Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sněmovna hlasovala proti mezinárodním závazkům

12.12.2003
PRAHA [MŽP ČR]
Autor: Karolína Šůlová, tel: 267 122 944, 724 102 406

Novela zákona o vnitrozemské vodní plavbě, kterou dnes poslanci schválili, je v rozporu s mezinárodními úmluvami i směrnicemi Evropské unie. Podle ní se na vodní cesty, které leží ve zvláště chráněném území, nevztahují ustanovení zákona o ochraně přírody [1]. Prohlašuje také úpravy řek za veřejný zájem.

Návrh předložil poslanec Jaromír Schling a postavil se za něj Hospodářský výbor sněmovny. Podle stanoviska Parlamentního institutu i legislativního odboru MŽP je však návrh s rozporu s mezinárodními závazky České republiky [2].

„Návrh narušuje základní právní jistoty České republiky. Doufám, že si Senát uvědomí důležitost našich mezinárodních závazků a senátoři pro takovýto protieevropský návrh ruku nezvednou“, komentuje dnešní hlasování ministr životního prostředí Libor Ambrozek. „Vodní dopravu považuji za ekologickou a potřebnou – ovšem jen tehdy, pokud nevede k nevratné devastaci cenných ekosystémů. To se však musí posuzovat případ od případu, nikoli paušálním povolením pro stavbu vodních dálnic.


Poznámky:

[1] Návrh se týká vodních cest vymezených vodním tokem Labe od říčního km 129,1 (Pardubice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo a vodním tokem Vltava od říčního km 91,5 (Třebenice) včetně plavebního kanálu Vraňany - Hořín po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín je ve veřejném zájmu.

[2] Bernská úmluva o ochraně druhů a přírodních stanovišť, Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, směrnice 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

[3] Hlasování:
http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=4&s=23&he=847&pg=43

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz