Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Setkání zástupců romských komunit z České republiky, Slovenska a Maďarska

12.5.2004
Brno [Partners Czech, o.p.s.]
Autor: Ondřej Horváth

Ve dnech 18. až 19. května 2004 se v Brně setká skupina 25 Romů z České republiky, Maďarska a Slovenska, aby si vzájemně vyměnili nápady na možnosti zlepšení sociálních podmínek Romů a jejich účasti na veřejném životě. Skupinu budou tvořit Romové různých profesí – sociální pracovníci, učitelé, zaměstnanci místní správy, ale i běžní zástupci romské menšiny, kteří si kladou za cíl nalézt odpovědi na problémy dotýkající se každodenního života romských komunit, především v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, poskytování sociálních služeb, aktivit pro mládež a bydlení.

Setkání je součástí čtyřletého Programu romské integrace (PRI), realizovaného mezinárodní neziskovou organizací Partners for Democratic Change (www.partnersglobal.org), a finančně podpořeného Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jádrem Programu romské integrace je proces komunitního plánování v devíti lokalitách České republiky, Maďarska a Slovenska. Komunitní plánování spojuje klíčové osoby zainteresované v programu, které reprezentují místní samosprávu, neziskový sektor, poskytovatele sociálních služeb, policii a podnikatelský sektor při zjištění potřeb obce k vypracování akčních plánů pro řešení naléhavých sociálních otázek. Následná realizace těchto plánů bude umožněna díky grantům poskytovaným v další fázi programu. Program se zároveň snaží uvést do života mechanizmus smírčích rad jako nezávislých a nestranných místních struktur, jejichž úkolem bude předcházet konfliktům, a pokud se vyskytnou, řešit je mimosoudní cestou. Na celostátní úrovni se chystá řada aktivit, mezi nimiž lze zmínit diskuse u kulatých stolů, dále akce zaměřené na sdělovací prostředky a iniciativy, které budou probíhat ve spolupráci s předem vytipovanými školami.

V prvním roce realizace programu se podařilo vybudovat vynikající spolupráci mezi Romy a majoritní společností na místní úrovni v zúčastněných městech. Romové mnohdy poprvé vzájemně spolupracují s místní samosprávou a ostatními zainteresovanými stranami při diskusi a následném řešení problémů, které se jich dotýkají.

Během druhého dne setkání v Brně se budou účastníci informovat o svých lokalitách navzájem a vymění si své nápady a zkušenosti se začleňováním Romů do občanské společnosti. Zároveň navštíví romské středisko Drom a Muzeum romské kultury a setkají se s předními představiteli místní romské komunity, zastupujícími neziskový sektor a místní samosprávu.

Doposud se do programu zapojila v Čechách města: Chomutov a Pardubice, v Maďarsku města: Hatvan, Ozd a Pecs, a na Slovensku Kežmarok, Prešov a Rimavská Sobota.

Členové mezinárodní sítě organizací Partners for Democratic Change v Česku, na Slovensku a v Maďarsku považují tuto událost za významný krok k překonání vzájemné izolace mezi Romy v jednotlivých lokalitách a začátek dlouhodobého partnerství mezi nimi.

Jan Jařab - zmocněnec vlády pro lidská práva
"Mezinárodní iniciativy zaměřené na zlepšení soužití mezi majoritou a menšinami jsou významným příspěvkem k vytváření nové, integrující se Evropy. Nejde ovšem jen o úroveň celoevropskou, ale zejména o spolupráci, výměnu zkušeností a navazování osobních kontaktů na úrovni jednotlivých států, regionů a lokalit. Regionální setkání účastníků v rámci projektu Program romské Integrace považuji za důležitý impuls posilující tento vývoj."

Za poradní sbor projektu se setkání zúčastní David Beňák, odborný zaměstnanec kanceláře rady vlády pro záležitosti romské komunity, Anna Poláková, vedoucí romské sekce Českého rozhlasu a Gabriela Hrabaňová, předsedkyně občanského sdruženi Athinganoi.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz