Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Václav Havel a biskup Desmond M. Tutu vydávají výzvu k situaci v Barmě

19.6.2006
PRAHA [Člověk v tísni]
Autor: Marie Peřinová, tel: 226 200 462

Bývalý český prezident Václav Havel a jihoafrický nositel Nobelovy ceny míru, biskup Desmond M. Tutu, společně vydali výzvu, aby Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci k Barmě a napomohla tak demokratizaci této země, dosud ovládané represivním vojenským režimem. Stalo se tak u příležitosti jedenašedesátých narozenin, které dnes slaví přední barmská disidentka Aun Schan Su Ťij. V současnosti jediná zadržovaná nositelka Nobelovy ceny míru se nachází v domácím vězení.

„Jsme si vědomi, že Barma není jediným žhavým problémem a svět se potýká s mnoha rozmanitými nebezpečími. S nedůsledností mezinárodních postojů však rostou ambice i dalších diktátorských či polodiktátorských režimů a s nimi i jejich pocit beztrestnosti,“ píší Václav Havel a Desmond M. Tutu. Vyzývají proto „celé mezinárodní společenství v čele s Radou bezpečnosti OSN, aby věnovalo situaci v Barmě náležitou pozornost“. Celý text výzvy najdete v příloze.

U příležitosti narozenin barmské disidentky pořádají nevládní organizace na celém světě akce, jež mají upozornit na porušování lidských práv v Barmě a vyzvat, aby situaci v zemi řešila Rada bezpečnosti.

V Praze pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Burma Centre Prague happening „Růže pro Aun Schan Su Ťij a Barmu“, kde červená růže je symbolickým darem k narozeninám pro barmskou disidentku. Zahájení akce proběhne v 15:00 na Václavském náměstí. S projevem vystoupí Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR, Igor Blaževič (Člověk v tísni) a Sabe Soe (Burma Centre Prague). Po půl hodině se skupiny lidí s červenou růží rozejdou před 13 pražských velvyslanectví členských zemí Rady bezpečnosti OSN a předají zástupcům ambasád růži a výzvu Václava Havla a biskupa Desmonda M. Tutu.

Jedná se o následující zastupitelské úřady:
Velvyslanectví Spojených států amerických (Tržiště 15, Praha 1)
Velvyslanectví Francouzské republiky (Velkopřevorské nám. 2, Praha 1)
Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Thunovská 14, Praha 1)
Velvyslanectví Čínské lidové republiky (Pelléova 18, Praha 6)
Velvyslanectví Ruské federace (Nám. Pod Kaštany 1, Praha 6)
Velvyslanectví Dánského království (Maltézské nám. 5, Praha 1)
Velvyslanectví Argentinské republiky (Panská 6, Praha 1)
Velvyslanectví Řecké republiky (Na Ořechovce 19, Praha 6)
Velvyslanectví Japonska (Maltézské nám. 6, Praha 1)
Velvyslanectví Peruánské republiky (Muchova 9, Praha 6)
Velvyslanectví Slovenské republiky (Pod Hradbami 1, Praha 6)
Velvyslanectví Ghanské republiky (V Tišině 4, Praha 6)
Konzulát Konžské republiky (Dukelských hrdinů 34, Praha 7)

Na seznamu se neobjevují dvě členské země Rady bezpečnosti – Katar a Tanzánie, neboť tyto státy v Praze nemají zastoupení.

Zmíněné zastupitelské úřady byly o akci informovány předem. Většina z nich potvrdila, že růži během happeningu převezmou velvyslanci či jejich zástupci, kteří také sdělí pracovníkům společnosti Člověk v tísni stanovisko jejich zemí k požadavku, aby se situaci v Barmě věnovala Rada bezpečnosti OSN.

Více informací poskytne:
Marie Peřinová
Koordinátorka Barmských projektů
Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.
Tel: 226 200 462
Mobil: 777 787 975

=============================================================================

Příloha:
Václav Havel a biskup Desmond M. Tutu

Výzva k situaci v Barmě
19. června 2006

Nebývá vhodné zmiňovat věk ženy. Přesto chceme právě dnes připomenout, že uplynul rok od oslavy šedesátin vůdkyně barmské opozice paní Aun Schan Su Ťij. Byl to další rok jejího domácího věznění a téměř úplné izolace, byl to další rok pronásledování barmské opozice, další rok potlačování základních lidských svobod, rok opakovaných lží. Kolik dalších let tichého a odhodlaného odporu musí paní Su Ťij a příznivci Národní ligy pro demokracii ještě prožít?

Někdejší anulování výsledků voleb z roku 1990, v nichž opozice jasně zvítězila, bylo porušením mezinárodních pravidel sdílených bez ohledu na kulturní a duchovní zdroje či historické zkušenosti. Přesto s lítostí sledujeme, že mezinárodní instituce v praktické politice stále nedostatečně prosazují ty ideály, od nichž – a začasté s velkým patosem – odvozují svou existenci. Nelze například znovu a znovu podléhat ekonomickým zájmům bez ohledu na stav lidských práv a svobod či přijímat tvrzení o nepřípustnosti zásahu do vnitřních záležitostí. Obstojí v globálně propojeném světě ještě méně, než kdykoli dříve.

Jsme si vědomi, že Barma není jediným žhavým problémem a svět se potýká s mnoha rozmanitými nebezpečími. S nedůsledností mezinárodních postojů však rostou ambice i dalších diktátorských či polodiktátorských režimů a s nimi i jejich pocit beztrestnosti. Vyzýváme proto celé mezinárodní společenství v čele s Radou bezpečnosti OSN, aby věnovalo situaci v Barmě náležitou pozornost a našlo shodu na odsouzení a izolaci vojenské diktatury a vstřícné postoje vůči jejím pronásledovaným obětem.

Stejně jako v minulosti, žádáme nyní Radu bezpečnosti OSN, aby schválila rezoluci, jež sužovanému lidu Barmy poskytne příležitost k opravdové a nezvratné cestě k národnímu usmíření.Václav Havel and Bishop Desmond M. Tutu

An appeal regarding the situation in Burma
June 19, 2006

It is not normally polite to refer to a woman’s age. However we would like today to remind you that a year has passed since the leader of the Burmese opposition, Aung San Suu Kyi, celebrated her 60th birthday. It was another year of house arrest and almost complete isolation, another year of persecution for the Burmese opposition, another year of suppression of human rights, another year of repeated lies. How many more years of quiet and resolute opposition must Ms. Suu Kyi and the followers of the National League for Democracy endure?

The previous annulling of the results of the 1990 elections, of which the opposition were clear winners, was – by breaching common international rules – carried out without regard to cultural or spiritual resources or historical experience. At the same time we are sorry to observe that international institutions involved in practical politics continue not to advance sufficiently those ideals from which – often with great pathos – they derive their own existence. It is not possible, for instance, to yield again and again to economic interests without regard to human rights and freedoms, or to accept claims that interfering in internal affairs is unacceptable. In a globalised world, such an approach holds up less than at any time in the past.

We are aware that Burma is not today’s only hot issue, and that there are many and varied dangers in the world. But inconsistent international positions lead to a growth in the ambition of other dictatorial or semi-dictatorial regimes, and with it a sense of impunity. Therefore we call on the international community led by the Security Council of the United Nations to pay due attention to the situation in Burma and reach agreement on the condemnation and isolation of military dictatorship, and to adopt an accommodating approach to the victims of its persecution.

As we have done in the past, we call upon the UN Security Council to pass a resolution which offers the beleaguered people of Burma an opportunity for a genuine and irreversible path to national reconciliation.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz