Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Největší zahraniční investice v České republice: Studie odhalila střet zájmů a nezodpovědný přístup investorů

29.11.2004
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Pavel Franc

Podjatost, střet zájmů a nedostatečné posouzení negativních dopadů na okolí. To doprovází největší zahraniční investici v České republice - závod TPCA u Kolína. Tato zjištění odhalila právní studie Ekologického právního servisu. Místní občané a nevládní organizace se proto dnes obracejí na společnosti Toyota M. C. a PSA Peugeot Citroën (dále jen „společnosti“) k jednání o návrzích, které by napravily jejich dosavadní nezodpovědné chování.

Automobilové společnosti si vymohly pro svoji investici, která má dosáhnout 45 miliard korun, u vlády a města Kolína závazky, z nichž některé jsou na samé hranici uvěřitelnosti. Například:

- Povinnost vyvlastnit pozemky v závazném termínu pod hrozbou mnohamiliónových sankcí

- Zákaz vydat územní rozhodnutí a stavební povolení, které by obsahovalo podmínky nepřijatelné pro stavebníka – Toyotu M.C. a PSA Peugeot Citroën

- Vedoucí stavebního úřadu zodpovědný za kvalitu a nezávisle vydané územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu je v realizačním teamu této stavby a je zodpovědný za hladký průběh její realizace a zahájení výroby

Tyto a další podmínky objevili při vstupní právní analýze právníci Ekologického právního servisu (nevládní organizace právníků zabývající se ochranou životního prostředí a lidských práv skrze právo, dále jen „EPS“). Uvedené závazky, které na sebe stát a město Kolín vzalo, přitom zakládají závažné pochybnosti o nestrannosti zodpovědných pracovníků, kteří vydávali shora uvedená povolení.

Z analýzy dále například vyplývá, že nebylo dostatečně zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí (1), které je dnes jedním ze základních standardů a požadavků práva Evropských společenství u rozsáhlých investičních záměrů. Obě automobilové společnosti navíc veřejně deklarují, že právě posouzení vlivů na životní prostředí je jedním z prvních kroků, jenž musí být učiněn při výstavbě jejich výrobních závodů.(2)

Výsledkem nedostatečného zhodnocení zejména dopravně synergických jevů je situace, kdy není zjištěno celkové dopravní zatížení generované závodem TPCA a jeho souvisejících provozů. Místní obyvatelé bezprostředně sousedící se závodem budou vystaveni nadměrnému hlukovému zatížení, stejně jako obyvatelé žijící u přístupových komunikací k závodu. Přestože postižení obyvatelé již jednali se zástupci závodu TPCA, veškerá jednání doposud nevedla k žádnému výsledku.

Toyota M. C. stejně jako PSA Peogeot Citroën jsou významnými světovými lídry při propagaci a aplikaci tzv. společenské odpovědnosti korporací (corporate social responsibility).

V této souvislosti jistě stojí za zmínku, že právě Toyota M. C. např. jako první společnost svého druhu získala „Global 500 Award“ udílenou Programem životního prostředí Spojených národů. Společenská odpovědnost korporací je založená na dobrovolné integraci sociální a enviromentální problematiky do vlastní činnosti (podnikání), ale i do všech vnějších vztahů firem. „Toyota M. C. i PSA. Peugeot Citroën veřejně deklarují své dobrovolné závazky a měly by se proto podle nich chovat. V opačném případě jde pouze o prázdné deklarace,“ komentuje tuto situaci právník Pavel Franc z EPS. Jak dodává jeho kolega právník Jiří Nezhyba: „Samozřejmostí je dodržování zákonů. Jak ovšem vyplývá z právní analýzy, především nedostatečné posouzení vlivů na životní prostředí a smlouvy se státem zakládající podjatost úředníků, kteří o stavbě závodu TPCA rozhodovali rozhodně nevyhovuje vnitrostátním předpisům.“

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se dnes více než třicet nevládních organizací včetně sdružení zastupujících místní postižené občany a další jednotlivci obracejí na prezidenta společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobil, s. r. o. pana Masatake Enomoto s konkrétními návrhy, jak by mohla jeho firma naplnit dobrovolné závazky svých mateřských společností a zmírnit dopady svého provozu na obyvatele a životní prostředí a navrhují jednání. „V žádném případě nejde o snahu zmařit významnou zahraniční investici. Pouze vyzýváme Toyotu a PSA Peugeot Citroën k zodpovědnosti, ke které se nakonec samy zavázaly“ říká právník Pavel Franc z EPS.

Výběr z požadavků předkládaných společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.:

· splnění standardů EMAS II. ve smyslu nařízení 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí,

· vytvoření programu podpory občanského sektoru a místních komunit v souladu veřejně deklarovanými závazky společností Toyota M.C. a PSA Peugeot Citroën,

· Pořízení nezávislé studie externích dopadů závodu TPCA a jeho subdodavatelů s akcentem na dopravní zátěž,

· Aktivní snižování dopravní zátěže,

· Zpětvzetí žádosti o udělení výjimky z omezení jízdy nákladních automobilů v době pracovního klidu,

· finanční spoluúčast na nákladech spojené s nezbytnou úpravou přístupových komunikací k závodu TPCA, která vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích,

· protihluková a reparační opatření pro obyvatele postižené nárůstem dopravy ze závodu TPCA a bydlících v jeho blízkosti.kontakt:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Jiří Nezhyba, mobil: 608 425 066,
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
GARDE - Program Globální odpovědnosti,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno


poznámky:

(1) ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a mu předcházející úpravě obsažené v zák. č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(2) viz http://www.sustainability.psapeugeot-citroen.com/en/index.php?niv1=4&niv2=47&id=2
a
http://www.toyota.co.jp/en/environmental_rep/04/download/pdf/p28.pdf

(3) ve smyslu ustanovení § 43 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích

(4) Jak vyplývá z ustanovení § 39 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je osoba
která způsobila podstatný nárůst zatížení částí silnice nebo místní komunikace (jejíž stav
tomuto nárůstu zjevně neodpovídá) povinna uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou
dotčené části silnice nebo místní komunikace.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz