Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku

8.9.2005
PRAHA [Iniciativa Policejnistat.cz]
Autor: David Čermák

Premiér Jiří Paroubek přednesl na včerejší schůzi vlády její stanovisko, podle kterého byl policejní zásah na letošním Czechteku naprosto v pořádku. Kvůli technoparty není dosud stíhaný žádný policista. Bereme na vědomí zprávu předkládanou ministrem vnitra, zní usnesení vlády ohledně poslední zprávy o důvodech a průběhu policejního zásahu na Czechteku. Zpráva, čítající bez 14 příloh 30 stran, je opět zavádějící, místy nepravdivou a úmyslně nekompletní výpovědí o zásahu.

Ministři se se zprávou neseznámili, její obsah nebyl na zasedání vlády projednáván. Usnesením pouze dovolili ministru vnitra předložit ji na zasedání Sněmovny Parlamentu. Výpovědi ministerského předsedy po zasedání jsou tedy vedeny informacemi v této zprávě.

Iniciativa www.policejnistat.cz je přesvědčena, že výše uvedený zásah spočívající nejprve v blokaci veřejné komunikace a bránění přístupu na pronajaté pozemky jejich oprávněným uživatelům a dále i v násilném vyklizení pozemků, včetně těch pronajatých, byl za daných okolností protiprávní, neboť nevycházel ze žádného zákonného zmocnění či oprávnění. Komplexní čtivý právní rozbor na postup Policie včetně návrhu trestního oznámení naleznete na webu www.policejnistat.cz.

S dalším trvzením vlády že blokádu dálnice D5 nezavinila Policie ČR nekoresponduje minulá zpráva předkládaná vládě ministrem vnitra. V ní je uvedeno, že uvíznutý kamion byl vyproštěn v 8:00 hod 29.7. 2005, načež následně Policie ČR toto místo zablokovala, aby nedošlo k další podobné situaci a aby byla zajištěna ochrana okolních pozemků. Stručně tedy policie zablokovala příjezd na louku, aby ji nemohl zablokovat někdo jiný. Dle svědeckých výpovědí a fotografických materiálů byl však kamion vyproštěd před 3:00 v noci, tedy před započetím blokády dálnice. Blokáda dálnice dle policejního minutovníku začíná být závažná ve 3:20 a během rána je umocněna policejní blokádou celého sjezdu z dálnice D5. „Blokáda dálnice policií je důkladně dokumentována, ministerský předseda však tvrdí opak,“ sdělil koordinátor iniciativy David Čermák.

Dle právního stanoviska k omezení průjezdu a průchodu po výše uvedené komunikaci neexistoval v daném konkrétním případě naprosto žádný zákonný důvod. Při užívání komunikace nebylo a nemohlo být zasahováno do ničích soukromých práv, nedocházelo k páchání přestupků ani trestných činů ani jejich páchání nehrozilo, nebyl ohrožován majetek ani zdraví. Žádný zákonný předpoklad pro podobné radikální opatření ze strany policie proto nebyl splněn a nebyl dán ani reálný právně přípustný účel, k němuž by takové opatření mělo směřovat. Ve zprávě ministr odůvodňuje znepřístupnění přístupové komunikace informacemi, které policie v době zásahu neměla k dispozici a poprvé se objevují měsíc po zásahu. Například, že část silnice je na pozemku, který je veden jako lesní pozemek, načemž nic nemění fakt, že původní lesní porost byl odstraněn. Dle zákona o lesích je tedy zakázán vjezd na tento pozemek.

Pokud někteří z účastníků akce skutečně pobývali i na pozemcích sousedících s pozemkem pronajatým, tj. pozemcích jiných vlastníků, je nutno vnímat, že se tak stalo až následně, po té, kdy policie učinila výše uvedená opatření. Šlo o důsledek, nikoli příčinu těchto policejních opatření.

Náklady policie ČR na tento zásah vystoupaly na více než 31 milionů Kč, další náklady na záchranou službu a hasiče zatím nebyly plně vyčísleny. Domníváme se, že zásah byl ukázkou nekoncepčního nasazení mnoha policejních jednotek. Finanční ztráta celé akce je daňovému poplatníkovi v tomto případě jen těžko obhajitelná.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz