Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Šumavě zvoní Zvonková

6.12.2004
Zadní Zvonková [13 ekologických nevládních organizací]
Autor: Jaromír Bláha, tel: 731 463 929

Pokud úřady na poslední chvíli nezmění své rozhodnutí, pravděpodobně již ve středu (1.12.) začnou na šumavský hraniční přechod Zadní Zvonková proudit první osobní auta. Provoz pak v létě dramaticky vzroste. Hluk a výfukové plyny poškodí jednu z nejklidnějších částí národního parku. Povolení k otevření přechodu pro automobilový provoz přitom bylo vydáno bez odborného posouzení a přestože by dopravu mohly zajistit takzvané ekobusy.

Národní i místní ekologické organizace (Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Arnika, Česká společnost ornitologická, Děti Země, Ekologický právní servis, Calla - Sdužení pro záchranu prostředí, Jihočeské matky, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Hnutí DUHA České Budějovice, Hnutí DUHA Prachaticko, Památkářská obec Českokrumlovská a Ekocentrum Volary) se dnes proti otevření přechodu ohradily dopisem ministrům vnitra a životního prostředí (viz příloha).

Žádají, aby otevření přechodu předcházelo zpracování dopravní studie, která propočte dopravní zátěž a znečištění národního parku a sousedních přírodních rezervací. Jako kompromis navrhují provoz ekobusu, který by zajistil přepravu lyžařů na sjezdovky v rakouském Hochfichtu i dopravu místních lidí.

Zároveň upozorňují, že souhlas ředitele správy národního parku postrádá jakékoliv seriózní odborné zdůvodnění, a ptají se, co je skutečným důvodem změny ministerského stanoviska. Ministerstva životního prostředí dříve varovalo, že otevření přechodu by bylo "nevhodným zásahem" a došlo by "k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci". (1) Vydalo proto před rokem nesouhlasné stanovisko.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Požadavek majitelů ubytovacích zařízení na pravém břehu Lipna, kteří chtějí, aby se jejich klienti mohli snadno dopravovat na lyžařský areál Hochficht v Rakousku, je pochopitelný. Rozumíme také tomu, že přechod chtějí otevřít i obyvatelé místních obcí, aby mohli snadněji navštěvovat své sousedy v Rakousku. Věříme, že také oni rozumí, že není možné tuto klidnou a tichou část národního parku a chráněné krajinné oblasti křižovat osobní automobily. Také zde, stejně jako v jiných částech národního parku, by problém mohl řešit provoz ekobusů. Proč nebylo toto řešení použito? Protože eliminací diskuse s ekologickými organizacemi a odbornou veřejností byla vyloučena také možnost dosažení kompromisu?"

Pavel Pešout, předseda Českého svazu ochrany přírody řekl:
"Správa NP a CHKO Šumava vynakládá každoročně statisíce korun na provoz takzvaných ekobusů - právě proto, aby omezila osobní automobilovou dopravu v národním parku a chráněné krajinné oblasti. Na ekobusy přispívá i Jihočeský kraj. Obdobně je tomu také v jiných evropských národních parcích. Otevření komunikace v dosud klidné části NP a CHKO automobilové dopravě je v naprostém rozporu s touto strategií. Postupně se změní v hlavni silnici se špalíry aut, takže z cyklostezky zcela vytlačí cykloturisty a odejdou i někteří další turisté."

Vladimír Molek ze Sdružení Calla řekl:
"Oblast, kterou komunikace na Zadní Zvonkovou protíná, je důležitou a pravděpodobně nenahraditelnou migrační trasou pro losa evropského, tetřívka obecného, rysa ostrovida a domovem dalších vzácných a ohrožených rostlin i živočichů jako jsou jeřábek lesní, chřástal polní, vydra říční, čolek horský, suchopýrek alpský a řada dalších. Jsou chráněná území pro přírodu, nebo pro auta?"

Více informací:
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, telefon 731 463 929, e-mail: jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, telefon 38 7310166, e-mail: calla@ecn.cz
Jan Hora, Česká společnost ornitologická, telefon 274 866 700, e-mail: cso@birdlife.cz

Poznámky:
[1] Stanovisko Ministerstva životního prostředí k ze dne 2.12.2003 uvádí:
"Přechod leží na hranici mezi NP [národním parkem] a CHKO [chráněnou krajinnou oblastí]. Přístupová komunikace vede po hranici I.z [první zónou] NP a PP [přírodní památka] Úval Zvonková, v CHKO přilehá PP Prameniště hamerského potoka a další ZCHÚ [zvláště chráněná území] jsou v blízkosti. Celá oblast vykazuje vysokou kumulaci přírodních hodnot, k nimž patří vzácná rostlinná společenstva s řadou chráněných druhů rostlin, citlivá na sešlap a eutrofizaci prostředí a výskyt mnoha ohrožených druhů živočichů, chráněných v kategorii kriticky a silně ohrožených, na svých přirozených biotopech. Otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla by bylo v dané lokalitě nevhodným zásahem z důvodu zvýšení především dopravního zatížení pravého břehu Lipna, který by měl zůstat klidovým územím CHKO. Došlo by k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci přírodního prostředí pravého břehu Lipna. Nesouhlasíme proto s otevřením HP [hraničního přechodu] pro motorová vozidla."

====================================
Dopis ministrům vnitra a životního prostředí

Vážený pan
František Bublan,
ministr
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Vážený pan
Libor Ambrozek,
ministr
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

na vědomí:
Ing. Alois Pavlíčko, ředitel Správy NP a CHKO Šumava
sdělovací prostředky

Vážení pánové,

obracíme se na Vás ve věci otevření hraničního přechodu Zadní Zvonková pro osobní automobily. Vyrozuměli jsme, že k němu dojde již 1. prosince t.r. Žádáme Vás proto o podniknutí urgentních kroků v této věci a zodpovězení několika otázek.

Jsme informací o otevření přechodu k prvnímu prosincovému dni překvapeni. Pouhé dva měsíce od chvíle, kdy ředitel Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen NP a CHKO) Alois Pavlíčko a náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko oznámili veřejnosti změnu svého stanoviska k územnímu plánu Jihočeského kraje v této věci, je přechod Zadní Zvonková otevírán automobilům do 3,5 tuny pro “zkušební” provoz. Přestože jde o velmi vážný zásah do chráněného přírodního prostředí, je realizován bez jakékoliv diskuse s odborníky, natožpak seriózně odborně posuzován.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k ze dne 2. prosince 2003 uvádí:

„Přechod leží na hranici mezi NP a CHKO. Přístupová komunikace vede po hranici I.z NP a PP Úval Zvonková, v CHKO přilehá PP Prameniště Hamerského potoka a další ZCHÚ jsou v blízkosti. Celá oblast vykazuje vysokou kumulaci přírodních hodnot, k nimž patří vzácná rostlinná společenstva s řadou chráněných druhů rostlin, citlivá na sešlap a eutrofizaci prostředí a výskyt mnoha ohrožených druhů živočichů, chráněných v kategorii kriticky a silně ohrožených, na svých přirozených biotopech. Otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla by bylo v dané lokalitě nevhodným zásahem z důvodu zvýšení především dopravního zatížení pravého břehu Lipna, který by měl zůstat klidovým územím CHKO. Došlo by k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci přírodního prostředí pravého břehu Lipna. Nesouhlasíme proto s otevřením HP pro motorová vozidla ."

Co se na těchto skutečnostech v letošním roce změnilo?

Oblast, kterou komunikace na Zadní Zvonkovou protíná, je důležitou a pravděpodobně nenahraditelnou migrační trasou pro losa evropského, tetřívka obecného, rysa ostrovida a domovem dalších vzácných a ohrožených rostlin i živočichů jako jsou jeřábek lesní, chřástal polní, vydra říční, čolek horský, suchopýrek alpský, plavuník zploštělý, vemeník zelenavý, vemeník dvoulistý a řada dalších.

Zároveň budoucí intenzivní automobilový provoz může zhoršit podmínky pro šetrnou turistiku. Vytlačí cykloturisty, kteří tuto cyklostezku využívají a jsou v současnosti významným zdrojem příjmů v oblasti. Sníží rekreační atraktivnost prozatím jedné z nejkvalitnějších částí jižních Čech.

Správa NP a CHKO Šumava vynakládá každoročně statisíce korun na provoz ekologické autobusové dopravy – tzv. ekobusů – právě proto, aby omezila osobní automobilovou dopravu v národním parku a chráněné krajinné oblasti. Na ekobusy přispívá i Jihočeský kraj. Obdobně je tomu také v jiných evropských národních parcích. Otevření komunikace v dosud klidné části NP a CHKO automobilové dopravě je v naprostém rozporu s touto strategií.

Je nesporné, že zátěž automobilového provozu poškodí okolní biotopy a zhorší stav přírodního prostředí - území zařazeného do soustavy Natura 2000. Česká republika tedy porušuje evropskou legislativu několik měsíců po jejím přijetí. Platný územní plán VÚC Šumava zde rovněž provoz automobilové dopravy neumožňuje.

Požadavek majitelů ubytovacích zařízení na pravém břehu Lipna, kteří chtějí rozšířit své služby v zimní sezóně, aby se jejich klienti mohli snadno dopravovat na lyžařský areál Hochficht v Rakousku, je pochopitelný. Rozumíme také tomu, že přechod chtějí otevřít i obyvatelé místních obcí, aby mohli snadněji navštěvovat své sousedy v Rakousku. Věříme, že také oni rozumí, že není možné tuto klidnou a tichou část NP a CHKO Šumava křižovat osobními automobily, aniž by došlo k poškození chráněné přírody. Také zde, stejně jako v jiných částech národního parku, by problém mohl řešit provoz ekobusů. Proč nebylo toto řešení použito? Protože eliminací diskuse s ekologickými organizacemi a odbornou veřejností byla vyloučena také možnost dosažení kompromisu?

Dovolujeme si obrátit na Vás se dvěma otázkami:

1. Proč byl povolen provoz osobní automobilové dopravy ve velmi citlivé části Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, aniž by před tím byla vypracována dopravní studie s prognosou dopravní zátěže lokality a studie hodnocení vlivu zprovoznění komunikace pro automobilovou dopravu na životní prostředí?

2. Na základě jakých odborných podkladů došlo k náhlé změně stanoviska Správy CHKO Šumava, která až dosud z důvodů ochrany přírody s otevřením přechodu pro osobní automobilovou dopravu striktně nesouhlasila?

Žádáme Vás, abyste nepřipustili otevření přechodu Zadní Zvonková pro osobní automobilovou dopravu do doby, než bude vyhotovena studie předpokládané dopravní zátěže a studie vlivu na životní prostředí.

Žádáme Vás, až budou známy výsledky těchto posouzení, o uspořádání kulatého stolu s účastí zástupců místních občanů, ekologických organizací, lokálních iniciativ, odborné veřejnosti a státní správy. Byl by to férový pokus o nalezení výhodného řešení pro všechny strany.

S pozdravem

Pavel Pešout, Český svaz ochránců přírody
Jaromír Bláha, Hnutí DUHA
Vlastimil Karlík, Arnika
David Lacina, Česká společnost ornitologická
Vladimír Molek, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Pavel Doucha, Ekologický právní servis
Zdeněk Čihák, Děti Země
Jaroslava Brožová, Jihočeské matky
Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkovska
Růžena Šandová, Hnutí DUHA České Budějovice
Jiří Včelák, Hnutí DUHA Prachaticko
Ivo Stehlík, Ekocentrum Volary
Zbyněk Dočkal, Památkářská obec Českokrumlovská

Za správnost:
Jaromír Bláha
vedoucí programu Lesy
Hnutí DUHA
Bratislavská 31
602 00 Brno


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz