Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis prezidentu republiky v souvislosti s CzechTekem

8.8.2005
PRAHA

Vážený pane prezidente,

Nechceme uvěřit tomu, že Česká republika je policejní stát. Uběhl už týden od brutálního zásahu police proti účastníkům festivalu CzechTek a zatím jsme stále nedostali od premiéra Jiřího Paroubka ani ministra Františka Bublana relevantní odpověď na žádnou z níže uvedených otázek.

Žádáme Vás: otestujte, prosím, spolu s námi, občany této země, zda žijeme v právním nebo policejním státě. Podejte na Ministerstvo vnitra ČR stejně jako my - občané České republiky - žádost o sdělení informací v tomto znění:

Věc: Žádost o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ukončením festivalu Czechtek 2005 brutálním policejním zákrokem dne 30. července 2005 u obce Mlýnec se Policie ČR zcela zjevně dopustila porušení několika právních předpisů, jimiž se musí při své činnosti řídit. Na základě této skutečnosti proto podávám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tuto žádost o poskytnutí následujících informací:

1) Které ustanovení jakého právního předpisu dovoluje příslušníkům Policie ČR vstupovat na soukromý pozemek bez úředního povolení?

2) Které ustanovení jakého právního předpisu umožňuje vyhánět fyzické osoby ze soukromého pozemku, na kterém tyto fyzické osoby pobývají se souhlasem majitele pozemku?

3) Jak je možné, že Policie uvádí nepravdivé skutečnosti? V pátek dne 29. července 2005 uvedla Policie ČR, že majitel předmětného pozemku (pozemek p.č. 919/13, 919/14, 919/115, 919/16, 919/17, 919/18, 919/ 19, 919/20, 919/21, 919/22, 919/23, 919/24, 919/25 v k.ú. Mlýnec u Přimdy, zapsaných na LV č. 109, které jsou ve výlučném vlastnictví společnosti
ITALINVEST, s.r.o.), resp. jednatel společnosti ITALINVEST p. C. Plesky odvolal svůj souhlas s konáním akce na jeho pozemku. Sám majitel pozemku však následující den v televizním zpravodajství výslovně uvedl, že žádný souhlas neodvolal. Žádám tedy o sdělení informace, kdo a na základě kterého ustanovení zákona rozhoduje o šíření nepravdivých informací, které záměrně zkreslují celou situaci a současně žádám, aby mi byla sdělena informace, na základě kterého ustanovení jakého právního předpisu má Policie ČR povoleno uvádět nepravdivé skutečnosti.

4) V souvislosti s výše uvedeným bodem 3 očekávám informaci, zda za nepravdivá tvrzení bude vyvozena osobní odpovědnost osob, které tyto informace vypustily na veřejnost. Není dle mého názoru možné, aby Policie ČR sdělovala svým občanům nepravdivá tvrzení, neboť se jedná o organizaci, jež je financována ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků a jako taková je tedy svým občanům odpovědná. V právním státě není možné, aby státní orgány, potažmo policie, sdělovaly občanům nepravdivé informace.

5) Žádám dále jakožto daňový poplatník o vyčíslení celkových nákladů Policie ČR v souvislosti se zásahem Policie ČR ve dnech 29. července 2005, 30. července 2005 a 31.července 2005 u obce Mlýnec u Přimdy v souvislosti s ukončením akce Czechtek 2005. Pouze připomínám, že jakožto daňový poplatník a tedy osoba spolufinancující operace Policie ČR očekávám, že bude utracená částka a její výše objektivně zdůvodněna a dána do souvislosti s hrozící škodou, jejímuž vzniku Policie ČR svým zásahem zabránila.

Pevně věříme, že se Vám, prezidentovi republiky, stejně jako nám a dalším občanům, kteří žádost podávají prostřednictvím http://zadost.mrkew.net/ dostane na tyto otázky jasných odpovědí.

David Čermák
Pavel Kubů
Daniela Matějková
Pavel Eichler
Štěpán Marek
Nikola Gedeonová
Štěpán Dlouhý
Jan Němec


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz