Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hyundai nemá o Lutyni zájem. Arnika vyzvala kraj i ministerstvo, aby plán na průmyslovou zónu zrušili.

11.4.2006
PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů / petiční výbor Dolní Lutyně]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Společnost Hyundai nemá zájem postavit nový závod u obce Dolní Lutyně na Ostravsku. Korejská automobilka nedávno potvrdila záměr investovat až miliardu eur do průmyslové zóny Nošovice a zaměstnat tři tisíce lidí. Podle Arniky tak vznikl prostor, aby jedinečná přírodní oblast u Dolní Lutyně byla konečně vyhlášena jako součást chráněných území evropského významu – Natura 2000.

Lutyně se v rozporu s evropskou směrnicí do Natury 2000 nedostala kvůli projektu kraje a vlády na zřízení strategické průmyslové zóny na Ostravsku. Centrum pro podporu sdružení Arnika se dnes písemně obrátilo na hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského a ministra průmyslu Milana Urbana, které žádá o zrušení plánu na budování průmyslové zóny Lutyně. Arnika tvrdí, že další velká zóna je na Ostravsku zbytečná a obává se devastace přírody i sankcí EU kvůli poškození ptačí oblasti Natury 2000.

„Ostravsko nepochybně dvě strategické průmyslové zóny nepotřebuje. Automobilka Hyundai před několika dny potvrdila svůj záměr postavit montážní závod za téměř miliardu eur v průmyslové zóně Nošovice. Jsme proto přesvědčeni, že plán na budování podobné zóny u obce Dolní Lutyně již není potřebný,“ vysvětluje Mgr. Helena Váňová, vedoucí ostravské pobočky sdružení Arnika. To se dnes obrátilo otevřeným dopisem na ministra průmyslu Milana Urbana a hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského a vyzvalo je k neprodlenému zastavení příprav projektu. „Na Ostravsku je řada zdevastovaných a nevyužitých ploch po zkrachovalých továrnách. Nemůžeme nechat všechnu volnou krajinu, která nám ještě zbývá, vybetonovat pro nové průmyslové zóny,“ shrnuje Váňová.

Aktivitu Arniky podporuje i převážná část obyvatel Dolní Lutyně. „Lidi u nás sice trápí nezaměstnanost, ale obavy z průmyslové zóny jsou ještě větší,“ popisuje situaci mluvčí petičního výboru proti výstavbě zóny Zuzana Norková. „Bojíme se nárůstu nákladní dopravy, kumulace velkého počtu lidí bez vztahu k našemu regionu, trápí nás zábor zemědělské půdy i znečištění životního prostředí. Vždyť okolí naší obce je jednou z posledních přírodních oblastí na Ostravsku, která dosud nebyla zasažena průmyslem. Přírodní hodnoty a velký potenciál pro čistou zemědělskou produkci jsou dvě věci, na kterých nám záleží a na kterých můžeme postavit svou budoucnost,“ vysvětluje Norková. Její občanská iniciativa spolu s Arnikou prosazuje, aby byla celá oblast Poodří a Poolší chráněna v evropském systému Natura 2000.

„Ze stylu, jakým přichází Hyundai, nejsme nadšení,“ říká vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský. Naráží tím na zprávy o vyhrožování soukromým vlastníkům pozemků u Nošovic smrtí, pokud odmítnou prodat, a na začínající vyšetřování šéfů Hyundai v Jižní Koreji pro podezření z rozsáhlých korupčních praktik. „Pakliže mají na Ostravsku vzniknout nové pracovní příležitosti, z hlediska ochrany přírody bychom považovali za vhodnější využití průmyslové zóny v Mošnově či Hrabové nebo současných tzv. brownfields. Budování na zelené louce je tou nejhorší variantou,“ dodal Skalský. Podle něj je vznik dvou strategických průmyslových zón v každém případě nereálný. „Je to jednak otázka konkurence, jednak by tím byl celý pracovní trh Ostravska svázán s jediným průmyslovým odvětvím. Z dostupných údajů totiž vyplývá, že i u Lutyně měla stát automobilka. Nehledě na to, že důsledky prohrané sázky bývalého režimu na těžký průmysl prožívá Ostravsko dodnes,“ dodal Skalský.


Příloha:
Otevřený dopis Arniky hejmanovi Moravskoslezského kraje a ministrovi průmyslu

Výzva k odstoupení Moravskoslezského kraje od záměru na výstavbu strategické průmyslové zóny u obce Dolní Lutyně

Vážený pane ministře Urbane,
Vážený pane hejtmane Tošenovský,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s nedávným oznámením záměru korejské společnosti Hyundai vybudovat nový automobilový závod v průmyslové zóně Nošovice, a současně s pokračující přípravou průmyslové zóny u obce Dolní Lutyně.

Jsme přesvědčeni, že příchodem společnosti Hyundai dochází k naplnění záměrů představitelů Moravskoslezského kraje – vybudováním strategické průmyslové zóny vytvořit v krátkém časovém horizontu velký počet přímých pracovních míst a vyslat impulz pro vznikání pracovních míst nepřímých v návazných a spolupracujících odvětvích a společnostech v regionu. Hyundai dnes mluví o 3.000 přímých zaměstnancích závodu a 12.000 dalších pracovníků v navázaných firmách, což nepochybně znamená významné snížení nezaměstnanosti v regionu.

V uvedené souvislosti – po příchodu společnosti Hyundai – považujeme záměr na vybudování strategické průmyslové zóny u obce Dolní Lutyně jako dnes již neaktuální a zjevně nepotřebný. Realizací tohoto projektu by došlo k záboru obrovských ploch kvalitní orné půdy a mimořádně cenných částí přírody a k existenčnímu ohrožení – možná i k likvidaci – stávajících a prosperujících farem. Obě průmyslové zóny by navíc byly v těžko řešitelném konkurenčním postavení – pokud je nám známo, i v zóně Dolní Lutyně měl být umístěn automobilový závod. Pracovní trh Ostravska by se dostal do závislosti na jediném průmyslovém odvětví a byl by vážně ohrožen potenciálními změnami na světových trzích s automobily.

Jsme přesvědčeni, že v oblasti Dolní Lutyně by měla být vyhlášena ptačí oblast evropské soustavy chráněných území Natura 2000 „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ v původním rozsahu a území by mělo být ochráněno před průmyslovými projekty, neboť se jedná o jeden z posledních koutů přírody nezasažených negativně lidskou činností na severní Moravě.
Dovolujeme si Vás tímto dopisem a na základě uvedených skutečností vyzvat, abyste se svou autoritou i v rámci svých kompetencí zasadil o ukončení probíhajících příprav na výstavbu průmyslové zóny Dolní Lutyně a zasadil se zároveň o vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v původních hranicích.

Předem děkujeme, že se budete touto naší výzvou zodpovědně zabývat, jakož i za Vaši písemnou odpověď.

V úctě, za Arniku
Martin Skalský
vedoucí Centra pro podporu občanů

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz