Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis premiérovi Slovenské republiky: Neberte si příklad ze Šumavy

24.6.2005
DOLNÍ BŘEŽANY [Občanské sdružení Šumava 21]
Autor: Jiří Štich, tel: 214 911 150, 603 232 597

Občanské sdružení Šumava 21, které hájí názor, že nelze rozsáhlá území ve střdovropských národních parcích ponechat jen samovolnému vývoji, a prosazuje proto aktivní přístup v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (kůrovci), poslalo otevřený dopis slovenskému premiérovi Mikuláši Dzurindovi. Podporuje v něm slovenskou vládu v co nejrychlejším zpracování větrné kalamity, která postihla Vysoké Tatry na podzim roku 2004, a to i na územích, jež chtějí některá ekologická sdružení ponechat bez zásahu. "Názory o ponechání částí území národních parků (jádrových
zón) jen přírodním procesům nejsou potvrzeny žádnou odbornou ani vědeckou studií. V praxi jsou pak jen nezodpovědným pokusem na přírodě, na který nemáme právo, a vedou ke katastrofálním důsledkům," uvádí jednatel Šumavy 21 Jiří Štich s odkazem na miliardové škody, které vznikly uplatňováním bezzásahovosti proti kůrovci v lesích Národního parku Šumava.

Dopis slovenskému premiéovi, který podpořily svým podpisem také organizace Česká jednota lesnická a Česká lesnická společnost, tak reaguje na petiční akci Hnutí DUHA, směrovanou na slovenského premiéra a na výzvu této organizace, aby čeští občané požadovali zpět své dary poskytnuté na obnovu Tater. "Nechceme, aby názor Hnutí DUHA a Správy NP Šumava byl vnímám jako obecný názor české veřejnosti," zdůrazňuje Šumava 21 v dopise, který poskytla slovenským a českým médiím.

Šumava 21 současně zaslala stížnost premiérovi Jiřímu Paroubkovi na státní orgány, které jsou opovědné za odumření několika tisíc hektarů lesů v nejvyšších a nejcennějších lokalitách Šumavy. Sdružení žádá premiéra, aby z titulu své funkce zamezil dalším miliardovým škodám, které zákonitě vzniknou, dojde-li k připravovanému rozšíření bezzásahového území (v současné době se připravuje pod vedením ředitele Správy NP Šumava Aloise Pavlíčka rozšíření na 30 % rozlohy NP Šumava) a aby povolal k odpovědnosti osoby, které mají tyto miliardové škody v NP
Šumava na svědomí.

Kontakt: o.s. Šumava 21, e-mail: sumava21@volny.cz
Jiří Štich - jednatel, tel. +420 603 232 597, 241 911 150, www.sumava21.cz

Česká jednota lesnická, Ing. Jan Svoboda – předseda, tel. + 420 606 372 796

Česká lesnická společnost, Ing. Štěpán Kalina – předseda, tel. + 420 221 082 384

Otevřený dopis premiérovi Slovenské republiky: Neberte si příklad ze Šumavy

Vážený pan premiér
Mikuláš Dzurinda
Úřad vlády Slovenské republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika

Vážený pane premiére,

česká média informovala, že Hnutí DUHA organizuje petici proti způsobu, jakým se likviduje kalamita ve Vysokých Tatrách, a ředitel Správy NP Šumava Alois Pavlíčko zastavil jakoukoliv pomoc Správy NP Šumava Vysokým Tatrám.
Jsme ekologické sdružení oborníků – lesníků, jehož hlavním úkolem je zachovat zelené lesy i v Národním parku Šumava a které bylo založeno jako názorový protipól Hnutí DUHA (informace na www.sumava21.cz). Obecně lze říci, že máme zcela opačný názor na ochranu lesních ekosystémů než Hnutí DUHA. V NP Šumava prosazujeme aktivní přístup v ochraně lesa proti škodlivým činitelům, zejména proti lýkožroutu smrkovému. Zde je nutno podotknout, že lesníci mají s ochranou lesů dvousetleté, přírodou ověřené zkušenosti, a proto se domníváme, že jak v Národním parku Šumava, tak v Tatranském národním parku nelze rozsáhlá území ponechat jen samovolnému vývoji. I v jádrových zónách chráněných území je nutno zejména proti lýkožroutu smrkovému aktivně postupovat – to znamená, že veškerá kalamita musí být i zde co nejdříve zpracována. Ať se to líbí či nelíbí některým ekologickým organizacím, včetně mezinárodních, které za ochranu životního prostředí nenesou morální ani trestně právní odpovědnost.
Asi víte, že v 60. a 70. letech 19. století postihla Šumavu větrná kalamita obdobného rozsahu, jako v loňském roce Vysoké Tatry. I přes okamžité zahájení likvidace této kalamity byla většina kalamitní hmoty napadena lýkožroutem smrkovým, který se rozšířil i na další, kalamitou nepostižené porosty. Celkový objem kůrovcem napadené hmoty pak značně překročil objem dřeva padlého větrem. Osvíceností tehdejších majitelů, především Schwarzenbergů, byla veškerá kalamita i za účinné podpory státu zpracována a kalamitní plochy zalesněny. I díky tomu bylo možno po cca 120 letech od této kalamity vyhlásit na Šumavě národní park. Profesor Pfeffer, světově uznávaný expert na kůrovce, až do své smrti tvrdě vystupoval proti názorům, které propaguje Hnutí DUHA a které se bohužel v současnosti uplatňují i v NP Šumava. Drtivá většina odborníků na lesní ekosystémy a odborníků na kůrovce má na věc stejný názor – proti kůrovci se bojovat musí. Veškeré seriózní vědecké práce, výzkumy a zkušenosti z historie to jednoznačně potvrzují. Názory o ponechání částí území národních parků (jádrových zón) jen přírodním procesům nejsou potvrzeny žádnou odbornou ani vědeckou studií. V praxi jsou pak jen nezodpovědným pokusem na přírodě, na který nemáme právo, a vedou ke katastrofálním důsledkům. (Od vzniku NP Šumava dosáhly škody způsobné nezasahováním proti kůrovci minimálně 10 miliard korun. Shodují se na tom odborníci na vyčíslování škod na životním prostředí.)

Odborníci, jimiž se Hnutí DUHA zaštiťuje, nejsou odborníky na kůrovce a není nám známa žádná jejich vědecká práce o kůrovci – to se týká i odborníků z mise Světového svazu ochrany přírody (IUCN) – a tudíž jejich názor nelze považovat za jediný správný způsob řešení.
Výzvu Jaromíra Bláhy z Hnutí DUHA, aby čeští občané požadovali vrácení příspěvků poskytnutých na obnovu Vysokých Tater, považujeme za nehoráznost. Dávám-li někomu dar, je věcí obdarovaného, jak s ním naloží, a my věříme, že slovenská strana využije dar českých občanů na pomoc Vysokým Tatrám co nejlépe.
V žádném případě nechceme radit slovenské vládě a slovenským občanům, jakým způsobem se postaví ke kalamitě ve Vysokých Tatrách. Nemohli jsme však nechat bez povšimnutí jednání Hnutí DUHA a ředitele Správy Národního parku Šumava, protože nechceme, aby jejich názor byl vnímán jako obecný názor české veřejnosti. Tím totiž v žádném případě není.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Za občanské sdružení Šumava 21
Jiří Štich – jednatel

S podporou organizací:

Česká jednota lesnická, Ing. Jan Svoboda – předseda
Česká lesnická společnost, Ing. Štěpán Kalina – předseda

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz