Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Olympic Watch protestuje proti perzekuci věřících v Číně / Olympic Watch protests persecution of religion in China

13.5.2004
PRAHA [Olympic Watch: Lidská práva v Číně a Peking 2008]
Autor: Petr Kutílek

Olympic Watch (Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi) dnes u příležitosti Dne Falun Dafa vydal prohlášení, v němž odsuzuje perzekuci věřících v Čínské lidové republice. „Olympic Watch odsuzuje pokračující potlačování práv praktikujících Falun Gong, stejně jako tibetských buddhistů, čínských křesťanů a přívrženců dalších duchovních hnutí. V tento den myslíme ještě silněji na všechny, kteří jsou zadržováni, mučeni a jinak persekvováni za své pokojné aktivity,“ píše se v prohlášení podepsaném předsedou výboru Janem Rumlem.

Pekingská vláda dlouhodobě pronásleduje praktikující Falun Gong (Fa-lun kung). Jsou vystaveni zatýkání, mučení, často i s následkem smrti. Desítky praktikujících Falun Gong jsou v současné době ve vězení za pouhé pokojné vyjadřování názorů na internetu. Olympic Watch chápe jejich perzekuci jako jeden z nejjasnějších projevů otřesné situace v Číně.

Olympic Watch (Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi) byl založen v Praze v roce 2001. Jeho posláním je monitorovat situaci v oblasti lidských práv v Čínské lidové republice před olympijskými hrami 2008 v Pekingu a vést kampaň za zlepšení života lidí v Číně.

Plný text prohlášení:

Dnes, kdy si lidé po celém světě připomínají Den Falun Dafa, vyzývá Olympic Watch vládu Čínské lidové republiky k zastavení persekucí pokojných věřících v Číně.

Olympic Watch odsuzuje pokračující potlačování práv praktikujících Falun Gong, stejně jako tibetských buddhistů, čínských křesťanů a přívrženců dalších duchovních hnutí. V tento den myslíme ještě silněji na všechny, kteří jsou zadržováni, mučeni a jinak persekvováni za své pokojné aktivity. Osud praktikujících Falun Gong je jasným příkladem děsivé situace v Číně: lidé jsou trestáni za to, že pokojně praktikují svou víru nebo pouze vyjádří své názory. Obrovské počty praktikujících Falun Gong jsou vystaveni každodennímu pronásledování a po zatčení často podrobováni mučení. Několik praktikujících Falun Gong už bylo persekvováno za to, že pouze pokojně propagovali své přesvědčení na internetu.

Pekingská vláda slíbila před třemi lety při své kandidatuře na pořádání olympijských her 2008, že pořádání her přispěje k rozvoji lidských práv v Číně. V den Falun Dafa ji tedy znovu vyzýváme, aby přešla k jasným činům a začala respektovat svobodu slova a náboženského vyznání a odmítla odporné praktiky mučení a krutého zacházení.

V Praze, 13. května 2004

Jan Ruml
předseda Olympic Watch

=================================================
Olympic Watch protests persecution of religion in China

Prague, March 19, 2004 – On the occasion of the Falun Dafa Day, Olympic Watch (Committee for the 2008 Olympic Games in a Free and Democratic Country) has issued a statement today, condemning the religious persecution in the People’s Republic of China. “Olympic Watch condemns the ongoing violation of rights of Falun Gong practitioners, as well as of Tibetan Buddhists, Chinese Christians and followers of other spiritual movements. On this day, our thoughts go to all those who are being detained, tortured and otherwise persecuted for their peaceful activities,” reads the statement signed by Jan Ruml, Chairman of Olympic Watch.

The Beijing government continues to persecute Falun Gong practitioners. They are subject to detention and torture, often even resulting in death. Dozens of Falun Gong practitioners are currently imprisoned for merely peacefully publishing their beliefs on the internet. Olympic Watch sees their persecution as one of the clearest manifestations of the abhorrent situation in China.

Olympic Watch (Committee for the 2008 Olympic Games in a Free and Democratic Country) was established in Prague in 2001. Its mission is to monitor the human rights situation in the People’s Republic of China in the run-up to the Beijing 2008 Olympic Games and to campaign to achieve improvements in the lives of the people of China.

The full text of the statement:

As people around the world celebrate the Falun Dafa Day today, Olympic Watch calls on the government of the People’s Republic of China to stop the persecution of peaceful believers in China.

Olympic Watch condemns the ongoing violation of rights of Falun Gong practitioners, as well as of Tibetan Buddhists, Chinese Christians and followers of other spiritual movements. On this day, our thoughts go to all those who are being detained, tortured and otherwise persecuted for their peaceful activities. The fate of Falun Gong practitioners is a clear example of the horrific situation in China: people are punished for peacefully practicing their beliefs or expressing their opinions. Large numbers of Falun Gong practitioners daily face persecution and after detention are often subject to torture. Several Falun Gong practitioners have also been persecuted for peacefully promoting their beliefs on the internet.

During its bid for the organization of the 2008 Olympic Games three years ago, the Beijing government promised that the organization of the Games will contribute to human rights improvements in China. Thus, on the Falun Dafa Day, we call on them yet again to start taking clear steps by respecting the freedom of speech and of religion and by refusing the abhorrent practices of torture and ill-treatment.

Prague, May 13, 2004

Jan Ruml
Chairman, Olympic Watch


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz