a data o vodě: www.worldwater.org

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz