Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nejnovější rozsudek soudu v kauze NEMAK: rozšíření továrny je nezákonné

14.11.2005
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]

Městský soud v Praze na ústním jednání dne 10. 11. 2005 na základě žaloby právníků programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS) zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ohledně souhlasu se zásahem do krajinného rázu rozšířením továrny společnosti NEMAK [1]. Právně poměrně dosti komplikovaný případ soud jednoznačně rozhodl tak, že ze strany Magistrátu města Mostu, Krajského úřadu v Ústí nad Labem a následně Ministerstva životního prostředí byla nezákonně zabraňováno účasti EPS ve správním řízení o vydání souhlasu. Ten tak podle soudu dodnes vůbec nenabyl právní moci, a nelze tedy podle něj postupovat.

Právník programu GARDE – EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: „Soud potvrdil, že úřady rozhodovaly nezákonně ve prospěch rozšíření NEMAKu. Ochrana této zahraniční investice byla pro úřady přednější než povinnost postupovat v souladu se zákonem.“ Souhlas se zásahem do krajinného rázu vydaný již v roce 2003 byl přitom důležitým podkladem pro územní rozhodnutí, stavební povolení a integrované povolení pro rozšíření továrny NEMAKu. Všechna tato rozhodnutí, bez nichž nelze legálně zahájit stavbu továrny NEMAKu, tak díky rozhodnutí soudu ztratila podklad.

Právníci GARDE – EPS se proti souhlasu se zásahem začali právně bránit již v březnu 2003. Krajský úřad v Ústí nad Labem nejprve přezkumné řízení protahoval, aby ho pak v prosinci 2003 zastavil. Odvolání EPS z ledna 2004 však Krajský úřad ztratil, a proto se k Ministerstvu životního prostředí dostalo až po několika urgencích a hlavně o rok později než mělo, tedy v lednu 2005. „Krajský úřad mezitím stačil vydat pro rozšíření NEMAKu všechna potřebná povolení. Domníváme se, že ke ztrátě odvolání nemuselo dojít jen čistě náhodou,“ dodal Jiří Nezhyba. Právníci programu GARDE – EPS nyní vyčkají doručení písemného vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze a budou opět žádat zastavení stavebních prací na rozšíření továrny NEMAKu.

Poznámka pro redaktora:
[1] Řízení o souhlasu se zásahem do krajinného rázu se vede podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který říká: „K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.“

V případě 1. etapy výstavby továrny NEMAKu již Nejvyšší správní soud a po něm Krajský soud v Ústí nad Labem zkonstatovaly, že je třeba takové řízené vést, neboť je nepochybné, že stavbou továrny může dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu. Mimo jiné z důvodu, že v 1. etapě stavby NEMAKu nebylo vydáno rozhodnutí o souhlasu se zásahem do krajinného rázu, bylo soudem zrušeno územní rozhodnutí.

kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
tel.: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
program GARDE - Globální odpovědnost
Ekologický právní servis, Dvořákova 13, 602 00 Brno

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související tisk. zprávy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz