Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Konference Udržitelný rozvoj – příležitost pro spolupráci

2.5.2005
PRAHA [Nadace Partnerství]
Autor: Tomáš Růžička, tel: 607 720 135

Již za měsíc se v prostorách pražského magistrátu uskuteční konference „Udržitelný rozvoj – příležitost pro spolupráci“. Výjimečné setkání českých i světových osobností dokazující, že udržitelný rozvoj není prázdný koncept, ale má zcela konkrétní obsah v podobě aktivit firem, obcí a jednotlivců, pořádá ve dnech 1. a 2. června 2005 Nadace Partnerství a Český národní komitét UNEP.

Konference si klade za cíl představit nejprogresivnější trendy v podnikání na principech udržitelného rozvoje a oživit celospolečenskou diskusi o zlepšení kvality života s ohledem na ekonomické, sociální a ekologické aspekty. Termín setkání má připomenout jak 10. výročí tragického úmrtí československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který byl v první polovině 90. let v Česku hlavním propagátorem udržitelného rozvoje , tak i Světový den životního prostředí (5. června). „Význam konference je zcela mimořádný nejen z ohledem na osobnosti, které konferenci podporují, ale především proto, že se na ní sejdou lidé s rozdílnými přístupy k tématu udržitelného rozvoje. Diskutovat mezi sebou budou jak zástupci průmyslu, nevládních organizací a ekologických aktivistů, tak i političtí činitelé,“ uvedl Tomáš Růžička z Nadace Partnerství.

Záštitu nad konferencí převzal místopředseda vlády Martin Jahn a radní hlavního města Prahy Miloš Gregor. V čestné radě konference zasedli například Václav Havel, Bedřich Moldan, Jaroslav Míl nebo Libor Ambrozek.

V rámci konference proběhne 1. června také slavnostní vyhlášení 9. ročníku Ceny Josefa Vavrouška za aktivní prosazování (trvale) udržitelného rozvoje a za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů. Cílem ceny je především zviditelnit konkrétní aktivity a počiny ve prospěch udržitelného rozvoje a životního prostředí, které mohou být dobrým příkladem pro ostatní.

Porota obdržela celkem 16 nominací od několika desítek navrhovatelů. Členové poroty Ceny Josefa Vavrouška jsou Pavel Nováček, Martin Bursík, Pavla Dusíková, Tomáš Feřtek, Mikuláš Huba, František Janouch, Monika Kašparová, Vlasta Körnerová, Jan Květ, Martin Potůček, Petr Švec a Eva Vavroušková. Předání ceny spojené s kulturním programem se uskuteční ve spolupráci s Nadací Charty 77 a Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 v Pražské křižovatce ve středu 1. června od 19,30.

Aktuální informace o konferenci a přihlášky na konferenci jsou k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz.

Kontakty:
Tomáš Růžička, Nadace Partnerství, tomas.ruzicka@ecn.cz, 607 720 135
Barbora Petrová, Nadace Partnerství, barbora.petrova@ecn.cz, 542 422 762

Předběžný program konference Udržitelný rozvoj – příležitost pro spolupráci

středa 1.6.2005

10:00 Zahájení konference
Miloš Gregar (radní hl.m. Prahy)
Miroslav Kundrata (ředitel Nadace Partnerství)

10:15 Hlavní referáty
poselství účastníkům konference od Václava Havla

Mikuláš Huba – Josef Vavroušek a jeho odkaz
John Hontelez – Uplatňování udržitelného rozvoje v Evropské unii

12:30 Oběd

13:45 Udržitelný rozvoj v České republice a ve světě
– panelová diskuse (moderátor Miroslav Kundrata)

Martin Jahn (místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj)*
Vojtěch Kotecký (Hnutí Duha)
Josef Zbořil (Svaz průmyslu a dopravy)
Bedřich Moldan (senátor, Centrum pro otázky životního prostředí UK)*
Libor Ambrozek (ministr životního prostředí ČR)
John Hontelez (European Environmental Bureau)


15:15 přestávka

15:30 Technologie a inovace - panelová diskuse (moderátor Vladimír Dobeš)
aneb Nastává věk udržitelných technologií?
referát: Martin Bursík (Ecoconsulting) – „Nové trendy v oblasti technologií a inovací“
Ulrich Golücke (The Blue Way) – „Jaké jsou podmínky pro rozvoj nových technologií v současném světě?“
po úvodním referátu na toto téma se k němu krátce vyjádří panel diskutujících a bude následovat řízená diskuse, panel bude mít 4-5 diskutujících z různých oborů a klíčových skupin v tomto tématu
účastníci panelu:
Martin Bursík (Ecoconsulting, ministr životního prostředí ČR 1998)
Ulrich Golücke (The Blue Way, Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 1995-2000)
Jan Gemrich (tajemník Svazu výrobců cementu ČR)
Aleš Brotánek (Ekodům)
Ondřej Bačík (Ekologický svaz podnikatelů)

17:30 Závěr a shrnutí prvního dne konference

Vyhlášení cen Josefa Vavrouška – Pražská křižovatka

19:30 Vyhlášení studentských cen Josefa Vavrouška
20:00 Vyhlášení Ceny Josefa Vavrouška a křest sborníku o JV (společně s NCH77)
21:00 raut

čtvrtek 2.6.2005
9:00 Spotřebitelská volba – panelová diskuse (moderátor Čestmír Klos)
aneb Odpovědné chování firem, veřejné správy a individuálního spotřebitele
referát: Zbyněk Kozel (Ekokom, a.s.) a Petr Petržílek (MŽP ČR) – „Je za orientaci spotřeby odpovědný výrobce nebo spotřebitel?“ (Úskalí uplatňování principů udržitelného rozvoje)
po úvodním referátu se k němu krátce vyjádří panel diskutujících a bude následovat řízená diskuse, panel bude mít 4-5 diskutujících (výrobci, nevládní organizace, akademická obec)

11:00 přestávka a prezentace firemních posterů

11:45 Veřejná správa a udržitelný rozvoj – panelová diskuse (moderátor Jakub Kašpar)
aneb Prosazování udržitelného rozvoje ve veřejné správě: zkušenosti z praxe
referát: Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
po úvodním referátu na toto téma se k němu krátce vyjádří panel diskutujících a bude následovat řízená diskuse, panel bude mít 4-5 diskutujících (veřejná správa, výrobci, nevládní organizace, akademická obec)
účastníci panelu:
Josef Postránecký (náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu)
Marie Černá (náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, místopředsedkyně Národní sítě zdravých měst ČR)
Roman Haken (Centrum pro komunitní práci)
Petr Švec (Národní síť zdravých měst, Rada vlády pro udržitelný rozvoj)
Ladislav Ambrozek (město Hodonín)


13:45 oběd

14:30 Jak moc si pustit udržitelný rozvoj k tělu (moderátor Tomáš Růžička)
aneb Jak daleko je od slov k činům?

Po úvodním shrnutí diskusí na konferenci bude následovat diskuse v plénu a bude přijato společné prohlášení účastníků konference.

16:00 závěr konference
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz