Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otevřený dopis předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi v souvislosti se společností Nemak

19.9.2005
Brno, Moravěves [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Pavel Franc

Vážený pane předsedo vlády,

média v nedávné době informovala o záměru vedení společnosti NEMAK Czech Republic, s. r. o. setkat se s Vámi za účelem vyjednání zvláštních záruk pro svůj investiční záměr – závod na zpracování hliníku v Havrani u Mostu. Důvodem je obava z ohrožení jejich investice poté, co české soudy konstatovaly, že první část této zahraniční investice byla vybudována v rozporu se zákonem.

V polovině tohoto roku Krajský úřad potvrdil stavební povolení na další rozšíření protiprávně postaveného závodu. Také v tomto případě správní orgány podle našeho názoru pochybily a vydaly opět nezákonné rozhodnutí. O této skutečnosti jsme podrobně informovali zástupce společnosti NEMAK Czech Republic, s. r. o., která však již zahájila přípravné práce na rozšíření závodu. Vzhledem k dosavadnímu nedostatečnému systému soudní kontroly fungování veřejné správy lze předpokládat, že soudy v dané otázce opět dospějí k rozhodnutí až v době, kdy již stavba bude zrealizována. Tento stav je podle našeho názoru zcela neudržitelný a měl by být napraven, a to tak, aby ze zákona byl správním žalobám přiznán odkladný účinek, tak jak tomu je např. v Nizozemí.

Vážený pane předsedo, celý případ zahraniční investice společnosti TENEDORA NEMAK, S.A. DE C.V. (dále jen „NEMAK“), je závažným příkladem nevhodného propojování soukromého sektoru se sektorem veřejným, a to na všech úrovních veřejné správy:

1) Společnost NEMAK plánovala postavit svůj výrobní závod v Plzni na Borských polích. Jedním z mnoha právních problémů záměru byla i skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí mělo zásadní připomínky k celému projektu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. NEMAK nakonec odešel z Plzně a rozhodl se realizovat svou investici na Mostecku. Vláda ČR po jednáních tehdejšího předsedy vlády Miloše Zemana se zástupci společnosti vydala na podporu této investice usnesení, ve kterém doporučila Ministerstvu životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) a tehdejšímu okresnímu úřadu, aby vzaly v navazujících správních řízeních do úvahy i sociálně ekonomické otázky. Takovéto doporučení však obsahuje zcela zásadní problém - správní orgány jsou při svém rozhodování vázány pouze zákony. Ty přitom v případě posuzování např. ze strany Ministerstva neumožňují zohledňovat vládou akcentovaná hlediska. Ve skutečnosti, však usnesení Vlády mělo na jednání odpovědných úřadů zcela zásadní dopad, když:

a) Ministerstvo v případě investičního záměru na Mostecku v rychlosti vydalo stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, a to v ostrém kontrastu s tím, jak postupovalo v Plzni před vydáním předmětného usnesení.
b) Ministerstvo bylo nuceno porušit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, jestliže chtělo vyhovět usnesení vlády. Vzhledem k množství zcela zjevných vad vydalo souhlas s odnětím zemědělského půdního fondu na základě žádosti primátora města Mostu ing. Vladimíra Bártla, který svou značně neformální žádost zahájil slovy: „Vážený pane náměstku, na základě Vaší domluvy s poslancem Parlamentu ČR p. Vlastimilem Aubrechtem Vás žádám o zajištění vyjmutí části následujících pozemkových parcel." Dodejme, že vedle veřejného ochránce práv následně shledal tento postup Ministerstva za zcela nezákonný i Nejvyšší správní soud.
c) Okresní úřad v Mostě a následně i Krajský úřad v Ústí nad Labem nevyhověly žádnému z našich odvolání, přestože tak učinit měly - s ohledem na výsledky následných soudních sporů.

2) Společnost NEMAK podepsala se statutárním městem Most Smlouvu o vzájemné spolupráci, v níž se město Most zavazuje poskytnout veškerou součinnost při získání potřebných souhlasů a povolení. Propojení soukromé společnosti a města Most bylo natolik zásadní, že město Most si u svého stavebního úřadu požádalo o vydání územního a stavebního povolení na první etapu výstavby závodu NEMAKu. Není proto divu, že zaměstnanci stavebního úřadu naše námitky nikdy neakceptovali, když o vydání patřičných povolení zažádal jejich zaměstnavatel.

3) Ministerstvo financí poskytlo mimořádnou finanční podporu obci Havraň za příslib, že bude podporovat investiční záměr společnosti NEMAK.

Dovolujeme si také zdůraznit, že shora popsaná podpora státu soukromé společnosti NEMAK může ohrozit hospodaření rodiny soukromého zemědělce Jana Rajtera, který investuje nemalé prostředky a úsilí do svého podnikání. Neměl by být proto persekvován a znevýhodňován na úkor zahraničního investora.

Vážený pane předsedo vlády, v případě, že se skutečně rozhodnete setkat se zástupci společnosti NEMAK, popřípadě se uskuteční jednání na úrovni jednotlivých ministerstev, žádáme Vás, aby s ohledem na nedávné aféry (viz kauza Unipetrol) a při respektování zásady audiatur et altera pars tato jednání byla vedena transparentně a za účasti zástupců programu GARDE - Globální odpovědnost Ekologického právního servisu a pana Jana Rajtera. V opačném případě by Vaše jednání, či jednání Vašich ministrů, mohlo být chápáno, jako podpora dosavadnímu protiprávnímu stavu v celé kauze a neblahému propojování soukromého a veřejného sektoru.


Vaši odpověď zašlete prosím na adresy:

Ekologický právní servis
program GARDE – Globální odpovědnost
Bratislavská 31
602 00 Brno


Jan Rajter
Moravěves 8
434 01 Most


S pozdravem,


Pavel Franc a Jiří Nezhyba
Ekologický právní servis
program GARDE - Globální odpovědnostJan RajterDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz