Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Horolezci Greenpeace protestují na komíně proti zdraví škodlivým chemikáliím

1.11.2005
Valašské Meziříčí [Greenpeace]
Autor: Zbyněk Havránek

Horolezci Greenpeace dnes v časných ranních hodinách obsadili 100 metrů vysoký komín chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí a spustili z něj velký transparent. Greenpeace při této příležitosti vyzvalo vedení chemičky, aby postupně vyřadilo z výroby ftaláty, které jsou vysoce nebezpečnou a zdraví škodlivou skupinou chemikálií. Ekologové současně upozornili na důležitost schválení účinné podoby nové chemické legislativy Evropské unie, známé jako REACH [1], a vyzvali také odpovědné politiky, aby se za její přijetí zasadili.

Další aktivisté Greenpeace se shromáždili před vchodem do závodu DEZA, kde zaměstnancům podávali informace o důvodech této akce. Na tomto místě také rozvinuli transparent s textem: „NE FTALÁTŮM, ANO REACH“.

DEZA a.s. patří k největším výrobcům ftalátů [2] v České republice. Greenpeace se dopisem z 16. srpna 2005 obrátilo na jejího ředitele s dotazem, zda firma hodlá nahradit tyto zdraví škodlivé chemikálie bezpečnějšími alternativami. Z odpovědi je však zřejmé, že DEZA o ničem takovém neuvažuje a že konkurenceschopnost a požadavky zákazníků jsou pro tohoto výrobce přednější než odstranění zdraví nebezpečných produktů z výroby.

„Ftaláty jsou prokazatelně nebezpečné chemikálie, které poškozují lidské zdraví. Svědčí o tom mimo jiné i částečný zákaz, který EU uvalila na jejich použití v hračkách a jiných výrobcích pro děti. Greenpeace však zjistilo přítomnost ftalátů i v bytech, kancelářích a dokonce mateřských školkách. a nevěří tedy, že podobné nesystémové kroky mohou ochránit děti před kontaminací. Nedávné výzkumy také ukázaly, že prostřednictvím pupečníkové šňůry je kontaminován dokonce organismus ještě nenarozených dětí. [3] Jediným zodpovědným řešením je tedy zcela vyloučit tyto látky z výroby. Již dnes navíc existují jejich bezpečnější náhrady. Žádáme proto DEZu, jako významného výrobce ftalátů v ČR, aby tuto výrobu do pěti let zastavila a nahradila,“ uvedl výkonný ředitel Greenpeace ČR Jiří Tutter.

Ftaláty jsou pouze jedněmi z asi 1500 chemikálií, které poškozují životní prostředí a lidské zdraví a které by měly být začleněny do autorizační procedury v rámci REACH. Podle současného návrhu Evropské komise by případná autorizace automaticky znamenala povolení výroby a použití těchto nebezpečných chemikálií. Greenpeace je však přesvědčeno, že autorizace by měla být udělena jen těm chemikáliím, k nimž neexistují žádné alternativy a které jsou prokazatelně nezbytné pro společnost.

Podle Greenpeace je nutné současný návrh REACH zlepšit a zpřísnit. Chemický průmysl a někteří politikové se naopak snaží návrh Komise oslabit a používají zavádějící argumenty o finančních nákladech. Greenpeace považuje debatu o nákladech versus lidském zdraví za neetickou. Upozorňuje však na to, že podle všech nezávislých studií nebudou náklady na uvedení REACH do praxe příliš vysoké. Naopak se odhaduje, že přínosy REACH v úsporách ve zdravotní péči by mohly činit 50 miliard euro. [4]

„Jsme v DEZE také proto, abychom ukázali, jak důležitý bude postoj české vlády k REACH a jaké konkrétní dopady může mít na zdraví nás všech. Vyzýváme zodpovědné ministry a premiéra , aby se zasadili o ochranu zdraví občanů, kteří jim k tomu dali mandát,“ řekl Tutter.


Další informace:

Yannick Vicaire, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 723 749 273, e-mail: yannick.vicaire@diala.greenpeace.org

Martin Kloubek, asistent toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 605 474 292, e-mail: martin.kloubek@cz.greenpeace.org

Zbyněk Havránek, Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 606 126 968, e-mail: zbynek.havranek@cz.greenpeace.org

http://www.greenpeace.cz/komin


Poznámky pro editory:

[1] Reforma evropské chemické politiky REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) má sjednotit desítky předpisů týkajících se regulace chemických látek. Výrobci i dovozci chemikálií budou povinni je centrálně registrovat a odevzdat zprávu o vlivu látky na zdraví a životní prostředí. Látky pak budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a ty nejvíce rizikové budou muset projít autorizací, která přesně stanoví podmínky dalšího používání chemické látky a v některých případech i určí termín jejího stažení z trhu.

[2] Ftaláty jsou častým kontaminantem ovzduší v interiérech vzhledem k jejich širokému využívání ve stavebních materiálech a výrobcích pro domácnost. Jsou používány jako změkčovadlo v aplikacích PVC - hračky, podlahoviny, stavební materiály, zařízení pro bytové, kancelářské i automobilové interiéry, kabely apod. Dalšími aplikacemi jsou např. složky nátěrů a těsnících materiálů. Ftaláty narušují hormonální systém člověka, a jsou tak vysoce škodlivé pro reprodukci.

[3] Viz. tisková zpráva „Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky“ z 19.9.2005 na http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=590042

[4] Oficiální studie Evropské komise o dopadech REACH byla publikována společně s návrhem REACH v říjnu 2004. Studie zkoumala jak přímé náklady REACH na chemický průmysl za různých scénářů, tak celkové náklady jiných odvětví, např. jaké jsou substituční náklady, pokud by určitá chemikálie neměla zůstat na trhu. Hlavní závěry jsou:
- REACH by stál chemický průmysl okolo 2,3 mld EUR (rozpětí EUR 1,9 – 3,2 mld)  po dobu 11 let od zavedení (tj. cca 0,50 EUR na jednoho obyvatele EU)
- Nepřímý dopad na ostatní odvětví je odhadován mezi EUR 2,8 – 5,2 mld včetně nákladů chemického průmyslu v závislosti na požadované náhradě (tj. stále ještě méně než 1 EUR na obyvatele EU na rok)
- Zdravotní přínosy byly spočítány na minimálně EUR 50mld na základě velmi konzervativních hypotéz a přitom se nezapočítal žádný přínos pro životní prostředí.

Stojí za pozornost, že pouze za rok 1999 vydal chemický průmysl 2,3 mld EUR na zlepšení týkající se zacházení s odpady (z celkových nákladů týkajících se životního prostředí ve výši 7,7 mld EUR). Zatímco chemický průmysl byl tedy schopen se bez větších problémů vypořádat se 7,7 mld EUR, nyní tvrdí, že náklady ve výši 2,36 mld EUR po dobu 11 let mu způsobí obrovské problémy.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz