Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Sedm mezinárodních nevládních organizací vyzývá MOV k akci za lidská práva v Číně

20.3.2008
PRAHA [Olympic Watch]
Autor: Petr Kutílek, tel: 608 560 503

Mezinárodní koalice sedmi nevládních organizací pro lidská práva, včetně tří skupin čínského exilu, poslala ostře formulovaný otevřený dopis předsedovi MOV Jacquesu Roggeovi. Žádá ho v něm, aby „ihned jednal“ na obranu lidských práv a olympijských ideálů a aby garantoval právo sportovců na svobodu projevu v Pekingu. Dopis, který říká, že „pouze aktivní, zodpovědný přístup MOV na obranu lidských práv může zabránit dalším možným výzvám k bojkotu“, byl odeslán v souvislosti s čínským zásahem v Tibetu.

Mezi signatáři je Jan Ruml jako spoluzakladatel a předseda Olympic Watch, a dále šéfové organizací Reportéři bez hranic, Mezinárodní společnost pro lidská práva, Human Rights Without Frontiers, Koalice Číňanů v zahraničí za demokracii, Nezávislá federce čínských studentů a akademiků a Federace za demokratickou Čínu.

Dopis připomíná veřejné přísliby, které čínská vláda učinila v roce 2001, když kandidovala na pořádání her, ohledně zlepšení na poli lidských práv a úplné svobody tisku do začátku olympiády. Aniž by explicitně volal po bojkotu, dopis říká že MOV musí zaručit, že sportovci budou moci v Pekingu pokojně vyjádřit své názory. Požaduje také svobodný přístup do Tibetu pro mezinárodní i čínská média, a spravedlivé zacházení se všemi zadrženými.

Kontakt:
Petr Kutílek, Olympic Watch, +420 608 560 503, press@olympicwatch.org
Vincent Brossel, RSF, +33 1 44 83 84 70, asie@rsf.org
Willy Fautré, HRWF, + 32 2 3456145, info@hrwf.net


Níže následuje celý text dopisu v angličtině, a poté jeho neoficiální překlad do češtiny:

Dear President Rogge,

The Chinese government's crackdown and the media blackout in Tibet have alerted the world to the lack of human rights progress in China just a few months before the Olympic Games are to take place in Beijing.

We, the undersigned organisations, call on you personally and on the rest of the international Olympic movement to act now and side with the Olympic ideals of "human dignity" and "respect for universal fundamental ethical principles".

China must immediately ensure freedom for the international as well as Chinese media to investigate and report on the recent crackdown in Tibet, as it publicly pledged full media freedom by the time of the Olympics when it was bidding for the Games in 2001.

China must also release all Tibetans and others who only peacefully exercised their freedom of expression, prevent torture and other kinds of ill-treatment of all detainees, and ensure the right to fair trial to all. The world remembers China's public pledges of human rights improvements in 2001.

The International Olympic Committee and National Olympic Committees must publicly state that Olympic athletes enjoy full freedom of expression if and when they come to Beijing. Their peaceful support for human rights and Olympic ideals is their human right and duty and they can in no way be prevented from doing so.

Only an active, responsible approach by the IOC in defence of human rights can prevent further possible calls for boycott by concerned citizens of the world. Stop hiding behind absurd statements about not mixing sports and politics. Human rights is not politics. Human dignity is not politics. Human life is not politics. People are dying. You need to speak out now.

Prague / Washington / Frankfurt / Brussels / Paris, 19 March 2008

Jan Ruml, chairman, Olympic Watch
Wei Jingsheng, chair, Overseas Chinese Democracy Coalition
Karl Hafen, managing director, International Society for Human Rights (IGFM/ISHR)
Willy Fautré, director, Human Rights Without Frontiers Intl.
Robert Ménard, secretary-general, Reporters Without Borders (RSF)
Zhou Jian, president, Independent Federation of Chinese Students and Scholars
Fei Liangyong, chairman, Federation for a Democratic China


Vážený pane předsedo Roggeu,

zásah čínské vlády a mediální blokáda v Tibetu připomněl světu absenci pokroku na poli lidských práv v Číně jen několik měsíců před tím, než se mají v Pekingu konat olympijské hry.

My, níže podepsané organizace, vyzýváme Vás osobně i zbytek mezinárodního olympijského hnutí, abyste ihned jednal a postavil se na stranu olympijských ideálů „lidské důstojnosti“ a „úcty k univerzálním základním etickým principům“.

Čína musí okamžitě zajistit pro mezinárodní i čínská média svobodu shromažďovat informace a podávat zpravodajství o nedávném zásahu v Tibetu, jelikož když v roce 2001 kandidovala na pořádání olympiády, veřejně slibovala plnou svobodu tisku do začátku her.

Čína musí také propustit všechny Tibeťany a ostatní, kdo jen pokojně využívali své svobody projevu, zabránit mučení a dalším druhům krutého zacházení se zadrženými, a zajistit právo na spravedlivý proces pro všechny. Svět si pamatuje veřejné přísliby Číny z roku 2001 ohledně zlepšení na poli lidských práv.

Mezinárodní olympijský výbor a národní olympijské výbory musí veřejně prohlásit, že olympijští sportovci mají plnou svobodu projevu, pokud a až přijedou do Pekingu. Jejich pokojná podpora lidským právům a olympijským ideálům je jejich lidským právem a povinností, a žádným způsobem jim v tom nemůže být zabráněno.

Pouze aktivní, zodpovědný přístup MOV na obranu lidských práv může zabránit dalším možným výzvám k bojkotu ze strany občanů tohoto světa. Přestaňte se schovávat za absurdní prohlašení o nemíchání sportu a politiky. Lidská práva nejsou politika. Lidská důstojnost není politika. Lidský život není politika. Umírají lidé. Teď už musíte promluvit.

Praha / Washington / Frankfurt / Brusel / Paříž, 19. března 2008

Jan Ruml, předseda, Olympic Watch
Wei Jingsheng (Wej Ťing-šeng), předseda, Koalice Číňanů v zahraničí za demokracii
Karl Hafen, ředitel, Mezinárodní společnost pro lidská práva (IGFM/ISHR)
Willy Fautré, ředitel, Human Rights Without Frontiers Intl.
Robert Ménard, generální tajemník, Reportéři bez hranic (RSF)
Zhou Jian (Čou Ťien), president, Nezávislá federce čínských studentů a akademiků
Fei Liangyong (Fej Liang-jung), předseda, Federace za demokratickou Čínu

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz