Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti odsouzených rodičů - posílení práv a postavení

13.11.2007
PRAHA [Český helsinský výbor]
Autor: Alžběta Kolumpeková, tel: 257 221 141

Od června 2007 realizuje Český helsinský výbor projekt "Děti odsouzených rodičů - posílení práv a postavení". Cílem tohoto projektu je posilování vztahů mezi dětmi a jejich rodiči, kteří vykonávají trest odnětí svobody (VTOS), zlepšení jejich sociálního zázemí a podpora společenské reintegrace.

Východiskem projektu jsou zkušenosti a doporučení mezinárodní organizace EUROCHIPS (European Committee for Children of Imprisoned Parents) sdružující organizace se zájmem o specifické problémy dětí vězněných rodičů v členských státech Evropské unie a zároveň ověření skutečnosti, že v České republice nepůsobí žádné organizace, instituce nebo speciální programy, které by se dětmi, jejichž rodiče jsou ve vězení, soustavně zabývaly. Na základě této skutečnosti a díky podpoře z prostředků finančních mechanismů EHP a Norska v rámci výběrového řízení Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájil Český helsinský výbor v Čechách pilotní projekt, který se věnuje problémům těchto dětí.

Hlavní aktivita je směrována na podporu kontaktů a vzájemných vazeb mezi dětmi a odsouzenými rodiči, která se bude realizovat jednak formou besed pro odsouzené rodiče a jejich přípravou na setkání s dětmi, jednak přípravou dětí na návštěvu rodiče ve VTOS. Setkání dětí a rodičů proběhne v rámci tzv. asistované návštěvy, tzn. děti navštíví rodiče ve věznici za doprovodu psychologa a dalších projektových pracovníků, kteří budou s dětmi pracovat před návštěvou, po návštěvě a v případě potřeby napomohou navázat kontakt a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi v průběhu návštěvy.

V rámci projektu ČHV realizuje další podpůrné aktivity, ke kterým patří komunikační školení pracovníků Vězeňské služby s důrazem na přítomnost dětí ve věznici, mapování situace dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení a zahájení veřejné debaty formou internetové diskuse umístěné na internetových stránkách ČHV, kde se k problematice bude moci vyjadřovat jak odborná, tak laická veřejnost.

Doba trvání projektu je od června 2007 do června 2008, kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Matulová - koordinátorka projektu nebo Mgr. Tereza Součková - právnička.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČHV www.helcom.cz, zároveň si Vás dovolujeme pozvat ke zmíněné internetové diskusi, kterou naleznete na adrese http://www.helcom.cz/forum/

S pozdravem

Alžběta Kolumpeková

informační pracovnice

Český helsinský výbor
Projekt Děti odsouzených rodičů - posílení práv a postavení
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
www.helcom.cz
tel.: 257 221 141
deti.or@helcom.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz