Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

O prázdninách budou studenti hledat alternativy k ekonomii

10.5.2004
KŘTINY [Horní mlýn]
Autor: Stanislav Kutáček, tel: 516 439 233

V týdnu od 3. do 9. července 2004 proběhne na Horním mlýnu ve Křtinách (1) týdenní akce s názvem „Letní škola alternativ v ekonomii“. Během letní školy budou účastníci z řad studentů ekonomie, ale i dalších oborů, diskutovat s domácími i zahraničními odborníky nad problémy vztahu ekonomie a životního prostředí.

Letní škola reaguje na dosud rozšířený názor, že ekonomie musí být s ekologicky odpovědnější společností v rozporu, a snaží se ukázat, že řada myšlenek a proudů v ekonomii naopak problémy životního prostředí vnímá a snaží se hledat řešení. Jde například o environmentální ekonomii (2), která problematiku degradace životního prostředí začleňuje do hlavního proudu ekonomického myšlení, nebo ekologickou ekonomii (3), která sice stojí na okraji hlavního ekonomického proudu, ale přináší řadu zajímavých přístupů a témat i pro další směry v ekonomii.

Témata letní školy se odvíjí od znalostí studentů, jak jsou přednášeny u nás na našich vysokých školách. Na začátku jsou shrnuty přístupy konformní s hlavním ekonomickým proudem (environmentální ekonomie) a dále se pokračuje k přístupům alternativnějším, které zahrnujeme do ekologické ekonomie. Jednotlivá témata budou probírána nejen teoreticky, ale vždy na ně bude navazovat blok představující konkrétní řešení environmentálních problémů v praxi. Akce volně navazuje na seminář „Ekonomie, jako by na lidech záleželo“, který pořádala jihočeská Rosa v roce 1999.

Na letní škole vystoupí řada odborníků z ČR – mimo jiné z Centra pro otázky životního prostředí UK v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze či Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovících, ale i ze zahraničí. Účast přislíbil zástupce organizace Traide Fair Německo a odborník z New Economic Foundation z Velké Británie.

Letní škola alternativ v ekonomii se uskuteční díky laskavé podpoře Nadace VIA. Další informace o letní škole a tématech, kterým se věnuje, získáte na internetových stránkách letní školy: www.novaekonomie.info.

Více informací: Stanislav Kutáček (hlavní organizátor letní školy), Horní mlýn, tel. 516 439 233 nebo 736 643 394; elektronicky na e-mailové adrese summerschool@seznam.cz.
Bankovní spojení: e-Banka Brno, č. ú. 1318639001/ 2400 IČO: 26584026

(1) Od roku 2002 v bývalém mlýně ve Křtinách pořádá občanské sdružení Horní mlýn různé akce pro veřejnost. Nejvydařenější bylo "Stavění ze slámy X.", které proběhlo na podzim 2003 a souviselo - jak jinak - s rekonstrukcí domu. Během uplynulých dvou let dále proběhly tábory pro maminky s dětmi, úspěšný seminář o (ne)očkování dětí, vysazování stromů do třešňové aleje, kurs neolitických keramických technik a další. Stále probíhají víkendovky věnované obnově starého třešňového sadu v nedaleké Habrůvce. Více informací o občanském sdružření Horní mlýn a jeho aktivitách je na internetových stránkách http://www.sweb.cz/hornimlyn.
(2)Environmentální ekonomie vychází z metodologie a přístupů neoklasické ekonomie, které aplikuje na problémy životního prostředí. Jde o část hlavního proudu v ekonomii.
(3) Ekologická ekonomie zaštiťuje řadu samostatných proudů v ekonomii, které zdůrazňují význam životního prostředí a jeho služeb, které nemohou být nahrazeny „umělými“, lidmi vytvořenými statky a službami. Jejich přístup k ochraně životního prostředí i nástroje, které používá, jsou proto radikálnější.

Horní mlýn, Křtiny 37, Křtiny 679 05. Tel.: +420 516 439 233
hornimlyn@seznam.cz - http://www.sweb.cz/hornimlyn


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz