Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nelžu a nepředstírám - Vyjádření Jarmily Balážové k výrokům Ivana Veselého

22.2.2005
Praha [Romea]
Autor: Jarmila Balážová

I já musím bohužel reagovat na prohlášení Ivana Veselého nazvané Krach medializace romské dekády. Bohužel, protože mám spoustu jiné práce a ráda bych svůj čas využívala efektivněji než sepisováním odpovědí na něco, co je místy skutečně až trapné. O to trapnější, že se s Ivanem Veselým známe léta. Nicméně, ve svém prohlášení mě uráží a mystifikuje novináře i laickou veřejnost spoustou nepravd a záměrných manipulací...

Sdružení Dženo není jediné, na nějž se Romové obracejí s žádostmi o informace ohledně Dekády romské inkluze. Občanské sdružení Romea, které spravuje stránky www.romea.cz a vydává měsíčník Romano voďi, zřídilo kvůli lepší informovanosti veřejnosti dokonce speciální sekci na zmíněných webových stránkách věnovanou Dekádě romské inkluze. V časopise, který je právě v tiskárně, věnujeme tomuto tématu dokonce čtyři strany. Samozřejmě tak budeme činit i nadále, i přesto, že se nepodílíme na žádném projektu takto zaměřeném, což se snaží Ivan Veselý namluvit těm, kteří četli jeho prohlášení.

Dženo mělo s dalším romským sdružením vydat zvláštní číslo časopisu, které mělo informovat právě o Dekádě. Z důvodů skutečně dobře známých jen těmto dvěma organizacím, Athinganoi tiskovinu připravuje samo. Jistě, oslovili některé novináře a protože těch romských není mnoho, s některými se domluvili na článcích. Jednotlivých článcích. To už tak prostě v oblasti médií chodí, že novináři píší i do jiných periodik.

Nechci hodnotit celé prohlášení pana Veselého, v němž se rozepisuje především o Gabriele Hrabaňové. Zaměřím se na místa, v nichž píše o mne a pořadu, který jsem odvysílala na vlnách ČRo6 16. 2. 2005.

Tato relace se věnovala aktuálně právě procesu Dekády, do níž se vedle dalších sedmi zemí zapojila i Česká republika. Ivan Veselý píše: „Místo toho slyšíme lživá tvrzení objektivní romské novinářky Jarmily Balážové, jejíž občanské sdružení se v projektu později začalo angažovat, že Gabriela Hrabaňová je jedna z nejaktivnějších členek delegace romských neziskových organizací v ČR. Uvádět takovým způsobem Gabrielu Hrabaňovou je směšné každému, kdo je seznámený s tím, jak činnost delegace romských neziskových organizací v ČR vypadá. Tato delegace totiž nefunguje a hovořit lze pouze o tom, kdo je v ní jak pasivní. Jarmila Balážová o tom má informace, nicméně z důvodů, které se ani nechci domýšlet, předstírá, že je nemá,“ píše Veselý.

Tak tedy, lživé tvrzení to rozhodně nebylo, neboť Gabriela Hrabaňová prostě patří k jedněm z nejaktivnějších v té delegaci. Delegaci, která je velmi pasivní. V tom se Veselý nemýlí. Mýlí se však, že předstírám, že tyto informace nemám. Nemusím předstírat, nemám to zapotřebí. Již v roce 2003 jsme v trojčísle 6-8 věnovali celou třístranu článku, který poukazoval na nevhodně vybranou delegaci za ČR. Nebudu psát, čemu jsme po zveřejnění článku čelili. Upozorňuji jen na fakt, že Ivan Veselý je řádným členem delegace stejně jako Gabriela Hrabaňová (Praha), Dana Dublejová (Praha), Marie Gailová (Praha; ta nahradila Ivetu Demeterovou taktéž z Prahy), Emílie Žigová (Mimoň), Lenka Kurová (Broumov; nahradila v delegaci svoji matku Boženu Danielovou), Marta Hudečková (Brno), Lucie Horváthová (Pardubice), později doplnění členové Petra Zajdová (Brno) a Kristián Drapák (Chomutov). A z této sestavy jmen, kterou mohl Ivan Veselý jistě ovlivnit, stejně jako jiní, patří Hrabaňová rozhodně k těm nejaktivnějším. A na tom, že je delegace pasivní přece nese vinu Veselý stejně jako všichni ostatní. Pláče tedy i nad vlastním rozlitým mlékem a snaží se navíc svalovat vinu na jiné, včetně mě tím údajným předstíráním neznalosti. K onomu pejorativnímu termínu romská novinářka se nebudu vůbec vyjadřovat, stejně jako k onomu přívlastku objektivní. Je mi to skutečně trapné a divím se, že Ivanu Veselému nikoliv. Vždyť o čí objektivnosti tu lze s úspěchem pochybovat, když Athinganoi odstoupilo od spolupráce právě se sdružením Dženo, jehož je Veselý předsedou?

A dovolte mi citovat další část textu, ve které se o mě Veselý otírá, skutečně až směšným způsobem, takže mě vlastně ani neuráží, když píše: „Nepříjemný je mi i fakt, že Jarmila Balážová, „romská novinářka“, která získávala ostruhy pod mým vedením ve sdružení Dženo, nepochopila nic z elementárních principů romské morálky. Ve svých pořadech na ČRo6 pomáhá nezodpovědným osobám vinným za nulové povědomí o romské dekádě uhýbat před důsledky pochybení, kterých se dopustily.“

Všichni, kdo znají mé dlouholeté působení v médiích, nikoliv pouze romských, se při citaci těchto slov, musí skutečně pousmát. Já ty novinářské ostruhy získávala a získávám skutečně jinde, za mě hovoří stovky odvysílaných pořadů, mnou moderovaných, dramaturgovaných, autorsky připravovaných. Je mi líto, ale „novinářské zkušenosti“ Ivana Veselého by mi příliš nápomocny nebyly. A o principech romské morálky mi toho mí rodiče napovídali až až. Myslím, že mám dost dobrý základ a nepotřebuji lekce v tomto směru a pokud ano, tak opět od nich. Ve svých pořadech se snažím informovat, ne někomu pomáhat a pakliže někdy ano, tak snad jen dobrým věcem, aktivitám atd. Když jsme ale již u těch principů romské morálky, možná by mohl Ivan Veselý zauvažovat nad svým dodržováním principů romské morálky. Mohu připomenout například to, že do čela romského měsíčníku Amaro Gendalos, který pod mým šéfredaktorováním vycházel šest let, postavil po mém odchodu Jakuba Poláka a poskytl mu prostor pro mnohdy velmi zvláštní způsob kritiky různých Romů. Kritika je v pořádku. Ale má být věcná a objektivní a to nebyla. Časopis bohužel pouhý rok po mém odchodu a pod šéfredaktorskou taktovkou Jakuba Poláka zanikl.

Koneckonců, ráda bych i skončila tou morálkou. Mělo by do ní patřit i to, že lidé, kteří se znají a mohou si své věci vyříkat osobně, nebudou tak činit skrze média a navíc zavádějícím způsobem. Na závěr jen poslední konstatování. Myslím si, že mnohem efektivnější a rozumnější by bylo od všech zúčastněných, včetně mé osoby, diskutovat jinde a jinak. Já se o to budu snažit a už bych opravdu nerada ztrácela svůj i váš čas reakcemi tohoto typu.

================================================================
ROMEA, o. s. založila 31. 12. 2002 původně pětice profesně úspěšných mladých lidí, kteří se podíleli a podílejí na celé řadě mediálních aktivit spojených nejen s romskou tematikou. ROMEA se zaměřuje především na mediální a vzdělávací oblast, jejím cílem je motivovat a zapojovat především mladé Romy do celospolečenského dění a přispět ke zlepšování vzájemného soužití menšin s majoritní společností v Čechách. K nejvýraznějším a periodickým aktivitám patří vydávání romského měsíčníku Romano voďi a příprava denně aktualizovaného Romského informačního servisu (www.romea.cz), který je nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem vytvářeným romskou neziskovou organizací a obsahuje rovněž stránky RADIA ROMEA a ROMEA TV, první romské internetové televize v ČR.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související tisk. zprávy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz