Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Svíčkový pochod večerním Brnem Protest proti bezpráví v Tibetu

25.3.2008
BRNO [Amnesty International v ČR / M.O.S.T]
Autor: Jan Duda , tel: 777 127 074

Kde a kdy?

Dne 26. března 2008 brněnská skupina Amnesty International společně s občanským sdružením Tolerance (M.O.S.T.) upozorní na nedávná povstání Tibeťanů s důrazem na lidskoprávní rozměr těchto událostí. Akce bude mít podobu pokojného protestního shromáždění, které připomene neutěšený stav v tibetské oblasti, včetně dlouhodobého porušování lidských práv. Od 18:00 bude v prostoru u kašny Parnas na Zelném trhu v Brně k dispozici petiční stánek společně s všeobecnými informacemi o historii, kultuře a aktuální situaci v Tibetu na poli politickém a lidskoprávním. Veřejnosti bude rovněž nabídnuta možnost pomoci konkrétním lidem, a to podpisem petice či dopisu určených čínským představitelům. Následovat bude svíčkový pochod večerním Brnem. Ten bude symbolicky ukončen na náměstí Svobody.


Proč?

Pořadatelé akce chtějí touto formou vyjádřit svůj nesouhlas se součastnou neuspokojivou situací v dané oblasti. Jako jeden z hlavních požadavků v zasílaných dopisech a peticích čínské administrativě zmíníme zastavení cenzury a otevření Tibetské oblasti mezinárodním médiím za cílem objektivního monitoringu součastné situace. V Indexu svobody slova ve světě sestavovaného Reportéry bez hranic se totiž Čína nachází na 163 místě ze 169 sledovaných zemí a existuje odůvodněná obava, že bez dohledu novinářů může snáze dojít k porušení základních lidských práv. Tímto požadavkem pokračuje Amnesty International ve své kampani za svobodu slova (viz: http://www.amnesty.cz/kampane-projekty/Svoboda-sdelovacich-prostredku/).

S těmito požadavky souvisí apel na čínské úřady, aby do Tibetu povolily přístup nezávislým vyšetřovatelům OSN. Ti by se měli věnovat zjištění informací o událostech posledních dní. V souladu s prohlášením jeho svátosti Dalajlámy si přejeme, aby vyšetření proběhla za účasti obou zainteresovaných stran, společně pod patronátem mezinárodního společenství. Tím by se zajistila jejich maximální objektivnost.

Za další důležitý bod, kterému chceme pochodem vyjádřit podporu, považujeme také zahájení rovnostranného dialogu mezi čínskou vládou a Dalajlámou s použitím ryze diplomatických nástrojů a s vyloučením užití silových a nátlakových prostředků.

Chceme věnovat Tibetu pozornost také s ohledem na dlouhodobě neutěšený stav lidských práv v oblasti. Lidé, kteří i v minulosti byli zadrženi za to, že pokojně vyjadřovali své názory a přesvědčení, musí být okamžitě propuštěni. Chceme vyzvat čínské úřady, aby v reakci na protesty jednaly zdrženlivě a neuplatňovaly zbytečné násilí. Situace si také žádá pozornost Rady OSN pro lidská práva. Čína by si rovněž měla uvědomit své právní závazky a standardy, které přislíbila dodržet. K nim patří faktické, tedy nejen formálně právní uznání Tibetské autonomie.

Amnesty International rovněž uveřejnila urgentní apel na podporu patnácti mnichů, kteří byli zadrženi za pokojné vyjadřování svého názoru 10. března 2008. Podrobné informace najdete v příloze k této zprávě. Součástí akce bude upozornění na toto téma, a také možnost tyto mnichy podpořit.

Přístup zdravotnické péče, právníků a nezávislého vyšetření předchozích protestů bude patřit taktéž mezi požadavky zasílané na adresu čínských představitelů.


Pozadí událostí

Neutěšená situace v oblasti svobody projevu je v Číně dlouhodobým problémem. Ze 124 po celém světě uvězněných novinářů, sledovaných Reportéry bez hranic, jich je 33 z Číny a ze 64 kyberdisidentů ve světě pochází dokonce 51 z ČLR. Jedním z nich je již dlouhodobě podporovaný Ši-Tao ( více informací na stránkách brněnské skupiny AI: http://www.amnesty-brno.estranky.cz/stranka/kyberdisident-si-tao_-10-let-vezeni ).

Podle informací organizace Mezinárodní kampaň za Tibet (International Campaign for Tibet – ICT) utíká každým rokem z Číny do Nepálu na dva až tři tisíce Tibeťanů. Z Nepálu pak většinou směřují dál do Indie. Zhruba třetinu z těchto lidí tvoří děti, které chtějí navštěvovat tibetské školy v Indii. Často prchají také jeptišky a mniši, kteří chtějí svobodně praktikovat své vyznání. Právě v této kauze se angažuje i Amnesty International, která společně s veřejností při svíčkovém pochodu pošle čínským úřadům apel vyzívající k tomu, aby neužívaly nepřiměřenou sílu vůči lidem, kteří chtějí vyjadřovat své názory.


O organizacích

Amnesty International je celosvětové hnutí zasazující se o dodržování lidských práv ve světě, odstranění diskriminace z důvodů národnosti, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví a sexuální orientace. Usiluje o propuštění vězňů svědomí, tj. lidí vězněných z výše uvedených důvodů, o zrušení trestu smrti a odstranění mučení a jakéhokoliv jiného ponižujícího zacházení. Má přes 2,2 milionu členů z více jak 150 zemí a území světa organizovaných v 7 500 místních skupinách. Amnesty International je zcela nezávislá na vládách, politických ideologiích či náboženských organizacích.

Občanské sdružení M.O.S.T. je několik let existující, převážně Ostravské sdružení, které každoročním pořádáním březnového Festivalu pro Tibet upozorňuje na aktuální dění v Tibetu. Kromě něj pořádal M.O.S.T. i několik dalších sérií přednášek. Finanční podporu směřuje do oblasti Ladakhu, někdy zvaného Malý Tibet. Je to oblast v Indii, jež je kulturně takřka tibetská. Smyslem tedy je zachovat bohatství této himalájské kultury.


Více informací podají:

Jan Duda
777 127 074
j.duda@centrum.cz
Amnesty International Brno
http://www.amnesty-brno.estranky.cz/

Petr Salamon
724685362
Nobedar@centrum.cz
M.O.S.T.
www.protibet.org

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz