Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká republika vyjádřila obavy z návrhu nové odpadové legislativy EU

6.2.2006
PRAHA / PLZEŇ [STUŽ / Hnutí Duha / Arnika / CZ Biom / KOSA / Zelený kruh]
Autor: Miroslav Šuta

Společná tisková zpráva STUŽ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného kruhu - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů (1).

"Považujeme za správné, že se Česká republika postavila proti změně odpadové hierarchie a proti návrhu na změnu klasifikace spaloven odpadů na zařízení pro využití odpadů. České stanovisko je dobrou zprávou hlavně pro obyvatele Prahy, Liberce a Brna, které by nová legislativa EU ohrozila nekontrolovaným dovozem odpadů ze zahraničí. České vyjednavače v Bruselu by měli pečlivě sledovat také lidé z česko-německého a česko-rakouského pohraničí a obyvatelé Českých Budějovic, Opatovic, Plzně a Ostravy, které by mohly dovozy odpadů ohrožovat buď vzhledem k blízkosti hranic nebo vzhledem k plánům na výstavbu obřích spaloven komunální odpadů," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

"Případné schválení nové evropské legislativy by fakticky zbavilo Českou republiku možnosti zabránit masovému dovozu odpadů z Německa a Rakouska do českých spaloven, proti kterému Hnutí DUHA bojuje už pět let. Vítáme, že se ministr Ambrozek snaží těmto dovozům bránit v rámci českých zákonů a je velmi důležité, že se postavil i proti tomuto bruselskému návrhu," prohlásil ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

"Dovoz odpadů do Česka by ohrozil plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Navíc spalovny komunálních odpadů mohou ohrožovat životní prostředí nejen ve svém okolí, ale i daleko od místa kde stojí, protože toxické látky ze spaloven putují až tisíce kilometrů. Odstrašujícím je i způsob, jakým se v Česku nakládá s odpady ze spaloven, např. toxickými látkami zamořená směs popílku a strusky ze spalovny společnosti Termizo z Liberce již kontaminovala životní prostředí v Jizerských horách a na řadě dalších míst," varoval ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

"Podporujeme stanovisko České republiky, aby problematika bioodpadu byla co nejdříve regulována na úrovni Evropské unie směrnicí, která by pomohla efektivnímu využívání biologicky rozložitelných odpadů. Tuto pozici spolu s námi sdílí i ostatní členové European Composting Network (Evropské kompostářské sítě)," konstatoval ing. Antonín Slejška, místopředseda Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom.

"Pokud EU zvýhodní spalování odpadů na úkor prevence vzniku a recyklace odpadů, vedlo by to k neodpovědnému plýtvání materiálními hodnotami obsaženými v odpadech, ohrozilo by tisíce pracovních míst v recyklačním průmyslu a vedlo by k dalšímu tlaku na těžbu surovin", uvedla ing. Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ.

Nevládní organizace se shodují, že návrhy Evropské komise bohužel postrádají kontrolovatelné cíle i efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Oslabují také koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad.

Pro další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika
e-mail: miroslav.suta@centrum.cz
telefon: 608 775 754

Ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA
e- mail: ivo.kropacek@hnutiduha.cz
telefon: 604 348 765

Ing. Antonín Slejška, místopředseda CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu
e-mail: slejska@biom.cz
mobil: 603 113 312

Ing. Eva Tylová, místopředsedkyně Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
e-mail: eva.tylova@ecn.cz
telefon: 776 088 244

Ing. Milan Havel, Arnika - program Toxické látky a odpady
e-mail: milan.havel@arnika.org
telefon: 731 256 691

Ing. Ondřej Velek, předseda KOSA (Koalice občanských spotřebitelských aktivit)
e-mail: ondrej.velek@ecn.cz
telefon: 604 334 424


(1) Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Rada ministrů životního prostředí členských států EU ustanovila k jejich projednání speciální pracovní skupinu J1, jejíž 3. zasedání probíhá v Bruselu 6. února 2006.
Oficiální pozici České republiky k návrhům Evropské komise připravilo Ambrozkovo ministerstvo životního prostředí a schválily ostatní resorty.
Na základě výsledků z jednání pracovní skupiny se bude návrhy obou dokumentů zabývat rada ministrů životního prostředí na svém nejbližší zasedání 9. března 2006.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz