Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nejvyšší správní soud odmítl hrát pokryteckou hru - žádá zrušení územního rozhodnutí na továrnu společnosti NEMAK

16.5.2005
BRNO [GARDE - program Globální odpovědnosti EPS]
Autor: Pavel Franc

Nejvyšší správní soud dal v 5 rozsudcích zapravdu programu GARDE – Globální odpovědnosti Ekologického právního servisu a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem v kauze NEMAK. Krajský úřad v Ústí nad Labem se však chystá vydat další stavební povolení, které by umožnilo desetinásobně zvětšit výrobní závod společnosti NEMAK.

Nejvyšší správní soud v prvé řadě odmítl tvrzení Krajského soudu v Ústí nad Labem, který se pokoušel argumentovat, že Ekologický právní servis, potažmo jeho program GARDE – Globální odpovědnost (dále jen GARDE EPS), neměl vůbec právo žalobu podat. Nejvyšší správní soud následně dal až na jednu výjimku zapravdu GARDE EPS ve všech jeho žalobních tvrzeních!

Nejvyšší správní soud například potvrdil, že souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, jenž byl důležitým rozhodnutím umožňujícím NEMAKu stavět uprostřed zemědělsky obhospodařovaných polí, byl zcela nezákonný. Tuto skutečnost GARDE EPS namítal od samotného počátku celé kauzy a potvrdil ji i Veřejný ochránce práv již v roce 2002. Otakar Motejl proto požadoval, aby byla znovuobnovena všechna důležitá řízení ke stavbě závodu NEMAKu. Ministerstvo životního prostředí a stejně tak město Most však jeho žádost odmítly. Ministr tehdy Veřejného ochrance práv ubezpečil, že se takováto pochybení již opakovat nebudou. Opak byl pravdou. Ministr Ambrozek se osobně zasadil o další zábor zemědělské půdy v Havrani v souvislosti s NEMAKem.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí taktéž kritizuje postoj správních orgánů, které tvrdily, že v případě stavby závodu těžkého strojírenství společnosti NEMAK není potřeba vydávat souhlas se zásahem do krajinného rázu. K tomuto soud uvádí: „Dosavadní informace obsažené ve správním spise … vzbuzují výrazné rozpaky nad tím, že by se snad o takový případ nejednalo. Popis stavby naznačující trojlodní dispozici s mírami 60x30x16 m, spolu s doprovodnými stavbami může stěží nechat koho na pochybách, že by daná stavba nemohla snížit nebo změnit krajinný ráz.“

Soud dále přisvědčil GARDE EPS, že NEMAKu chybí stanovisko orgánu ochrany ovzduší a připustil, aby bylo znovu jednáno o tom, zda o věci nerozhodovali podjatí pracovníci stavebního úřadu.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu přišla v době, kdy probíhá řízení o odvoláních GARDE EPS a rodiny Rajterů (GARDE EPS poskytuje právní pomoc rodině Rajterů), proti dalšímu stavebnímu povolení na desetinásobné rozšíření továrny NEMAK. Krajský úřad Ústeckého kraje se v těchto dnech chystá vydat ve věci rozhodnutí. Stavební povolení na novou stavbu přitom trpí vadami, které Nejvyšší správní soud označil za nezákonné. Zástupci GARDE EPS již o rozsudcích Nejvyššího správního soudu Krajský úřad zpravili. Očekává se, že však ani tato rozhodnutí soudu úřad neodradí od toho, aby vydal další nezákonné rozhodnutí. „Problém je, že i když úřad vydá zjevně nezákonné stavební povolení, může na jeho základě stavebník bez obav stavět. Případná žaloba totiž nemá odkladný účinek a rozhodnutí soudu, které zruší stavební povolení přijde v době, kdy již stavba bude postavena. Nikdo si ji pak nedovolí zbourat.“ komentuje celou situaci právník GARDE EPS Pavel Franc. „Z našich zkušeností přitom vyplývá, že v případě investičních záměrů velkých nadnárodních společností státní orgány masově porušují zákon s cílem vyhovět přání zahraničního investora. Děje se tak u všech velkých investic a podle našeho názoru nemůže jít o náhodu.“ doplňuje právník Pavel Franc.

kontakt:
Pavel Franc, mobil: 608 362 596,
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
program GARDE - Globální odpovědnost,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno


Rekapitulace kauzy:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka

V roce 2001 se na GARDE - EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné

V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum je obcí Havraň nezákonně zmařeno

Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Pod návrh na jeho konání se podepsalo více než zákonem požadovaných 30% oprávněných občanů. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chce docílit toho, aby obec Havraň referendum vyhlásila.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření
V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS - GARDE podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán
Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu. Ministerstvo životního prostředí k tomu dalo interním přípisem souhlas, když souhlasilo, aby bylo dále zasahováno do zemědělského půdního fondu. Souhlas osobně podepsal pan ministr Ambrozek. Postupoval tak v rozporu se sliby, které dál Veřejnému ochránci práv v souvislosti s kauzou NEMAK.

* říjen 2004
Proces IPPC
Ministerstvo životního prostředí v rozporu se zákonem nezrušilo tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku společnosti NEMAK EUROPE, s.r.o., která staví v Havrani u Mostu. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření. GARDE – EPS využilo všech právních prostředků k nápravě tohoto nezákonného stavu věcí.


* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. (více na www.sedlakjan.cz)
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz